Energetická středa: Dvě rozdílné tiskové konference

Energetická středa: Dvě rozdílné tiskové konference
Autor fotografie: Pixabay
03 / 12 / 2021, 16:00

Středa 1. 12. 2021 byla bohatá na energetické tiskové konference. Jednak předseda Rady Energetického regulačního úřadu Stanislav Trávníček oznamoval nové regulované ceny energií pro rok 2022, mimo to ve stejnou dobu probíhala i tisková konference platformy odborníků pod vedením Aleny Vitáskové, bývalé předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ), která se zabývala otázkou, zda musí být energie luxusním zbožím.

Výsledky tiskové konference ERÚ už jsou známy. Přesně jak předvídala redakce Security magazínu, došlo ke zdražení regulovaných cen. Předseda Rady ERÚ Trávníček nonšalantně konstatoval že regulované ceny porostou, přidal modelové příklady, které pokud měly odvést pozornost od regulovaných cen, tak svůj účel splnily. Možná i překonaly, protože spotřebitele uvedly do stavu bezmoci. Pokud předseda instituce, která má zákazníky chránit, bez uzardění a smysluplného vysvětlení oznámí, že celkové ceny elektřiny porostou až o 25 % (viz celkové náklady domácností při vytápění elektřinou), pak je třeba se zamyslet, zda takový člověk a úřad, který reprezentuje, spotřebitele chrání, nebo je likviduje.

 Zdroj: tisková konference Energetického regulačního úřadu 1.12.2021

 

Co působí poněkud zvláštně je také skutečnost, že ERÚ svá cenová rozhodnutí vyvěsil na své webové stránky až 1. 12. 2021 – abychom byli čestní, ERÚ cenová rozhodnutí vydal včas a v souladu se zákonem 30. 11. 2021, jen to udělal tak nenápadně, jako by se za svá cenová rozhodnutí styděl nebo přinejmenším o nich nechtěl mluvit dříve než 1. 12. 2021. Zveřejnil je totiž na portálu veřejné správy, takže jen lidé znalí poměrů ve státní správě, je byli schopni najít, neproběhlo žádné avízo k jejich zveřejnění přímo na stránkách úřadu. Dříve bývalo dobrým zvykem, že ERÚ cenová rozhodnutí zveřejňoval i na svém webu v termínu do 30. listopadu, ale to je jen zvyk, který by zvýšil transparentnost kroků ERÚ a od kterého se nové vedení ERÚ zjevně odklání. O motivech, proč tak ERÚ postupoval nechceme spekulovat. Nemá to cenu a ani to není podstatné. Zůstává jen pachuť, ale na tu už si jsme zvyklí.

Prezentované zvýšení regulovaných cen již na sociálních sítích masově komentují nejen spotřebitelé, ale veřejně je odsoudil např. i Robert Šlachta. Ačkoli průměrný nárůst regulovaných cen není tak vysoký, jak jsme očekávali s ohledem na odložené výnosy distribučních společností z roku 2020 a další korekční faktory, je to stále zvýšení a kouzlo oznámeného průměru spočívá v tom, že konkrétní skupiny spotřebitelů mohou mít zvýšení výrazně vyšší, než je prezentovaný průměr. Otázkou je, jak ceny vlastně ERÚ spočítal, ale tomu se budeme věnovat v některém z dalších článků, až zanalyzujeme vydaná cenová rozhodnutí.

Nemůžeme se nezmínit ani o druhé, souběžné tiskové konferenci, která by se dala nazvat jako konference anti-ERÚ. Tu vedla Alena Vitásková se skupinou odborníků (například Vladimír Štěpán, Hynek Beran, Ivan Noveský) jasně definovala problémy současné energetiky ČR a navrhla konkrétní kroky. Z projevu Vitáskové i ostatních bylo zřejmé, že jim na rozdíl od Rady ERÚ, o něco jde a jejich prioritou je ochrana spotřebitele a pomoc českému průmysl, který se nejvyššími cenami energií dostává do pasti. Cílem a snahou této nové odborné platformy, která bude fungovat i nadále, je spolehlivá a bezpečná dodávka energií za dostupné ceny. Účast odborníků, o která se opírá, je zárukou relevantních návrhů a odborné apolitické diskuze.

Na tiskové konferenci Aleny Vitáskové jasně zaznělo, že máme nejdražší ceny energií v celé Evropské unii, máme nejhorší stav ovzduší, máme nejvyšší tempo zadlužování státu. Tady opravdu asi na špici být nechceme. Máme neaktuální státní energetickou koncepci - patří mezi investičně nejnáročnější v rámci EU, její realizace vede ke zbytečnému zvýšení cen energií pro odběratele v ČR a stav životního prostředí nezlepší. Zdrojová základna v ČR je zastaralá, stát není desítky let schopen rozdělit výrobní zdroje energie na neperspektivní, které je nutno i uzavřít a perspektivní, které je nutno podporovat. To jsou systémové otázky a problémy, které je třeba vyřešit, jinak se do energetické chudoby propadneme naprosto všichni.

Zcela určitě se najdou lidé, kteří iniciativu této skupiny odsoudí, zkritizují anebo se pokusí ji ji zesměšnit, ale po dlouhé době je tato skupina lidí jediná, kdo má hlubokou znalost a zkušenost, nic nezakrývá, pojmenovává a identifikuje konkrétní problémy a zejména definuje opatření k nápravě. A i kdyby se podařilo vyřešit jen desetinu ze seznamu definovaných problémů, bude to významný počin a posun vpřed. Rozhodně tato druhá tisková konference působila fundovaněji, než suché oznámení ERÚ o zvýšení cen, které předseda Rady ERÚ Trávníček přednášel se stoickým klidem, jako by neovlivňoval životy statisíců obyvatel ČR.

 

Autor: Anna Binderová (dlouholetá spolupracovnice tuzemských i zahraničních energetických společností, členka Institutu pro energetiku, externě spolupracuje s redakcí Security magazínu a zaměřuje se zejména na témata energetiky, ekonomiky a národního hospodářství)

Tagy článku