Etická komise předá dekrety oceněným účastníkům třetího odboje

Etická komise předá dekrety oceněným účastníkům třetího odboje
Autor fotografie: redakce|Popisek: V odboji byla řada vojáků
18 / 02 / 2018, 07:30

V úterý 20. února 2018 od 13.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční slavnostní předání pamětních dekretů a odznaků účastníkům odboje a odporu proti komunismu oceněným Etickou komisí České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

Pamětní dekrety a odznaky z rukou Mgr. Jiřího Kauckého, předsedy Etické komise, převezme osobně Vladimír Stehlík, Jan Havel, MUDr. Václav Bruna, kpt. Karel Šimek, Josef Stejskal. Za účastníka odboje a odporu proti komunismu oceněného in memoriam, Karla Šimka, převezmou pamětní listinu a odznak jeho rodinní příslušníci.

Slavnostního předávání se dále zúčastní představitelé Ministerstva obrany ČR, Ministerstva vnitra ČR, Ústavu pro studium totalitních režimů, Archivu bezpečnostních složek, Ústavu pamäti národa, Konfederace politických vězňů a další čestní hosté.

Medailonky oceněných:

Pan Vladimír Stehlík (nar. 1934) – byl oceněn za jeho dlouhodobou jinou protikomunistickou činnost, která spočívala ve snaze o založení protikomunistické skupiny v roce 1954 a po jeho odsouzení znovu v roce 1956, dále ve styku s Juliem Karafou v roce 1956, v přesvědčení, že jde o agenta západní zpravodajské služby, v odcizení uranové rudy za účelem jejího dodání demokratickým zemím, v poskytnutí bytu pro schůzku bývalých členů původní Československé strany socialistické v roce 1971, a taktéž v jeho účasti na několika dalších jejich setkáních, kde se vedly diskuse o politické, společenské a ekonomické situaci, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

Pan Jan Havel (nar. 1928) – byl oceněn za opakované překročení státní hranice v roce 1949 z Bavorska do Československa, kde plnil úkoly zpravodajského charakteru obdržené od Ing. Jana Žemly, přičemž se mu podařilo splnit úkoly spočívající v založení zpravodajské skupiny a obstarání většího množství kartografického materiálu Československa, přičemž při svém třetím přechodu byl v souvislosti s tímto přechodem po kladení aktivního odporu zadržen bezpečnostními orgány Československa, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 1 zákona č. 262/2011 Sb.

Pan MUDr. Václav Bruna (nar. 1950) – převezme osvědčení za protikomunistickou činnost spočívající v soustavném šíření protikomunistických a demokratických názorů a informací, v soustavné veřejné kritice komunistického režimu v letech 1975 – 1980 a v poskytnutí Prohlášení Charty 77 k přečtení svým kolegům ze zaměstnání v lednu 1977, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

Pan kpt. Karel Šimek (nar. 1914, zemř. 1995) – byl oceněn dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb., za aktivní působení v protikomunistické odbojové skupině okolo Miloslava Jebavého označené „Praha-Žatec“ spočívající ve zprostředkování kontaktu protikomunistické skupiny na vojenskou posádku v Milovicích; skupina plánovala vojenský protikomunistický převrat, přičemž k tomuto získávala kontakty a napojovala se na jiné odbojové či vojenské skupiny; žádost podala jeho dcera Ivanka Alföldyová.

Psali jsme: Váleční veteráni z druhé světové se dnes ještě žení

 

Pan Josef Stejskal (nar. 1926) – převezme osvědčení za jinak významnou protikomunistickou činnost spočívající v jeho dlouhodobých protikomunistických postojích zastávaných minimálně od roku 1950 a vyplývající především z jeho styku s agentem CIC Bohumilem Eliášem a z jeho nekonformního chování v průběhu výkonu trestu, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

Etická komise byla zřízena zákonem č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, především za tím účelem, aby plnila roli odvolacího orgánu proti rozhodnutím Ministerstva obrany o zamítnutí žádostí o udělení statusu účastníka odboje a odporu proti komunismu, zejména v těch případech, kdy se z hlediska věcného posouzení jedná o případy hraniční a komplikované.

Etická komise má 8 členů. Členy Etické komise jsou významné osobnosti společenského a politického života, z nichž se mnohé samy postavily proti komunistickému režimu v Československu, tj. Ludmila Rakušanová, Mgr. Miloš Rejchrt, prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc., doc. JUDr. Petr Pithart, CSc. a dále osobnosti, které se svou činností zasadily o přijetí zákona č. 262/2011 Sb. nebo se dlouhodobě problematikou totalitních režimů a historií obecně zabývají, tj. PhDr. Jiří Rajlich, PhDr. Petr Blažek, Ph.D., PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., místopředseda Etické komise a Mgr. Jiří Kaucký, předseda Etické komise.

 

Tagy článku