Dům jako odměna za protěžování v armádních zbrojních zakázkách?

Dům jako odměna za protěžování v armádních zbrojních zakázkách?
15 / 08 / 2018, 10:15

Ředitel odboru vyzbrojování pozemní sil Ministerstva obrany Tomáš Dvořáček koupil nemovitosti od firmy s prokazatelnými vazbami na Omnipol. Dvořáčkovy majetkové poměry tak vzbuzují dlouhodobě pochybnosti. Rodinný dům koupil od společnosti, která je provázaná s osobou, která figuruje v dozorčí radě dceřiné společnosti Omnipolu. Na domě přitom nevázne žádná půjčka ani hypotéka.

Security magazín již dříve informoval o majetkových poměrech ředitele odboru vyzbrojování pozemní sil Ministerstva obrany Tomáše Dvořáčka. Nyní ale vyplývají na povrch nové skutečnosti.

Dvořáček se v r. 2013 dostal k rodinnému domu koupenému od společnosti s vazbami na Omnipol. Rodinný dům, který Dvořáček vlastní, pořídil od developerské společnosti CANABA – pozemní stavby. Podle katastru nemovitostí není tato nemovitost zatížena žádnou půjčkou nebo hypotékou.

Jedná se o nemovitost, na kterou byla vedena exekuce. Psali jsme:

Psali jsme: Na majetek jednoho z důležitých hráčů v předražené zakázce na nákup protiletadlových kompletů RBS 70 od švédské firmy SAAB je vedena exekuce

Společnost CANABA – pozemní stavby je s Omnipolem propojena přes osobu Dr. Gerta Hanse Rienmüllera, který dodnes působí v dozorčí radě dceřiné společnosti Omnipolu ENERGO 2000.

ENERGO 2000 je společností, která byla držitelem licence na výrobu a rozvod tepla. Mimo to se měla zabývat stavbou bioplynových stanic, například v Poběžovicích, Stonavě či Křižanech. Jedná se o společnost, která byla opakovaně šetřena ze strany Energetického regulačního úřadu za neposkytování informací a regulačních výkazů. Licence na výrobu a rozvod tepla jí byla k dnešnímu dni zrušena.

Rienmüller byl v letech 2003 až 2008 vlastníkem 29% podílu ve společnosti CANABA Development.  která je majetkově propojená se společností, od které Dvořáček koupil uvedený rodinný dům. Obě firmy patří do holdingu CANABA, který se mimo jiné zabývá stavbou nízkoenergetických rodinných domů na klíč.

Psali jsme: Severská chobotnice Omnipolu na obraně

Firmu CANABA a Omnipol zřejmě zcela náhodně spojuje i stejný dodavatel výpočetní techniky, společnost NB Servis. Obě firmy jsou uvedeny v jeho referencích a jedná se tedy o dlouhodobé klienty.

Nabízí se tak domněnky o tom, zda Omnipol přes spřízněnou firmu z rodiny CANABA Dvořáčkovi nekompenzoval jeho vstřícný přístup k zákazníkům Omnipolu například zprostředkováním nákupu domu. Nutno podotknout, že mzdové příjmy Dvořáčka, který je ve státní službě, a proto jsou všeobecně známy mantinely jeho odměňování, vzbuzují pochybnosti o tom, zda si na podobný rodinný dům mohl legálně vydělat.

Dvořáček je přitom mužem číslo 1 v právě připravovaném tendru na vyzbrojení armády novými vozidly pro bojovou pěchotu. Mimo jiné rozhoduje i o nákupu nových systémů raketové obrany, kde je bezhlavě preferován nákup kompletů RBS-70 NG od švédského SAABu. Jeho otisk nese i tendr na pořízení tzv. systému řízení palby dělostřelectva. Tam je pro změnu manipulováno s daty ve prospěch systému ODIN, na úkor jiných vhodnějších systémů.

Tagy článku