Dvojí metr Ředitelství silnic a dálnic

Dvojí metr Ředitelství silnic a dálnic
12 / 11 / 2018, 16:30


Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) postupuje při hodnocení jednotlivých nabídek v různých tendrech nekoncepčně a diskriminačně vůči jednotlivým uchazečům. Zatímco v jednom tendru za formální nedostatky uchazeče vylučuje, v druhém tendru mu to nevadí. Rozdílná posouzení nabídek se týkají tendrů na stavbu D35 v úseku Časy – Ostrov a D48 v úseku obchvatu Frýdku – Místku. Jde přitom o stavby za 4 a půl miliardy korun. Dálnici D35 v úseku Časy – Ostrov bude stavět sdružení EUROVIA, Metrostav a Swietelsky, které skončilo třetí a nabídlo o 254 milionů vyšší cenu.

Co se týče tendrů na stavbu D35 v úseku Časy – Ostrov a D48 v úseku obchvatu Frýdku – Místku, došlo k zajímavé situaci. U zakázky D35 Časy – Ostrov byli vyloučeni první dva uchazeči pro administrativní chyby v nabídce způsobené tím, že nedodali správné formuláře, které ŘSD v průběhu tendru změnilo. Jednalo se o M-Silnice a italsko-turecké sdružení Astaldi / IC ICtas.

psali jsme: BIS šetří, zda ŘSD nezpůsobí arbitráž proti České republice

Ke stejným pochybením došlo i u nabídek jiných uchazečů u zakázky D48 Frýdek – Místek Obchvat II. etapa. Tuto zakázku vyhrálo sdružení vedené společností Silnice Group. Výběrová komise ale u této zakázky dospěla k závěru, že dodání chybných příloh k nabídce není důvodem pro vyřazení uchazeče. U tohoto tendru tedy vyhrála nejnižší nabídka.

Rozdílný postup ŘSD posvětila vládou jmenovaná výběrová komise, které vyhodnocuje nabídky jednotlivých uchazečů a rozhoduje o jejich vyloučení. Pochybnosti vzbuzuje už jen složení komise, ve které je pouze formálně zastoupeno Ministerstvo průmyslu a obchodu jedním zástupcem, ostatní členové mají vazby na ŘSD. Jsou to zaměstnanci ŘSD, Ministerstva dopravy či Státního fondu dopravní infrastruktury. Rozhodují tedy podle přání ŘSD a jak naznačuje postup u dvou výše zmíněných tendrů, vždy tak, aby tendr vyhrál tradiční dodavatel, přestože nabídl horší cenu. 

psali jsme: Česká stavební lobby v hledáčku Bruselu. Nový hráč ASTALDI na českém stavebním trhu útočí

Role výběrové komise spočívá v posouzení nabídek a předání doporučení generálnímu řediteli ŘSD, Janu Kroupovi, který by měl nést odpovědnost za finální rozhodnutí o postupu v daném tendru. Kroupa ale samotné tendry nikdy nepodepisuje. Přesto svým postupem posvěceným od výběrové komise mohl buď on anebo jeho podřízení způsobit České republice škodu až ve výši 254 milionů korun. 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.