Digitální automatické spřáhlo - budoucnost s mnoha otazníky

Digitální automatické spřáhlo - budoucnost s mnoha otazníky
Autor fotografie: redakce|Popisek: Digitální automatické spřáhlo
25 / 07 / 2022, 17:30

Na seřaďovací stanici Brno Maloměřice dnes proběhla prezentace digitálního automatického spřáhla (DAC), kterou uspořádala společnost ČD Cargo. Součástí programu byla ukázka rozřazování a seřazování vlaků, následně prezentace a také diskuse o tom, za jakých podmínek by bylo možné implementovat digitální automatické spřáhlo v podmínkách české železnice. Otázkou tedy je, jestli se jedná o vhodný krok na naší železnici.

Na seřaďovací stanici Brno Maloměřice dnes proběhla prezentace digitálního automatického spřáhla (DAC), kterou uspořádala společnost ČD Cargo. Součástí programu byla ukázka rozřazování a seřazování vlaků, následně prezentace a také diskuse o tom, za jakých podmínek by bylo možné implementovat digitální automatické spřáhlo v podmínkách české železnice. Otázkou tedy je, jestli se jedná o vhodný krok na naší železnici.

Největší tuzemský nákladní dopravce ČD Cargo dnes na seřaďovací stanici Brno Maloměřice představil digitální automatické spřáhlo. Jde o testovací vlak s označením DAC4EU, jehož vagony se spojují a rozpojují právě pomocí automatického spřáhla.

Další program se pak odehrál ve vnitřním zázemí společnosti ČD Cargo. Prezentace, která proběhla v režii předsedy představenstva ČD Cargo Tomáše Tótha, prakticky nastínila možnosti implementace digitálního automatického spřáhla na tuzemské železnici a současně reflektovala potenciální rizika, která jsou spojená s možným zavedením tohoto typu spřáhla.

Technologie inovativního spojení vagonů může být nápomocná v oblasti bezpečnosti provozu, digitální spřáhlo je totiž kompatibilní s vlakovým zabezpečovacím systémem ETCS (European Train Control System), nicméně současně je nutno vnímat kromě benefitů i určitá rizika.

Pokud hodnotíme tuto technologii jako takovou, dosud nebylo prokázáno relevantními daty či studiemi, že potenciál přínosu pro dopravce bude vyšší než navýšení provozních nákladů. Do „hry" tak vstupují ekonomická stránka věci, ale současně také příslušná schvalovací řízení, která mohou trvat dlouhou dobu, či legislativní rámec.

Po Tóthově vystoupení se rozproudila živá diskuse všech účastníků, kteří debatovali o nové technologii z prakticky všech možných pohledů. Mezi hosty byl výkonný ředitel sdružení nákladních dopravců a prezident Svazu dopravy Oldřich Sládek i ambasador DAC Libor Lochman.

Potenciální zavedení nové technologie tak naráží na překážky různého druhu. Například na fakt, že zatím není testováno řešení, které by umožnilo dopravu armádní techniky na vagonech s digitálním automatickým spřáhlem. To je obzvláště v situaci, kdy se železnice profiluje v silné roli kritické infrastruktury státu, velmi zásadní nedostatek.

Dalším otazníkem zůstává, jaké spřáhlo se má pořizovat a za jakou cenu. ČD Cargo se chce do projektu zapojit, nicméně zohledňuje již zmíněná rizika této technologie.

S novou technologií se také váže problematika přepravy nebezpečného nákladu (RID). Na tento problém v diskusi upozornili zástupci Drážního úřadu. Právě tento typ přepravy je zcela zásadní pro zachování bezpečného provozu na železnici. Proto by měla být věnována testování automatického spřáhla na ridových přepravách dostatečná pozornost. Dalším velkým bezpečnostním tématem, který souvisí s přepravu nebezpečného materiálu, jsou také crash testy, na které by měl být kladen opravdu velký důraz. Jedině tak se bude moci předejít budoucím bezpečnostním rizikům na evropské železnici.

 

 

 

 

 

Tagy článku