Energetický regulační úřad se má stěhovat do dražších prostor

Energetický regulační úřad se má stěhovat do dražších prostor
20 / 02 / 2020, 16:00

Současnému vedení Energetického regulačního úřadu (ERÚ) se podařilo to, o co předchozí vedení neúspěšně usilovala. Dosáhla změny umístění pražské pobočky ERÚ z budovy Pražské teplárenské do budovy Lighthouse v pražských Holešovicích. Vše by bylo v pořádku, pokud by cena byla srovnatelná s cenou, jakou ERÚ platí na současné adrese. Změna umístění pobočky byla schválena příslušnou dislokační komisí, která ale evidentně rozhodovala na základě neúplných podkladů. ERÚ nájem vyjde totiž v absolutní částce stejně, ale za mnohem menší prostory, kam je problém všechny pražské úředníky vůbec vmáčknout. Smlouva o pronájmu nových prostor nebyla doposud zveřejněna v registru smluv. Stěhování má nastat v květnu až červnu tohoto roku.

Podle informací od současného pronajímatele (společnosti RCP) současné vedení ERÚ vypovědělo nájemní smlouvu a pražská pobočka ERÚ se tak bude stěhovat do nových prostor. S ohledem na skutečnost, že nová smlouva na pronájem v Lighthouse není doposud zveřejněná v registru smluv, musíme vycházet z údajů veřejně dostupných ohledně cen nájmu v této budově. Zde se nájem pohybuje v rozmezí 12,5 - 18 EUR/m2 bez poplatků za služby. ERÚ doposud v budově Pražské teplárenské obýval prostory o velikosti 1613,17 m2 a platil za ně zhruba 9,5 EUR/m2 včetně služeb. Nová Rada ERÚ tak rozhodla o tom, že se přestěhuje do dražších prostor.

Podle informací Security magazínu měla změnu posvětit příslušná dislokační komise. Ta nicméně měla vycházet z toho, že celkový výdaj na nájem prostor bude stejný. ERÚ se tak stěhuje do mnohonásobně menších prostor, což způsobuje nyní problémy s tím, kam všechny pracovníky posadit.

Každá státní instituce, která má záměr své umístění změnit, musí o tomto záměru jednat s tzv. dislokační komisí. Dislokační komise na základě poskytnutých údajů rozhodne, zda stěhování umožní či nikoli. Rozhoduje na základě dostupnosti státem vlastněných prostor, nákladů a dalších kritérií. Každá státní instituce tedy musí prokázat, že přestěhování se do jiné lokality je tou nejlepší a nejvýhodnější možností.

Problémem je, že vedení ERÚ při jednáních s dislokační komisí jaksi „podstřelilo“ velikost potřebných prostor – již nyní je zřejmé, že prostory, o kterých dislokační komise byla informována nebudou stačit a vedení ERÚ plánuje (údajně má již předjednáno) pronájem rozšířit o dalšího půl patra. K tomuto rozšíření už ale nebude potřebovat souhlas dislokační komise.

Byť lze pozitivně vnímat to, že se ERÚ stěhuje do prostor, které nepatří subjektu, který ERÚ reguluje, nenápadně se podařilo prosadit zvýšení výdajů na provoz pražské pobočky. To vše za situace, kdy na základě tvrzené potřeby úspory od začátku tohoto roku na ERÚ skončilo 48 zaměstnanců.

 

Autor: JUDr. Veronika Petrová

Tagy článku