Entry přístupový systém...aneb konec školníků v Čechách

Entry přístupový systém...aneb konec školníků v Čechách
Autor fotografie: TSS Group|Popisek: Entry přístupový systém
20 / 02 / 2015, 12:15

Případová studie TSS Group na komplexní řešení bezpečnosti uvnitř budovy školy, včetně školního areálu i dalších organizačních složek.

Na našich stránkách se problematice útoků nejen ve školách a souvisejícího krizového managementu věnujeme pravidelně. Více informací o tom, jak zajistit bezpečnost nejen ve školách najdete v časopise SECURITY magazín, nebo také v článku "Jak zabezpečit školy proti vstupu nezvaných návštěvníků?

Specializovaná soukromá škola požadovala komplexní řešení bezpečnosti uvnitř budovy školy, včetně školního areálu i dalších organizačních složek. 

Systém kontroly vstupu spolu s kamerovým systémem a dalším zabezpečením eliminuje rizika a zvyšuje bezpečnost školy.  Srdce systému tvoří bezplatný ovládací software, který je po nakonfigurování řídících kontrolérů a periferií možné použít jako dohledový nástroj pro obsluhu.

U schodiště hlavního vstupu do areálu školy je umístěna Entry kamera s technologií pro identifikaci tváří, která automaticky upozorňuje obsluhu na vstup nežádoucí osoby, uložené v databázi systému. Technologie je použita i v případě rozeznání handicapovaných studentů školy, kdy automaticky přivolává nájezdovou plošinu u schodů.

Na vchodech do budovy školy jsou na každém z bezúdržbových vstupních turniketů umístěny bezkontaktní čtečky RFID karet pro otevření zámků studentskými kartami. Samostatné branky pro handicapované studenty využívají čteček s prodlouženým dosahem pro otevírání bezbariérových dveří.

Karty Mifare slouží studentům i pro vstup do externí školní knihovny či do prostorů internátů na okraji města. Jakákoliv změna v pravidlech, uživatelích nebo jiných nastaveních je podle potřeby synchronizována prostřednictvím internetu s ostatními  systémy.

Vchody jsou rovněž osazeny Entry docházkovými terminály pro pedagogy a personál školy. Docházkový systém využívá stejných karet jako pro přístup a umožňuje jednoduchou evidenci docházky a online zjišťování reálné přítomnosti zaměstnanců ve škole.

Použití karet na vstupech je vyhodnocováno v softwaru podle nastaveného scénáře pro pohyb studentů či jiných osob v areálu školy. Studenti mají podle časového rozvrhu přístup pouze do učeben a laboratoří jim určených, bez možnosti volného pohybu v nestřežených částech objektu či rizika úrazů apod. Na vstupní RFID čtečky do těchto prostor je uplatněno softwarové pravidlo povinnosti přihlášení nejprve vyučujícího učitele pro potvrzení jeho přítomnosti, aby se předešlo nekontrolované manipulaci s vybavením laboratoří.

V nastaveném čase přestávek je systémem automaticky zpřístupněna oddechová zóna a elektronicky spínanými výstupy kontrolérů je zapnut poslech školního rádia a odvětrávání zóny. Pokud systém detekuje, že v učebnách nikdo není, jsou uzamčeny.

Pro zamezení vjezdu nepovoleným vozům  na školní parkoviště byly instalovány závory a sloupy osazeny UHF čtečkami s dlouhým dosahem. Zaměstnanci školy a zásobovací vozy jsou vybaveny RFID kartami umístěnými za čelním sklem pro bezproblémový vjezd a parkování v areálu.  Entry systém hlídá a porovnává maximální povolený počet vjetých a vyjetých vozů, aby nedošlo k přeplnění parkoviště.

Systém Entry, na základě předem nastavených kritérií, provádí další automatické úkony -   bezobslužné otvírání všech dveří v případe požárního poplachu, uzamčení a zabezpečení celého objektu po opuštění prostor poslední osobou apod.

Pro zvýšenou bezpečnost jsou všechny vstupy do areálu i vnitřní přístupové body osazeny senzory otevření dveří. V případě násilného otevření vstupu bez použití autorizované RFID karty Entry systém okamžitě varuje obsluhu SMS správou nebo emailem.

V obslužném softwaru je zobrazeno okno s pohledem na situaci ze zvolené kamery CCTV systému a automaticky spouští nahrávání ve vysokém rozlišení pro spolehlivou dodatečnou identifikaci narušitele. Tento bezpečnostní scénář je díky SW propojení mezi vstupy a výstupy Entry kontrolérů, kamerového a poplašného systému využíván investorem i na jiné krizové situace vyžadující upozornění nebo přímý zásah obsluhy.

Jak případová studie ukázala, samotné nasazení moderního Entry přístupového systému jakož i jeho provázanost s dalšími prvky bezpečnosti, dovolilo investorovi úsporu provozních nákladů na obslužný personál a jednoznačně zvýšilo komfort ovládání vnitřní i vnější bezpečnosti školy jako celku.

POZVÁNKA TSS Group na technické školení zaměřené na téma - Trendy v oblasti audio a video domovních telefonů a způsoby jejich zapojování v projektech - "Školení "Trendy v oblasti audio a video domovních telefonů"

Přístupový systém ENTRY

 Zdroj: tssgroup.cz

Psali jsme také:

Jak zabezpečit školy proti vstupu nezvaných návštěvníků?

Zabezpečení plotů proti jejich přelezení, vypáčení i přeřezání - to je systém Sioux

Školení "Trendy v oblasti audio a video domovních telefonů"

1. číslo Security Magazínu, rok 2015

Axis kamery pomohly České zemědělské univerzitě zlepšit bezpečnost

Deset doporučení k zlepšení bezpečnosti škol

Entry přístupový systém...aneb konec školníků v Čechách

Pokyny ke stanovení úrovně zabezpečení škol

Návod americké FBI jak přežít útok šíleného střelce

Bezpečnost ve školách - jak dál? Řešení existuje

ASIS CZ - diskuze o bezpečnosti škol u kulatého stolu

Dojde k dalšímu krvavému útoku ve škole? S největší pravděpodobností ano

Bezpečnost škol po útoku ve Žďáru nad Sázavou

Kolik duševně nemocných se může změnit ve vraždící monstra?

Tagy článku