EU: Uprchlíky musíme rychle integrovat. Potřebují ubytování, zdravotní péči, jazykové kurzy

EU: Uprchlíky musíme rychle integrovat. Potřebují ubytování, zdravotní péči, jazykové kurzy
25 / 06 / 2016, 11:45

EU připravila plán na rychlou integraci uprchlíků. Bude stát desítky miliard.

V Evropské unii se začala projednávat Zpráva o uprchlících: sociální začlenění a uplatnění na pracovním trhu, díky které se má schválit rychlé a efektivní začleňování uprchlíků do "studijního a pracovního života v Unii". Z obsáhlé zprávy, kterou 10. června projednal Výbor pro zaměstnanost a sociální věci citujeme:

 • vyzývá členské státy, aby zajistily rychlou a úplnou integraci uprchlíků na trhu práce a jejich sociální začlenění v souladu se zásadou rovného zacházení, situací na vnitrostátním trhu práce a vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, a aby jim poskytly informace a přístup k bydlení, zdravotní péči a sociální ochraně, k integračním kurzům, jazykovým výukovým modulům a k dalším vzdělávacím a školícím opatřením;
 • požaduje, aby byla uprchlíkům, kteří úspěšně ukončí odborné vzdělávání, slíbena možnost dlouhodobého pobytu v přijímající zemi;
 • vyjadřuje své znepokojení nad rozhodnutím některých členských států uzavřít své vnitřní hranice či zavést dočasné hraniční kontroly, jelikož to ohrožuje svobodu pohybu v schengenském prostoru;
 • většina členských států neplní kvóty na přijímání uprchlíků; vyzývá Komisi a členské státy, aby začaly co nejrychleji uplatňovat příslušné dohody a urychlily proces přijímání a přesídlování uprchlíků;
 • doporučuje podpořit proces vzájemného poznávání různých kultur, aby bylo zabráněno šíření xenofobních a rasistických nálad;
 • vyzývá členské státy, aby provedly rámcové rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii a novou směrnici o obětech zločinu a aby zajistily včasné vyšetření a stíhání jakéhokoli podněcování k násilí, včetně genderově podmíněného násilí, vůči migrantům a žadatelům o azyl, bez ohledu na jejich status pobytu;
 • zdůrazňuje rostoucí míru nenávistných řečí, protimigrantských postojů a xenofobního násilí jak ze strany institucí a orgánů, tak jednotlivců;
 • zdůrazňuje, že je třeba investovat do projektů zaměřených na začlenění uprchlíků na trhu práce tím, že bude věnována větší pozornost celoživotnímu učení a učňovské přípravě.

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzval Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby do svého návrhu usnesení začlenil ještě další návrhy, například:

 • zdůrazňuje klíčovou úlohu bezplatného veřejného vzdělání, kultury, mezikulturního a mezináboženského dialogu, neformálního a informálního učení, celoživotního učení a politiky v oblasti mládeže a sportu pro posilování integrace a sociálního začlenění uprchlíků a žadatelů o azyl v Evropě, jakož i úlohu porozumění a solidarity hostitelských zemí v boji proti rasismu, xenofobii a extremismu a v tom, že přispívají k budování soudržnější a inkluzivnější společnosti založené na kulturní rozmanitosti a podpoře společných evropských hodnot a ochraně základních práv v souladu s Listinou základních práv Evropské unie a nejvyššími standardy v oblasti dodržování lidských práv stanovenými na mezinárodní úrovni;
 • zdůrazňuje, že je třeba podpořit vytvoření pozitivních vazeb mezi místní populací a uprchlíky a žadateli o azyl, zejména prostřednictvím společných kulturních a sportovních akcí;
 • vyzývá členské státy, aby rozšířily možnosti politického vzdělávání a poskytly vhodné příležitosti dalšího vzdělávání a učební materiál, s cílem vysvětlit, proč se lidé stávají uprchlíky, a bojovat proti extremismu.

Celou zprávu naleznete zde. 36 europoslanců z Výboru pro kulturu a vzdělávání  hlasovalo pro tuto zprávu, 8 bylo proti a jeden se zdržel hlasování. Za Českou republiku ji podpořila  Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), místopředsedkyně výboru pro kulturu a vzdělávání a stínová zpravodajka poslaneckého klubu ELS.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace