EU má vážný bezpečnostní problém. Přiznali to ministři vnitra Francie a Německa.

EU má vážný bezpečnostní problém. Přiznali to ministři vnitra Francie a Německa.
05 / 12 / 2015, 06:00

Nefungují hotspoty, Frontex je podfinancovaný. Po roce trvání uprchlické krize nefunguje v EU téměř nic. Evropa zaspala.

České ministerstvo vnitra zveřejnilo 3. prosince na svých stránkách Společný dopis francouzského a německého ministra vnitra z 3. prosince 2015 (shrnutí). Seznamte se se závěry a doporučeními obou ministrů a zjistíte, co v EU nefunguje:

 • Nejsou zajištěny systematické kontroly občanů EU na základě příslušných databází na vnějších hranicích schengenského prostoru, nejsou plně využita technická řešení, aby nedocházelo k narušení plynulosti pohybu přes hranice. 
 • Nejsou odstraněny "závažné nedostatky" týkající se ochrany vnějších hranicaby bylo možné rychlé nasazení agentury Frontex na základě analýzy rizik prováděné touto agenturou.
 • Agentura Frontex není oprávněna ve výjimečných situacích nasadit na vlastní zodpovědnost pohraniční jednotky rychlé reakce.
 • Nejsou posíleny kontroly na vnějších hranicích. Z tohoto důvodu je nezbytné provést významná legislativní, operativní a organizační opatření. Proto ministři žádají významné posílení role Frontexu a jeho operability.
 • Frontex je podfinancován - proto potřebuje posílit kapacitu vysílaných operativních sil, které mohou být povolány v návaznosti na okamžitou výzvu na základě předem identifikovaného ročního příspěvku členských států do společného týmu pohraniční stráže.
 • Příslušníci Frontexu  nemají zajištěný přístup do databází EU, jako je SIS, Eurodac, VIS, SLTD (databáze ukradených a ztracených cestovních dokumentů) a dalších národních databází.
 • Příslušníci Frontexu nejsou oprávnění provádět systematickou registraci, včetně snímání otisků prstů, u všech státních příslušníků třetích zemí a využívat k tomu příslušné technické vybavení.
 • Frontex nemá prostředky pro spolupráci se třetími zeměmi za účelem operativní spolupráce (výměna informací, společné hraniční hlídky, boj proti pašování migrantů a soudní spolupráce) a provádění návratů ilegálních migrantů (včetně organizování návratových letů z jednotlivých členských států a pomáhání členským státům zajišťovat potřebné doklady pro návrat).

Frontex: "Potrvá měsíce, spíše roky, než zajistíme vnější hranice EU"

 • Relevantní databáze nejsou propojeny a systematicky využívány v rámci bezpečnostních kontrol, aby byla kontrola hranic efektivnější.
 • Systém vstup/výstup (představený v rámci balíčku k inteligentním hranicím)  se nevztahuje i na občany EU s využitím relevantních biometrických prvků (fotografie a otisky prstů) a nejsou prováděny kontroly napříč národními a příslušnými databázemi EU (SIS, VIS, SLTD, Eurodac).
 • Společný azylový systém není funkční. Dublinská pravidla se uplatňují pouze částečně, Eurodac není využíván ve všech případech, členské státy nepoužívají shodná pravidla pro přijímání osob či pro udělování ochrany. 
 • Členským státům, které jsou pod velkým migračním tlakem, není poskytována dostatečná a operativní podpora.
 • Evropský podpůrný azylový úřad (EASO) je finančně a personálně podhodnocen a potřebuje výrazně posílit. Pravomoc EASO je omezena pouze na poradenství. V případě dlouhodobého přílivu žadatelů o azyl, kteří překračují vnější hranice, což má dopad na celý schengenský prostor, musí být EASO schopno poskytovat komplexní operativní podporu relevantním členským státům, aby mohly dostát svým evropským závazkům.
 • Frontex a EASO nespolupracují. Je nutné, aby Rada přijala nezbytná opatření.
 • Existující hotspoty nefungují, proto je "Klíčové je co nejrychleji oživit a zajistit jejich plnou funkčnost."
 • Nové hotspoty se vytváří příliš pomalu a v zemích, kde by měly být hotspoty otevřeny, k tomu není "politická vůle".  Tato plánovaná centra musí být do konce roku plně funkční.
 • Migranti, kteří dorazí do Itálie či Řecka, neprochází hostpoty, kde měl být posouzen jejich status. Tyto země nejsou schopné přijmout příslušné množství lidí a zadržet je po celou dobu nezbytnou k jejich identifikaci, sejmutí otisků prstů a registraci jejich údajů v systému Eurodac, což je nezbytné jak z hlediska bezpečnostní kontroly, tak z hlediska určení jejich statusu, na jehož základě budou následně relokováni, bude jim poskytnut azyl v Řecku či Itálii, popřípadě budou navráceni.

Nefunkční hotspoty, nefunkční ochrana vnějších hranic EU, uprchlíci se hrnou bez kontroly dál do Německa, Švédska, Holandska a Velké Británie, bez postihu, bez trestu. Úředníci je prosí a přesvědčují.

Závěrem uvádí oba ministři: "Odmítáme zaměňování pojmů teroristé a migranti. Proto musíme přijmout taková opatření, abychom zamezili případným zločincům a teroristům zneužívat zoufalé situace uprchlíků a infiltrovat mezi ně. Komise a předsednictví v tomto směru udělalo správné kroky a my musíme v tomto kurzu neochvějně pokračovat, abychom ochránili svobody, které nám schengenský prostor poskytuje."

Celý text je zde.

Tagy článku