Detektivní činnost, společnost Eviden monitoruje ukradená data uložená na dark webu

Detektivní činnost, společnost Eviden monitoruje ukradená data uložená na dark webu
Autor fotografie: Andy Cull / Flickr|Popisek: Deep web (ilustrační foto)
22 / 04 / 2024, 13:00

Francouzská společnost Eviden svým zákazníkům poskytuje službu prediktivní bezpečnosti založenou na řešení LUMINAR monitorující únik citlivých informací do prostředí dark webu. Umožňuje tak předejít kybernetickému útoku.

Nová služba LUMINAR francouzské společnosti Eviden firmám na základě kontinuálního monitoringu dark webu umožňuje hledat a následně také monitorovat informace spojené s jejich činností. Na základě těchto dat je následně možné odhalit kyber útočníky dříve, než můžou tyto informace zneužít. Firma tak může proaktivně jednat a přijímat preventivní opatření. Služba je již nyní dostupná firemním klientům a zajišťují ji odborníci z české pobočky Eviden.

Nová služba je vhodná pro větší firmy, které již nějaký systém bezpečnostního monitoringu využívají a přináší jim doplnění stávajících informací o neveřejné zdroje jako je deep i dark web, nebo-li také darknet. Dodává informace a analýzy do stávajícího bezpečnostního monitoringu tak, že k již známým, stávajícím bezpečnostním hrozbám doplňuje ty, které doposud nenastaly, nebo o nich organizace vůbec neví. Typickým příkladem jsou odcizené přístupové údaje zaměstnanců, odhalená konfigurace sítě, nebo v případě bank například údaje z platebních karet.

Ilustrační foto

Únik a zneužití dat totiž neznamená pouze finanční problémy, ale zejména narušení důvěry klientů a pověsti firmy. „Velké firmy si uvědomují, že i jeden jediný ukradená přístup k emailové adresa je velký problém, a proto ke své bezpečnosti přistupují proaktivně. V době vysoce sofistikovaných kyberútoků, kdy útočníci využívají i např. AI již nestačí adekvátně reagovat ve chvíli útoku, je potřeba jej předvídat. Poptávka po prediktivní bezpečnosti je v současné době vysoká i z důvodu blížící se účinnosti evropské směrnice NIS2,“ komentuje Tomáš Hlavsa z divize Big Data & Security společnosti Eviden.

 

Nepřetržitá analýza dat na dark webu

Monitoring v rámci služby LUMINAR probíhá formou kontinuální analýzy a sběru neveřejných zdrojů informací, typicky deep a dark web. Prostřednictvím pravidelného reportingu, nebo lépe napojením získaných informací do stávajícího bezpečnostního monitoringu je zákazník informován o tzv. indikátorech kompromitace. Samotná platforma je jednou z mála v Česku dostupných služeb, které využívají deep a dark web. Monitoring provádí nepřetržitě a při objevení hrozby okamžitě upozorní pověřené a vyškolené specialisty, kteří následně navrhnou řešení situace tak, aby eliminovali riziko útoku, případně minimalizovali jeho následky.

Zákazník ze soukromého i veřejného sektoru může službu využívat formou konzultací, nebo používat platformu LUMINAR s vlastními experty. Platforma je dostupná jak on premise, tak i formou služby v cloudu a je možné ji napojit na již existující SIEM (Security Information and Event Management) či SOC (Security operations center) systémy.

O společnosti Eviden 

Společnost Eviden, pokrývá oblasti digitálních služeb, velkých dat a bezpečnosti. Eviden je globálním lídrem v oblasti spolehlivé a udržitelné digitální transformace založené na datech. Jako digitální podnik nové generace s celosvětově vůdčími pozicemi v oblasti digitálních technologií, cloudu, dat, pokročilé výpočetní techniky a kybernetické bezpečnosti přináší odborné znalosti pro všechna odvětví ve více než 53 zemích. Spojením špičkových technologií napříč celým digitálním kontinuem a 57 000 specialistů světové úrovně rozšiřuje Eviden možnosti technologií pro podniky a orgány veřejné správy a pomáhá jim budovat jejich digitální budoucnost. Eviden je součástí skupiny Atos s ročním obratem cca 5 miliard eur.

Kontakt pro média:

Žofie Gáll, Partner Manager
zofie.zitova.external@eviden.com
+420 736 720 498
eviden.com

Tagy článku