EU provádí pomocí uprchlíků sociální experiment, jehož cílem je sjednocení evropských států.

EU provádí pomocí uprchlíků sociální experiment, jehož cílem je sjednocení evropských států.
Popisek: Ilustrační foto
11 / 09 / 2015, 21:30

EU vadí národní a suverénní státy, které překazily velký sen o integraci a velkém evropském národu. Migranti mají být tmelem - zbrusu novým evropským národem v nové sjednocené Evropě.

Zveřejňujeme část textu, který s největší pravděpodobností odhalil příčinu současné imigrační krize. Celý článek byl zveřejněn 11. září na serveru neviditelnypes.cz:

Nikdo se například neptá po příčinách podivného chování evropských orgánů, vlád západoevropských zemí i Řecka a Itálie, na jejichž území hlavní vlna migrantů do Evropy vstupuje. Ochrana evropských hranic, doposud klíčová mantra schengenského projektu, překvapivě nikoho z nich vůbec nezajímá.

Evropská integrace je v krizi, umělé a urychlované sjednocování členských zemí narazilo na své limity, které prohloubila hospodářská krize. Národní státy se ukázaly za současné situace obtížně narušitelnou překážkou vzniku společné evropské identity a solidarity, které jsou podmínkou kýženého politického sjednocení Evropy.

Francouzský prezident požaduje úplné sjednocení eurozóny. 28 států se neumí domluvit

V imigraci proto v této situaci část rozhodujících evropských elit vidí podobně jako kdysi ve společné měně nový impuls a politický projekt, který má rozbít a zcela předefinovat starou Evropu, na níž se velký integrační sen zadrhl. Zdá se, že byl spuštěn ohromný sociální experiment, s velkými riziky a obtížně představitelnými důsledky, od něhož si však elity určující evropskou politiku slibují, že je schopen dnešní situaci zvrátit.

Bude-li Evropa zaplavena milióny imigrantů z Asie a Afriky, kteří budou rozprostřeni po všech členských zemích EU, a dostane se jim z evropské úrovně jednotných relativně vysokých standardů kvality života a životní úrovně, o něž se s nimi bude muset podělit původní evropské obyvatelstvo, vznikne tak z těchto Afričanů a Asijců paradoxně první vrstva skutečných příslušníků vysněného evropského národa, které se zatím nepodařilo vytvořit. Tito vykořenění lidé již nebudou mít primární vazbu k zemi, v níž budou žít, ale k EU, které budou vděčit za svůj nový blahobyt. Budou žít napříč celou Evropou a tak naruší a změní dosavadní mozaiku oddělených, výlučných a těžko spojitelných národů v amalgám smíšených etnik. Migranti jako tmel sjednocené Evropy navíc vyřeší problém stárnoucí populace a multikulturní ideál pokrokářských vizionářů konečně rozkvete. Jenom tak si lze vysvětlit dnešní kroky těch, kteří evropskou politiku určují.

Experiment s uvolněním masové imigrace z Asie a Afriky do Evropy je nesmírně nebezpečný a nezodpovědný. Hrozí, že namísto toho, aby imigrace různorodou Evropu spojovala a tmelila, může jí spíše přeměnit na oblast nestability, etnických, náboženských a sociálních konfliktů ne vzdálených těm, před nimiž migranti prchají.

V původním článku naleznete logické odpovědi na otázky, které si dnes klade 90 procent českého národa.

Ve zkrácené verzi publikováno v deníku Právo dne 9. září 2015 pod názvem „Bruselská elita si vytváří vděčný národ“.

Autor je výkonný ředitel IVK, Institut VKJiří Weigl

Tagy článku