Dodržujme všichni protikoronavirová nařízení, jen tak se to dá společně zvládnout, říká poslanec Králíček

Dodržujme všichni protikoronavirová nařízení, jen tak se to dá společně zvládnout, říká poslanec Králíček
Autor fotografie: Parlamentní listy|Popisek: Robert Králíček
21 / 04 / 2020, 15:00

Poslanec Robert Králíček (ANO) apeluje v rozhovoru na to, aby byla v boji s pandemií koronaviru dodržována všechna nařízení, protože jen tak se dá krizová situace zvládnout. Rozhovor byl převzat z Parlamentních listů.

V poslední době se stále častěji objevuje pojem „chytrá karanténa“. Jedná se o vládní iniciativu, kterou je podmíněno uvolňování restriktivních opatření prosti šíření COVID-19. Můžete nám stručně popsat princip tohoto nástroje?

Velmi zjednodušeně: chytrá karanténa vyjadřuje nástroj, který budou odpovědné orgány využívat pro dohledání blízkých kontaktů osoby, u níž byl pozitivní test na COVID-19. Na základě technologie v mobilním telefonu pacienta s pozitivním nálezem dojde k detekci ostatních uživatelů telefonů, kteří s pacientem přišli do styku a je třeba u nich tedy co nejdříve nařídit karanténu. Jakmile jsou tedy osoby nalezeny a kontaktovány příslušnou KHS (krajskou hygienickou stanicí), je jim nařízena karanténa z důvodů kontaktu s nakaženou osobou. Tímto způsobem tedy může fungovat mnohem přesnější a cílenější vyhledávání rizikových osob, potenciálních přenašečů a jejich umísťování do karantény.

Je tedy povinné se tohoto projektu účastnit? A jak se případně mohu zapojit?

Zatím je vše plně na dobrovolné bázi. K zapojení do projektu stačí telefon s bluetooth, který zvládne chod jednoduché aplikace, jenž se nazývá „E-rouška“. Jejím provozovatelem je stát. V momentě její aktivace na vašem telefonu dojde ke sběru dat o dalších telefonech, se kterými se setkáte. Data jsou pak ukládána na vašem telefonu i na telefonu protistrany. Podmínkou však je, že oba telefony musí mít aplikaci aktivní. Lze tedy konstatovat, že úspěch aplikace a efektivita tohoto nástroje závisí do značné míry na počtu aktivních aplikací v naší společnosti.

Mohu si ještě vybrat i jiná řešení?

Ano, existuje i další řešení, se kterými přišel například portál mapy.cz. Zde je možné sdílet svou polohu na základě údajů s GPS a v případě detekce kontaktu s nakaženým, který je později pozitivně testován, dochází ke kontaktu provozovatele aplikace a všech dotčených, kterým je doporučena karanténa. Toto řešení však využívá jinou technologii, než předešlá aplikace e-rouška.

Z Vašeho pohledu je tedy lepší využívat aplikaci e-rouška? Jaké tam jsou tedy převažující výhody?

Nekloním se k tomu používat jen e-roušku, nicméně u té nejvíc záleží na počtu uživatelů, abychom tak dosáhli její alespoň uspokojivé efektivity. Navíc funguje na jiném technologickém principu a je tedy bezpečnější při práci s daty. GPS technologie, využívaná v jiných aplikacích, není tak přesná. I nejcitlivější GPS senzory za nejoptimálnějších podmínek dosahují přesnosti cca tří metrů. V budovách je tato technologie takřka nepoužitelná, ale věřím, že by našla své využití třeba při zajišťování osobní bezpečnosti, ale to je již jiné téma.

Jak je to tedy s bezpečností. Mají se uživatelé aplikací pro chytrou karanténu nějak obávat jejich zneužití?

Technologie aplikace e-rouška funguje jen na principu kontaktu mezi dvěma telefony pomocí technologie bluetooth, které pokud jsou dostatečně blízko, vymění si unikátní kód. Tyto kódy pak budou v aplikaci skladovány 14 dnů. V případě, že se mezi uživateli vyskytne pozitivně testovaný a bude souhlasit s předáním údajů KHS, ta pak snadno dohledá další osoby, které s nakaženým přišly do styku a nařídí jim karanténu. Není možné dohledat čas kontaktu ani jeho polohu, tím tedy ani onoho nakaženého. Okruh lidí se jen dozví, že v posledních čtrnácti dnech došlo ke kontaktu a je jim nařízena karanténa. Neexistuje tedy nějaká celková databáze, která by mohla být zneužita.

Společnosti Google a Apple, odvěcí konkurenti, nyní společně vyvíjejí systém, který by technologii na detekci kontaktů poskytl...

Ano, je to unikátní spojení těchto dvou firem. Cením si jejich spolupráce v době pandemie. Spolupracují na vývoji technologie, která by v budoucnu měla být součástí jejich operačních systémů, tedy většiny mobilních telefonů na světě. Uživatel sám by pak jen aktivoval funkci v nastavení telefonu a nebylo by třeba dalších aplikací třetích stran, na jejichž programovém vybavení vzniká riziko zneužití. Technologie by se dala uživatelem aktivovat v případě pandemií, nebo jiných krizí a přístup do jejích dat a výsledků by dostaly od těchto společností pouze státní instituce. Nicméně na tento nástroj si ještě budeme muset počkat, Ani ne tak z důvodů technologických limitů, ale zejména absentující legislativy.

Jakou legislativu máte na mysli?

Například v ČR je poskytnutí dat i z aplikace e-rouška dobrovolné. Můžete odmítnout, ale co když vaše odmítnutí způsobí někomu smrt? Co když se prokáže, že jste mohl tomuto předejít? Jak budou takové a jiné podobné případy posuzovány z hlediska práva? Jak bude docházet k využívání dat operačních systémů mobilních telefonů (Android – Google a IOs – Apple) a jakou bezpečnost úřady zavedou? Na tyto otázky není známá odpověď, tedy alespoň v legislativním řádu České republiky.

Myslíte si tedy, že projekt chytré karantény je krok dobrým směrem?

Rozhodně je to lepší než nedělat nic, nebo uzavírat celé oblasti - města naší země. Je to přijatelné využití mobilní technologie, kterou většina z nás běžně disponuje ku prospěchu a ochraně nás všech. Není jen v rukou státu, aby toto opatření fungovalo, ale zejména v rukou občanů. Je třeba se do této iniciativy zapojit přes aplikaci e-rouška, abychom docílili efektivního vyhledávání a uzavírání do karantén jen těch osob, kterých je třeba, a to v co nejkratším možném čase. To je úkol nás všech. Přeji tedy všem mnoho zdraví, trpělivosti a prosím o aktivní zapojení do státních opatření a dodržování všech nařízení. Jen tak se to dá společně zvládnout.

 

 

Tagy článku