Detektivové z protidrogové centrály odhalili největší obchod s látkami pro výrobu metamfetaminu

Detektivové z protidrogové centrály odhalili největší obchod s látkami pro výrobu metamfetaminu
28 / 08 / 2014, 05:41

 Národní protidrogová centrála SKPV PČR: Zajištěné chemické látky by se daly zneužít na výrobu cca 3,5 tuny metamfetaminu, jehož hodnota na nelegálním trhu v ČR přesahuje 2,5 miliardy korun.

 Po více jak ročním prověřování trestné činnosti zadrželi koncem července detektivové Národní protidrogové centrály, ve spolupráci se Zásahovou jednotkou KŘP Ústeckého kraje, jednačtyřicetiletého českého státního příslušníka, předmětnou protiprávní činnost organizoval. Muž prostřednictvím firmy, jejíž byl vlastníkem, nakupoval v České republice a zahraničí chemické látky potřebné pro výrobu metamfetaminu a tyto látky dále prodával cestou svých prodejen s chemickými potřebami v Praze, Chomutově a Chebu, konečným výrobcům metamfetaminu, překupníkům a dealerům zejména z řad vietnamské komunity. Odběratelé uvedené látky dále distribuovali a používali pro extrahování pseudoefedrinu z léčiv a vlastní výrobu metamfetaminu.

Zajištěny chemické látky, luxusní auta i laboratoř

Při samotném zadržení podezřelého policisté zajistili 10 kg pseudoefedrinu, 3 kg metamfetaminu, 6 mil. Kč v hotovosti, 4,7 mil. Kč ve směnkách, 750 kg jódu, 740 kg červeného fosforu, 613 litrů kyseliny fosforečné, 2319 kg hydroxidu sodného, 822 litrů kyseliny chlorovodíkové, 1571 litrů toluenu, 1380 litrů acetonu, velkokapacitní laboratoř na výrobu metamfetaminu a 5 luxusních osobních automobilů. Při zajišťování takto velkého objemu nebezpečných látek, často balených v neoriginálních obalech, musel být na místo přivolán Hasičský záchranný sbor, který provedl dekontaminaci místa nálezu a zároveň asistoval při jejich převozu do režimového skladu Policie České republiky.

Chemické látky pocházející od obviněného byly zajištěny v rámci uskutečněných policejních operací v nelegálních laboratořích na území karlovarského, ústeckého, středočeského kraje a v hlavním městě Praha. Celkem se zatím jedná o 5 velkokapacitních laboratoří s celkovou odhadovanou produkcí v řádech stovek kilogramů metamfetaminu. Přímí výrobci metamfetaminu jsou stíháni v oddělených trestních řízeních.

Zadržený muž byl obviněn pro zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle § 283 odst. 1, odst. 3 písm. c), trestního zákoníku, za což mu hrozí trest odnětí svobody v délce trvání v rozmezí od 8 do 12 let.

Trestně stíhaná bude i firma

Současně bylo zahájeno i trestní stíhání právnické osoby – firmy nakládající s chemikáliemi – prostřednictvím které obviněný chemické látky obchodoval. Této firmě hrozí peněžitý trest, propadnutí majetku a zrušení - v souladu se zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob.

Největší případ v historii Česka

„Svým rozsahem a dopadem na nelegální produkci metamfetaminu se jedná o nejvýznamnější případ v historii České republiky. Policisté z Národní protidrogové centrály i kriminalisté z krajských ředitelství, kteří se na vyšetřování této trestné činnosti dlouhé měsíce podíleli, si zaslouží můj velký dík. Jde o nesmírně náročnou, latentní problematiku, její dohledávání je obtížné a vyžaduje opravdu profesionální vytrvalý přístup, který tito naši lidé opakovaně dokazují,“ dodal policejní prezident plk. Tomáš Tuhý.
„Slíbil jsem tvrdý a nekompromisní postup proti drogové kriminalitě. Policie dnešní realizací opět jasně ukázala, že to naplňuje,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec.

Největší problém současnosti - nelegální výroba návykových látek 

Nelegální výroba metamfetaminu z efedrinu nebo pseudoefedrinu za využití volně dostupných chemikálií představuje hlavní problém České republiky v oblasti drogové problematiky. Zájem výrobců metamfetaminu o získávání prekursorů a chemikálií potřebných při jeho výrobě, s ohledem na zvyšování objemu výroby v rámci jednoho výrobního cyklu i trend komercionalizace produkce a distribuce, neustále narůstá. Stále častěji jsou odhalovány varny s produkční schopností v řádu několik desítek kilogramů na jeden výrobní cyklus, přičemž výroba je zpravidla organizována na několik směn.

Je zaznamenán strmý nárůst počtu pachatelů drogové kriminality vietnamské státní příslušnosti. Doménou organizovaných zločineckých skupin je velkoobjemová výroba a distribuce metamfetaminu (pervitinu) a marihuany především v příhraničních oblastech se SRN.

Omezení volné dostupnosti léků s obsahem prekurzoru a chemikálií zneužívaných k nelegální výrobě drog má zcela zásadní význam pro potlačení jejich výroby.

Zdroj: www.policie.cz/clanek/tiskova-zprava-k-operaci-jitka.aspx