Dnes poslední možnost legalizovat zbraň drženou bez povolení!

Dnes poslední možnost legalizovat zbraň drženou bez povolení!
Autor fotografie: Dollar Photo Club
31 / 12 / 2014, 17:00

Úderem půlnoci dnes končí šestiměsíční zbraňová amnestie neboli zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování.

Držitelé nelegálních zbraní je mohou tedy ještě několik hodin beztrestně odevzdat na všech policejních služebnách a požádat o jejich převedení do vlastnictví po provedení kontroly.
Obdrží potvrzení o převzetí zbraně do úchovy a Úřední záznam o podání vysvětlení. Podrobnosti o nabytí zbraně uvést nemusí. Součástí úředního záznamu pak je žádost o převedení zbraně do vlastnictví toho, kdo zbraň dává policii do úchovy, pokud si to přeje.
Od dnešní půlnoci se opět držitelé nelegálních zbraní vystavují možnosti trestního postihu za nedovolené ozbrojování, která znamená riziko několikaletého odnětí svobody nepodmíněně.

Od ledna 2010 přitom platí nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.), který tresty v oblasti nedovoleného ozbrojování zpřísňuje:
§ 279 - Nedovolené ozbrojování
(1) Kdo bez povolení vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává střelnou zbraň nebo její hlavní části nebo díly nebo ve větším množství střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Stejně bude potrestán,
kdo uvede do střelbyschopného stavu znehodnocenou zbraň nebo na ní provede konstrukční změny směřující k jejímu uvedení do střelbyschopného stavu nebo na zbrani provede konstrukční změny směřující ke zvýšení její účinnosti, nebo
kdo padělá, pozmění, zahlazuje nebo odstraňuje jedinečné označení střelné zbraně, které umožňuje její identifikaci.
(3) Kdo bez povolení
a) vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává výbušninu v množství větším než malém, zbraň hromadně účinnou nebo součástky, jichž je k užití takové zbraně nezbytně třeba, nebo
b) hromadí, vyrábí nebo sobě nebo jinému opatřuje zbraně nebo ve značném množství střelivo,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 3 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace