Deset doporučení k zlepšení bezpečnosti škol

Deset doporučení k zlepšení bezpečnosti škol
Autor fotografie: BOSCH|Popisek: Doporučení ASIS SZ
05 / 02 / 2015, 19:00

V říjnu loňského roku došlo ve škole ve Žďáru nad Sázavou k útoku na žáky střední školy, při němž byly dvě studentky pobodány a jeden student bodnutím usmrcen. Přinášíme komplexní doporučení ke zlepšení bezpečnosti ve školách a školských zařízeních.

Volba vhodných bezpečnostních opatření je odborná záležitost a je svízelné vytvořit univerzální standard vhodný pro všechny školy. Standard by měl být dostatečně volný, aby umožňoval realizovat opatření individuálně a měl by zejména postihnout obecné priority na základě analýzy ohroženosti škol. 

Níže uvedená doporučení společnosti M2C jsou vypracována na základě bezpečnostní analýzy ohrožení a naší zkušenosti s aplikací různých opatření na námi konzultovaných školách. Jednotlivá doporučení je nutné modifikovat tak, aby odpovídala specifickým podmínkám a možnostem školy.

Zvýšení bezpečnostního povědomí (security awareness)

Krizové situace jsou pro účastníky mimořádně stresové, zvláště v prostředí dětí. Zásadní vliv na správné rozhodování má příprava a průběžné posilování bezpečnostního povědomí (tzv. security awareness). S žáky i zaměstnanci škol je potřebné průběžně pracovat na psychologické přípravě a nácviku postupů při krizových situacích. Zaměstnanci školy a zejména vedení školy budou při krizové situaci v roli koordinátorů, žáci od nich budou očekávat kontrolu nad situací a pokyny vedoucí k zmírnění dopadů události.

1)     Jednou ročně uskutečnit „den bezpečnosti“ věnovaný bezpečnostní prevenci a postupům při krizových situacích. Program může zahrnovat nácviky krizových postupů, krizové komunikace, sebeobrany apod. Cvičení doporučujeme sestavit ve spolupráci s bezpečnostními profesionály a složkami integrovaného záchranného systému. Vhodné je i zapojení rodičů.

2)     Jednou ročně uskutečnit cvičení pro vedení školy a vybrané zaměstnance zaměřené na koordinaci postupu bezprostředně po krizové situaci. Toto cvičení je vhodné kombinovat s povinným požárním cvičení a zvýšit tak jeho efektivitu.

3)     Téma bezpečnosti zahrnout do školních periodik s cílem udržovat povědomí o bezpečnostních rizicích a prevenci, včetně témat internetové bezpečnosti

Autorizace vstupu

Škola musí mít pod kontrolou vstup do objektu. Přestože jde o náročný cíl, školy by na něj neměly rezignovat většinou vlivem z neznalosti možností. Kontroly je možné dosáhnout i s omezenými prostředky, často lze využít kreativních opatření ze stávajících zdrojů.

4)     Vypracovat proceduru režimu vstupu a vjezdu do školy. Každá osoba vstupující do objektu musí projít autorizací vstupu. Pracovníci školy i žáci musí být seznámeni s pravidly, kdo a za jakých podmínek může používat jaký vstup. Cílem je zajistit, aby se do objektu nemohla dostat neoprávněná osoba otevřeným vedlejším vchodem, případně projít pod záminkou spolu s oprávněnou osobou. Autorizace je zásadní zejména při raním příchodu žáků do školy, kdy dochází nejčastěji k útokům a zároveň je tento čas nejnáročnější pro kontrolu osob vzhledem k jejich počtu.

5)     Vedení školy musí zejména svým vlastním příkladem vytvořit takové prostředí, ve kterém se zejména ve fázi zavádění pravidel vstupu budou nastavené procedury dodržovat.

6)     Instalovat mechanická a elektrická bezpečnostní opatření k ochraně perimetru proti neautorizovanému vstupu a zajištění včasné detekce. Opatření lze kombinovat dle preferencí jednotlivé školy, avšak musí být rozmyšlena a kombinována tak, aby celkové řešení zajistilo: posouzení autorizace vstupu, detekovalo pokus o narušení a řešilo i adekvátní reakci.

7)     Označit dospělé osoby pohybující se v objektu školy (např. visačkou), pro viditelné vyjádření jejich oprávněnosti pohybovat se ve škole. Dospělí bez označení jsou snadno identifikováni a mohou být včas konfrontováni.

Příprava na situaci po krizové události – krizový plán pro vedení školy

Vedení školy bude muset po krizové situaci řešit mnoho věcí. Komunikovat s žáky, rodiči, médii, policií a dalšími. Bude muset rozhodovat o řadě věcí, které je možné identifikovat dopředu a připravit se na ně. K tomu škole pomůže příprava v podobě krizového plánu.

8)     Navázat kontakt s policí a hasiči, zejména s nejbližší policejní služebnou státní i městské policie pro preventivní spolupráci. Tu doporučujeme navázat i se specializovanými útvary policie pro přípravu na policejní zásah.

9)     Zpracovat Plán pro krizové situace, v němž jsou pojmenovány priority jednotlivých fází po tragické události a základní postupy při komunikaci s rodiči, médii a žáky. Pomocí plánu si škola ujasní, kdo je za co zodpovědný, jak postupovat v nepřítomnosti managementu školy, jaké materiály a dokumenty je užitečné mít předem připravené.

10) Vybrat a upravit místnost pro bezpečnou evakuaci dětí uvnitř objektu školy (tzv. safe haven). Zvlášť v případě šílených střelců, odložených předmětů apod. je vhodné mít připravené bezpečné zázemí, kde je možné děti schovat do příjezdu bezpečnostních složek. S přípravou místnosti souvisí i návaznost na proceduru varování.

Vypracováno pro bono specialisty M2C podle metodiky ASIS International.

Psali jsme také:

1. číslo Security Magazínu, rok 2015

Axis kamery pomohly České zemědělské univerzitě zlepšit bezpečnost

Entry přístupový systém...aneb konec školníků v Čechách

Pokyny ke stanovení úrovně zabezpečení škol

Návod americké FBI jak přežít útok šíleného střelce

Bezpečnost ve školách - jak dál? Řešení existuje

ASIS CZ - diskuze o bezpečnosti škol u kulatého stolu

Dojde k dalšímu krvavému útoku ve škole? S největší pravděpodobností ano

Bezpečnost škol po útoku ve Žďáru nad Sázavou

Kolik duševně nemocných se může změnit ve vraždící monstra?

Tagy článku