EU mají před vymřením zachránit migranti. Tak rozhodla Rada Evropy

EU mají před vymřením zachránit migranti. Tak rozhodla Rada Evropy
Autor fotografie: Flickr.com, (CC BY-SA 2.0), Trollman Capote|Popisek: Frontiere macédonienne, le 26 novembre 2015
19 / 10 / 2016, 08:45

„Dopad evropské populační dynamiky na migrační politiku“ - v dokumentu Rady Evropy se například navrhuje "zvýšit informovanost veřejnosti o ekonomických výhodách legální migrace a její kulturní rozmanitosti pro společnost."

Server ParlamentniListy.cz zveřejnil 18. října rozhovor s šéfem poslaneckého klubu hnutí Úsvit Markem Černochem o návrhu nové rezoluce, který byl projednáván 14. října v Radě Evropy a jehož zpravodajem je Kristin Johnsenová z Norska. 

Na stránkách Rady Evropy je zveřejněna nejen tisková zpráva, ale i samotný dokument. Ve zprávě se uvádí, že je "Nutné rozvíjet politiku k řešení současného poklesu porodnosti, známého pod pojmem "evropská demografická zima", a omezit negativní dopady stárnutí populace. Shromáždění vyzvalo členské státy, aby "do budoucna vyvíjely takovou migrační politiku, včetně bezpečné přepravy těchto osob, aby přilákala vysoce kvalifikované pracovníky, a to podporou, například, rychlého přístupu migrantů na trh práce a zároveň reagovat na jejich integračními problémy. Toho lze dosáhnout například tím, že se odstraní překážky "z vnitrostátních právních předpisů", zajistí se "podpora odborného vzdělávání" pro uprchlíky a migranty a "zvýší se informovanost veřejnosti o ekonomických výhodách legální migrace a její kulturní rozmanitosti pro společnost."

Na Radě Evropy jste vystoupil proti nové rezoluci EU s názvem „Dopad evropské populační dynamiky na migrační politiku“, kterou považujete za skandální. Jakou část rezoluce považujete za nejzávažnější?

Za nejzávažnější považuji, že vůbec někdo takovou rezoluci navrhl. Místo abychom už konečně efektivně chránili vnější evropskou hranici, abychom našli způsob, jak zastavit migrační vlnu, abychom měli dobrou pro-rodinnou politiku pro našince, přijdou evropští poslanci s rezolucí, která má imigraci ještě podporovat. A využít ji k populační vlně a nasycení trhu práce?

Německo má jednu z nejnižších porodností na světě, ale situace se mění díky příchodu téměř milionu uprchlíků.

Vyjádřili se k rezoluci i ostatní členové Rady Evropy?

Vyjádřili se hlavně poslanci západoevropských a severských států. Bohužel tento návrh podporují a byl jsem jediný, kdo se postavil kategoricky proti. Některé jejich příspěvky, například, jak je nutné zapojit imigranty do populačního procesu, aby se Evropa ozdravila. Když padala děkovná slova, že je to skvělý návrh a že musíme migranty co nejvíce podpořit, tak to mě zvedlo ze židle.

Dovedete si představit, že by byla rezoluce schválena? Co by to pro Evropu znamenalo?

Rada Evropy není výkonný orgán EU. Ale váha této instituce je natolik velká a má tak velký vliv, že přijaté rezoluce jsou většinou v Bruselu „přetaveny“ ve směrnice a nařízení členským státům. Jinými slovy, čeká nás vznik dalších neziskovek, které budou dělat multikulturní seznamky, státy místo vlastních rodin budou podporovat smíšené rodiny atd. Imigranti se budou zvýhodňovat na trhu práce a začne mediální kampaň, jak máme být za imigranty vlastně rádi. Nebezpečná politika EU a přesně opak toho, jak bychom měli fungovat.

V rezoluci mimo jiné stojí: Snížení počtu obyvatelstva v produktivním věku v Evropě vytváří potřebu přilákat mladé kvalifikované migranty, jaká procentuální část je jich podle Vás opravdu kvalifikovaná?

Všichni víme, odkud ty miliony imigrantů přicházejí. Ze zemí subsaharské Afriky, ze Sýrie, Libye a dalších podobných zemí. Kolik z těchto lidí je kvalifikovaných? Procento? Kolik z těchto lidí bude respektovat naše zákony? Procento? Možná ani to ne. Budou čerpat sociální dávky, bude stoupat kriminalita a sexuální útoky a budou přibývat teroristické útoky. To jsou jediné „přínosy“, které s imigrační krizí přicházejí. To je realita.

Největší německé firmy zaměstnaly 54 azylantů. Přitom 60 procent uprchlíků jsou muži mladší 35 let

Vzhledem k tak odlišným kulturám, náboženství a celkově hodnotám, myslíte si, že je šance imigranty opravdu bez problému začlenit?

Ne. Oni se ani nechtějí začlenit. Mají svá pravidla a podle nich budou žít. Přetvářejí podobu Evropy, jak ji známe, na takovou, ze které jde mráz po zádech. A dopředu odmítám nálepkování na xenofoba nebo rasistu. To je absolutní nesmysl. Je mi jedno, kdo v co věří a nedělím lidi podle barvy kůže. Ale teď jde o naši budoucnost a přestaňme si nalhávat, že to je jinak. Opravdu nechápu, že to lidé, kteří rozhodují, nevidí. Nebo spíš, oni to nechtějí vidět. Lidé jako je Juncker, Mogherini a další jsou schováni za zdmi svých rezidencí a s ochrankou a na osudu lidí jim vůbec nezáleží. Jinak by se takhle nemohli chovat. Vždyť domů si taky nikdo nepozve někoho, kdo mu zničí barák, znásilní manželku a ještě bude říkat, že mu majitel bude sloužit. To by musel být blázen. A ty řeči o tom, jak jsme povinni pomáhat. Nejsme, ale i tak pomáháme. Jen si je potřeba uvědomit, komu pomáháme. Ten, kdo utíká před válkou, zůstane v první klidné zemi a nebude cestovat po Evropě s mapou nejvyšších sociálních dávek. Bude rád, že mu někdo podal pomocnou ruku. Ale podívejte se dnes do západoevropských zemí a měst. Do Paříže, Stockholmu, Calais, do Bruselu nebo německých měst. Vyrůstají tam gheta, uzavřené komunity, slumy a „džungle“....

Merkelová žádá po německých firmách zdůvodnění, proč zaměstnaly jenom 63 uprchlíků

Celý rozhovor zde.

Stejný názor jako Rada Evropy má i papež František, který už letos v únoru vyjádřil přesvědčení, že uprchlická krize může mít pozitivní vliv na demografický vývoj staré, unavené Evropy. 

Tagy článku