Energetický regulační úřad ovládly odbory

Energetický regulační úřad ovládly odbory
13 / 11 / 2018, 17:00

Na Energetickém regulačním úřadě (ERÚ) v říjnu zahájily činnost nové odbory složené ze zaměstnanců tohoto úřadu. Odbory byly založeny jako důsledek nespokojenosti zaměstnanců s řízením úřadu novým nezákonně jmenovaným předsedou, Vratislavem Košťálem. V Energetickém regulačním úřadu, který ze zákona nesmí přijímat pokyny vlády či jednotlivých ministrů, budou odbory silnou protiváhou vedení úřadu a budou se moci vyjadřovat k jeho krokům. Energetický regulační úřad doposud samostatné odbory nikdy neměl.

Energetický regulační úřad je ze zákona nezávislým orgánem státní správy. Jako takový nesmí přijímat jakékoliv pokyny od prezidenta republiky, Parlamentu České republiky, vlády ani od jakéhokoliv jiného orgánu výkonné moci nebo fyzické nebo právnické osoby. K tomuto má úřad i řadu výjimek v zákoně o státní službě. Tak například úřad si sám vydává vnitřní služební předpisy, nebo si sám stanovuje vnitřní organizační strukturu. Stejně tak vedení úřadu, Rada Energetického regulačního úřadu, nepodléhá tomuto zákonu.

psali jsme: Vláda premiéra Babiše porušuje zákon

Přesto se nyní nezávislost vedení Energetického regulačního úřadu prolamuje vznikem nových odborů. Na činnost odborové organizace totiž není pro ERÚ v zákoně o státní službě výjimka. Nejedná se přitom o zanedbatelnou situaci. Odbory mají celkem silné postavení a vytvoří protiváhu jednostrannému vedení ERÚ nového předsedy Košťála.

psali jsme: Nezákonně odvolaný předseda ERÚ se brání ústavní stížností

Podle zákona o státní službě může odborová organizace zejména projednávat a zaujímat stanoviska k sestavování organizační struktury, ke všem změnám a skončením služebních poměrů jednotlivých zaměstnanců nebo ke služebním předpisům. Mimo to mají odbory právo účastnit se poradních orgánů Rady Energetického regulačního úřadu. Odborová organizace má i další kompetence.

psali jsme: Radní Krejcar přiznává manipulaci s osobními spisy zaměstnanců Energetického regulačního úřadu

Vzniká tak situace, kdy ERÚ nemůže přijímat žádné pokyny, ani od Ministerstva průmyslu a obchodu, které je ERÚ gesčně nejblíže, ale bude muset přihlédnout ke stanoviskům vlastní odborové organizace. Stěží si lze představit situaci, kdy by Rada Energetického regulačního úřadu šla proti názoru odborů zastupujících vlastní zaměstnance. Na ERÚ tak snad končí situace, kdy si někteří členové Rady dělali, co chtěli, nehledě na zákon. Připomenout v této souvislosti můžeme například neoprávněný přístup radního Rostislava Krejcara k osobním spisům zaměstnanců ERÚ. Skončit by měly i neodůvodněné přesuny zaměstnanců mezi útvary ERÚ.

 

Autor: JUDr. Veronika Petrová

 

Tagy článku