Energetický regulační úřad bude regulovat prostřednictvím externích poradců

Energetický regulační úřad bude regulovat prostřednictvím externích poradců
03 / 02 / 2020, 14:30

Podivnosti ze strany Rady Energetického regulačního úřadu provázejí projednávání zásad cenové regulace pro roky 2021 až 2025. Celý podzim 2019 se Rada ERÚ scházela s regulovanými subjekty v rámci veřejného konzultačního procesu k těmto zásadám, které mimo jiné stanoví pravidla pro tvorbu tzv. regulované složky ceny energií. Rada nejprve v rozporu s dosavadními zvyklostmi vyhlásila dvoukolový veřejný konzultační proces, v jehož rámci dále obnovila jednání se zástupci regulovaných společností bez oslovení spotřebitelských sdružení, a to vše v době, kdy žádná jednání neměla být z titulu transparentnosti a nediskriminačního přístupu k účastníkům veřejného konzultačního procesu vůbec připuštěna. Nově Rada porušila energetický zákon tím, že nedodržela zákonnou lhůtu mezi oznámením termínu pro veřejné projednání návrhu zásad cenové regulace a jejich vlastním veřejným projednáním. Vše je korunováno tím, že regulaci mají za ERÚ nově s regulovanými subjekty dojednávat externí poradci, nikoliv ERÚ samotné. Spotřebitelská sdružení bijí na poplach a pomalu ztrácejí naději.

Návrh zásad cenové regulace je klíčovým dokumentem pro následujících 5 let, neboť se podle těchto zásad budou stanovovat regulované ceny v letech 2021-2025. Je proto zřejmé, že veřejnost tento dokument velice zajímá a že spotřebitelská sdružení si stěžují na vyloučení z procesu vyjednávání o podmínkách cenové regulace. ERÚ totiž jedná výhradně s regulovanými subjekty (ani regulované subjekty a ani vedení ERÚ se touto skutečností netají). Jednání navíc probíhala i v době, kdy běžel veřejný konzultační proces, ve kterém by žádná jednání probíhat neměla, neboť pokud probíhají, je porušena zásada rovného nediskriminačního přístupu, o transparentnosti ani nemluvě. I po skončení veřejného konzultačního procesu ERÚ návrh zásad cenové regulace, který zveřejnil v srpnu 2019, upravuje s regulovanými společnostmi a externími poradci – stále bez spotřebitelů.

Rada ERÚ pro svou hlavní činnost, jíž je regulace cen v energetických odvětvích, v průběhu podzimu vypsala 2 výběrová řízení na externí poradce, kteří mají regulaci cen na příštích 5 let s regulovanými subjekty dohadovat – to vše z prostředků hrazených spotřebiteli prostřednictvím poplatku na činnost ERÚ. K čemu tedy má tento úřad personálně početnou sekci regulace není zřejmé.

Jakkoli by se mohlo zdát, že popsaná situace je v zájmu regulovaných subjektů, může to být i naopak. I regulované subjekty veřejně vyjadřují svoji obavu – zaprvé, zda vůbec Rada ERÚ ví, co dělá a zda je schopna dodržet své sliby a záměry, a zadruhé není v zájmu distributorů, aby regulované ceny nesmyslně rostly například díky ze strany ERÚ příliš štědře nastavené míře ziskovosti.

Regulované prostředí se otřásá ve svých základech. Regulované subjekty se snaží „uhrát“ podmínky pro ně nejvýhodnější, ale kdo chrání spotřebitele není zřejmé. Měl by to být regulátor, ale ten zatím, zdá se, koná přesně naopak. Rada ERÚ se distancuje od jí v srpnu 2019 zveřejněného návrhu zásad, který měl potenciál regulované ceny snížit.

Vyvrcholením všech podivností je i flagrantní nedodržení zákonné 14tidenní lhůty, která musí podle energetického zákona uplynout mezi oznámením veřejného projednání zásad a jeho konáním. Rada ERÚ návrh zásad zveřejnila 21. ledna 2020, ale veřejné projednání se konalo 30. ledna 2020. Pro Radu ERÚ tak zjevně neplatí zákony, neboť se jimi neřídí.

Jednání s regulovanými subjekty a nedodržování zákonných povinností ze strany Rady ERÚ lze označit za sabotáž a likvidaci průmyslu i malých spotřebitelů. Možná by se měli velcí i malí spotřebitelé začít ptát, o kolik jim v příštích letech vzrostou náklady na energie. Je jednoznačné, že Rada ERÚ v tomto složení rozhodně nekoná ve prospěch spotřebitelů. Nemělo by Ministerstvo průmyslu a obchodu zvážit opětovnou personální obměnu?

 

Tagy článku