Energetický regulační úřad před zveřejněním cenových zásad v rozkladu

Energetický regulační úřad před zveřejněním cenových zásad v rozkladu
13 / 01 / 2020, 16:00

Energetický regulační úřad (ERÚ) s účinností od 1. ledna 2020 propustil anebo postavil mimo výkon služby odborníky na vydávání licencí, na kontroly nákladů regulovaných subjektů i samotnou cenovou regulaci a mimo jiné i bezpočet právníků, pracovníků ekonomické sekce a personálního odboru. Úřad se tak nyní nachází v bezprecedentní situaci, kdy přišel o bezmála 30 zaškolených zaměstnanců. A to celé v čase, kdy mají být dohodnuta pravidla pro regulační období 2021 – 2025. Podle informací Security magazínu zavládl na ERÚ chaos. Vše se děje v návaznosti na změnu systemizace, kterou v listopadu loňského roku na návrh Rady ERÚ chválila vláda ČR.

Rada ERÚ, v novém složení od 1. srpna 2019, ke změnám přistoupila v souladu se záměrem vlády ČR snížit počty státních úředníků s cílem úspory nákladů. Přestože ke splnění požadavku vlády by stačilo na ERÚ zrušit dlouhodobě neobsazená místa, Rada ERÚ k tomu přistoupila tak, že jí navržené změny se dotkly cca 65 míst z 321. K 1. lednu 2020 tak došlo k jednomu z největších odlivů úředníků od účinnosti zákona o státní službě, který měl mimo jiné zabránit i takovýmto rošádám po příchodu nového vedení jednotlivých resortů.

Uvedené změny přitom minimálně letos žádné úspory nepřinesou. ERÚ bude muset vyplácet řadě mimo službu postavených pracovníků náhradu platu a následně i odchodné. Pokud pomineme skutečnost, že deklarované úspory z platů úředníků se projeví teoreticky nejdříve v příštím roce, pak první ostrou zkouškou zefektivnění práce projde Energetický regulační úřad hned v únoru či počátkem března, kdy musí zveřejnit konečné vypořádání připomínek k návrhu zásad cenové regulace na období 2021-2025. Tento zásadní dokument bude upravovat pravidla a podmínky pro stanovování parametrů nezbytných pro výpočet regulovaných plateb za distribuci a přenos elektřiny, distribuci a přepravu plynu a činnosti operátora trhu.

Je současné vedení ERÚ v kontextu provedených systemizačních změn schopné garantovat, že disponuje i nadále dostatečným množstvím kompetentních a odborně znalých úředníků pro výkon jeho povinností? Dojde konečně k nastavení pravidel regulace, jež nebudou znamenat výhradně rostoucí ceny na spotřebitelských fakturách?

Obavy panují na obou stranách – jak na straně regulovaných subjektů, které s nejvyšším vedením ERÚ a s ERÚ najatými externími poradci o podmínkách vyjednávají a vůbec si nejsou jisti, zda vedení ERÚ dodrží své sliby a záměry, které na jednáních prezentuje, tak na straně spotřebitelů, protože to budou právě spotřebitelé, kteří vše nakonec budou hradit a kteří v pracovních skupinách ERÚ nemají žádné zastoupení.

Zavedení Rady ERÚ jakožto nejvyššího vedení tohoto důležitého regulátora pro energetiku se spornými personálními i regulačními kroky se ukazuje opětovně jako krok vedle. Přestože v minulosti byly kroky Rady ERÚ v jiném personálním složení doprovázeny hádkami, evidentně ani jednotné vedení v podobě současné Rady nenese ovoce. Z úst energetických expertů zaznívají slova o nekoncepčním vedení a snaze ERÚ personálně rozložit tak, aby nemohlo plnit svou regulační funkci.

Tagy článku