Dejte nohu z plynu, v ulicích jsou školáci

Dejte nohu z plynu, v ulicích jsou školáci
01 / 09 / 2014, 09:07

 Za posledních deset let zahynulo na českých silnicích 719 dětí. Jen za letošní rok už zahynulo jedenáct dětí (pět chodců, čtyři spolujezdci a dva cyklisté). 

 Zvýšený pohyb dětí na komunikacích a jejich nekoncentrovanost na začátku nového školního roku může vést v prvních zářijových dnech k riziku dopravních nehod. Do školních lavic letos poprvé míří silný ročník 2008, což ještě zvýší počet malých školáků v ulicích. Letošní statistika usmrcených a zraněných dětí na silnicích je přitom už nyní alarmující.

Řidiči by proto měli být obezřetní, snížit rychlost v místech, kde se pohybují děti, a předvídat jejich vstup do vozovky.
Důvodů, proč je potřeba v nadcházejícím období dbát zvýšené opatrnosti, je hned několik. Děti jsou po skončení prázdnin nesoustředěné a mají větší sklon chovat se na silnicích neopatrně. Často si v těchto dnech vůbec neuvědomují, co jim na silnicích hrozí. Je tak především odpovědností řidičů motorových vozidel, aby zvýšili svou pozornost a chovali se ohleduplně. Řidiči by měli u škol a v dalších rizikových místech snížit rychlost jízdy a předvídat pohyb dětí (zejména v řadách zaparkovaných vozidel, v blízkosti přechodů, křižovatek apod.)
V roce 2013 bylo na silnicích usmrceno osm dětí, což bylo nejméně v historii samostatné České republiky. Za uplynulých sedm měsíců letošního roku to však bylo již jedenáct dětí (pět chodců, čtyři spolujezdci a dva cyklisté). Podle cíle Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP) nemělo být v roce 2014 usmrceno více než deset dětí a těžce zraněno více než 154 dětí. Vzhledem k dosavadnímu velmi tragickému průběhu roku 2014 je zřejmé, že uvedený dílčí cíl NSBSP nebude bohužel v letošním roce splněn. Aby se ve statistikách neobjevila ještě černější čísla, je potřeba věnovat bezpečnosti dětí na začátku školního roku zvýšenou pozornost.
V uplynulých dvou letech nebylo v měsíci září usmrceno na silnicích v České republice žádné dítě. Nicméně v průměru každý druhý zářijový den bylo jedno dítě těžce zraněno (loni 16 dětí, předloni 17 dětí).
BESIP bude na rizika spojená se zahájením školního roku upozorňovat na akci Praha dětem, která se koná poslední prázdninovou neděli na Václavském náměstí. V průběhu prvního zářijového týdne se pak BESIP zúčastní také akce pořádané Policií ČR a dalšími partnery s názvem „Zebra se za tebe nerozhlédne“. Po celé České republice budou na vybraných místech krajští pracovníci BESIP spolu s policisty upozorňovat malé školáky na přechodech pro chodce na správné a bezpečné chování.
Podrobnější materiál k vývoji dopravních nehod dětí naleznete ZDE.

Zdroj: Ministerstvo dopravy, foto: zdroj BESIP

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.