Drúzové jsou od začátku integrální součástí IDF. Umírají v bojích s Hamásem

Drúzové jsou od začátku integrální součástí IDF. Umírají v bojích s Hamásem
Autor fotografie: IDF / Public domain|Popisek: Skupina drúzských vojáků, kteří drží svou vlajku
16 / 11 / 2023, 07:15

Každý zabitý voják, který padl v současném konfliktu mezi Hamásem a Izraelem, získává mediální pozornost. Výjimkou nejsou ani drúzové, příslušníci arabské menšiny, kteří jsou již od poloviny padesátých let minulého století aktivními členy Izraelské armády.

Drúzové jsou nábožensko-etnickou skupinou, která čítá přibližně 1,5 milionu lidí roztroušených po celém světě. Nejvíce Drúzú žije v Libanonu, Sýrii a Izraeli, přičemž jen v Izraeli je jich přibližně 120 tisíc. Jsou považováni za sektu islámu, která se v 11. století oddělila od šíitské větve, avšak oni sami svůj původ spojují s biblickým Jitrem (Jetrem), tchánem Mojžíše. Jejich náboženstvím proto není Islám, ale spíše specifická kombinace různých náboženských směrů a praktik. Komunita drúzú je velmi uzavřená a potenciálním žadatelům neumožňuje konverzi.

Drúzové žijící na území Britského mandátu Palestina byli rozděleni mezi skupiny aktivně podporující Arabské národní hnutí a pasivní jedince, kteří byli kvůli odlišné náboženské příslušnosti vystaveni násilí ze strany muslimů. Úplné přerušení vztahů mezi drúzy a dalšími Araby v Palestině nastalo v roce 1942, kdy nejvyšší představitel muslimů v Jeruzalémě, Muftí Haj Amin el-Husseini, nařídil, aby se drúzové vzdali svého nejsvětějšího místa, hrobky Jitra poblíž Galilejského jezera. Představitelé židovských organizací v Palestině se drúzů zastali a začali s nimi navazovat přátelské vztahy.

 Izraelsko-arabský konflikt 1948-49

Toto začínající spojenectví vedlo k aktivní účasti drúzských dobrovolníků v První arabsko-izraelské válce (1948-1949), kdy se postavili na stranu Židů. Desítky dalších drúzů se po vzniku Izraele začaly hlásit do speciální Menšinové jednotky Izraelské armády (IDF Minorities Unit) a v roce 1956 byli drúzští muži poprvé oficiálně povoláni k odvodu. Tento krok byl představiteli drúzských komunit zdůvodněn zlepšením ekonomické a sociální situace drúzů a jejich možností být ostatním Arabům v zemi příkladem. Vedle Židů a Čerkesů jsou tak drúzové další skupinou izraelských občanů, na které se vztahuje povinnost aktivní vojenské služby.

Drúzové jsou významnou součástí Izraelské armády (IDF) i v současné válce s Hamásem. Podplukovník drúzského původu Salman Habaka, který při bojích v Gaze zemřel dne 2. listopadu 2023, byl velitelem 53. praporu obrněného sboru. Tento 33 letý muž se stal osmnáctou obětí a současně nejvyšším důstojníkem zabitým od počátku pozemní operace IDF v Gaze. Habaka byl při střetech s teroristy Hamásu na severu Gazy na místě zabit, když se svojí ozbrojenou skupinou kryl elitní pěchotní jednotku Golani.

Podplukovník Habaka se neprodleně po vypuknutí války mezi Hamásem a Izraelem zapojil se do bojů s teroristy na hranici s Gazou. Podle svých vlastních slov se Habaka již 7. října přihlásil na základně v Tzeelim a společně s dalšími vojáky a dvěma tanky odjel do kibucu Beeri “zachránit co nejvíce duší, co mohl”. Několika izraelskými médii byl proto bezprostředně po útoku teroristů za svoji pohotovost jednat označován za hrdinu. Podle serveru Ynet ve videu natočeném několik dní před vypuknutím pozemní operace do Gazy, která se začala 27. října, Habaka apeloval na obyvatele Izraele, aby stáli při sobě a podporovali se, protože pouze v jednotě je síla a naděje zvítězit.

Salman Habaka však není jediným padlým izraelským drúzským vojákem, který je v Izraeli vyzdvihován za svoji statečnost. Dalším vojákem pocházejícím z drúzské komunity, který padl 10. října, je Alim Abdallah, zástupce velitele izraelské 300. brigády 91. divize. Jak Habaka, tak i Abdallah pocházeli ze stejné drúzské vesnice v Galileji, Yanuh-Jat. Abdallah však na rozdíl od Habaky, jenž padl v bojích proti Hamásu, podlehl svým zraněním, která utrpěl při střetu s teroristy Hizballáhu. Ti se přes společnou hranici s Libanonem infiltrovali do Izraele. 

Jeho bratranec Fadah Abdullah popisuje Alima jako člověka oddaného a milujícího svou vlast, který se s trpělivostí a laskavostí staral o invalidního otce, matku, své tři děti a manželku. Alim padl po 23 letech aktivní služby v armádě a bylo mu 40 let. Pro rodinu, drúzskou komunitu ve vesnici, i svou vlastní jednotku byl podle slov bratrance Fadaha inspirativní postavou, která motivovala mladé lidi ke službě Izraeli. Na počest těchto dvou padlých drúzských vojáků, Salmana Habaka a Alima Abdallah, byly vytvořeny jejich medailonky na online encyklopedii Wikipedia. 

Drúzové jsou vnímáni jako integrální součást izraelské společnosti. Jsou specifickou náboženskou skupinou s vlastním soudnictvím, která sice žije odděleně od zbytku společnosti, ale jejich aktivní účast v armádě je vnímána jako jasný projev vlastenectví. Drúzové se snaží působit jako spojovací prvek mezi židovskou a arabskou populací v Izraeli a mnoha Arabům, kteří ve válce mezi roky 1948 a 1949 ztratili domovy, nabídli možnost usadit se v jejich osadách. Někdy je jejich aktivita Araby v Izraeli a na Palestinských územích vnímána pozitivně, jindy jsou označováni za zrádce. Příklad Habaka a Abdallaha nám však ukazuje, jak je izraelskou společností vojenská služba drúzů a jejich oběť státu vnímána a oceňována.

Zdoj: Jpost, The Times of Izrael, autorský komentář Ponte

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.