Evoluce IT architektur jako cesta k úspěšné transformaci

Evoluce IT architektur jako cesta k úspěšné transformaci
Autor fotografie: Pixabay
13 / 03 / 2022, 16:30


Motorem obchodního růstu jsou v dnešní době hlavně vyspělé technologie, které výrazně ovlivňují schopnost firem přežít v rychle se měnícím obchodním prostředí. Firmy ale nemohou každý rok financovat další velký transformační projekt. Často se ptají, jestli je jiná cesta k udržitelné architektuře. Odpovědí jsou komponentní architektury založené na mikro službách nativně pracujících v elastických cloudových prostředích.

„Během uplynulých dvaceti pěti let jsme prošli několika vlnami IT evolucí. Nejprve jsme zjistili, že na trhu vlastně nejsou potřebné aplikace, jako je třeba CRM. Byznys lídři si nechávali systémy postavit draze a zdlouhavě na míru. Nedlouho poté i k nám dorazila vlna monolitických krabicových řešení, která vyžadují masivní transformační projekty. Ty nás postupně dovedly do stavu, kdy je třeba více než kdy dříve agilně dodávat širší škálu funkčností s lepší ergonomií uživatelských aplikací," říká Jaroslav Blažek, Technology Strategy & Advisory Lead ve společnosti Accenture.

Je zřejmé, že aplikace dnes vyžadují vyšší integrovatelnost, zabezpečení a garantovanou kvalitu dodávek. Staré IT přístupy tak v kontextu dnešní doby a v čase rychle se měnících byznysových požadavků neobstojí. Pomoci může inovační architektura, která stojí na komponentních systémech s vysokou přidanou hodnotou. Komponentní přístup je dnes běžný jak u zákaznického vývoje, tak u nových generací krabicových řešení. Jak si ale poradit s původním aplikačním portfoliem?

Inovační architektura

Měnit staré systémy je obtížné a takováto transformace se neobejde bez investic či diskontinuit. Inovační architektury jsou proto komponentní. Využívají nejnovější technologie a agilní dodávky tak, aby byla hodnota dodávána kontinuálně a v životním cyklu aplikačního ekosystému docházelo k pozvolným, menším a kontrolovaným změnám, a nikoliv k těm velkým, skokokovým. Zkrátka, aby byly snadněji naplňovány nové požadavky uživatelů a produktových manažerů.

„Nové aplikační platformy dnes využívají výhod cloudové elasticity, nativních cloudových platforem a služeb, které radikálně urychlují vývoj nových funkčností při zachování kvality a bezpečnosti. Inovační architektura klade velký důraz na podporu digitálních kanálů a jejich spolupráci, možnosti integrace sociálních sítí, integrace v rámci obchodního ekosystému, tedy nabídky produktů a služeb třetích stran. Díky ní můžete reagovat na události v reálném čase a využít umělou inteligenci jak v rámci aplikačních procesů, tak v oblasti konverzačních nástrojů a dalších," popisuje Jaroslav Blažek z Accenture.

K čemu slouží Digital Decoupling?

Zajímavým vzorem může být například Digital Decoupling, tedy způsob rozdělení původních monolitických systémů na menší komponenty, které pak pracují ve vyšší digitální vrstvě architektury. Nová komponenta se implementuje například formou micro-služby, která má k dispozici vlastní kopii dat z původního systému, nebo systémů. Následně je umožněno postupné odstranění funkčností z legacy systémů a jejich vyřazení z provozu. Izolace nové vrstvy a postupné nahrazování funkčnosti umožňuje v přechodné době paralelní využití legacy systémů s rozsáhlou obchodní logikou a velkou účetní hodnotou.

„Samozřejmě platí, že zejména při výběru nových platforem pro komplexní funkčnosti je nutné učinit strategické rozhodnutí, jestli danou funkčnost vyvíjet, nebo koupit – ať už jako součást aplikačního balíku "best of suit", nebo jako sadu komponent "best of breed", tedy té nejlepší na trhu," dodává Jaroslav Blažek.

 

O společnosti Accenture

Accenture je globální společnost poskytující profesionální služby v oblasti digitalizace, cloudu a kybernetické bezpečnosti. Díky propojení zkušeností a specializovaných dovedností ve více než 40 průmyslových odvětvích nabízíme služby v oblastech poradenství & strategie, Interactive, Technology a Operations – a to díky podpoře největší celosvětové sítě Advanced Technology a Intelligent Operations center. Našich 674 000 zaměstnanců využívá možnosti nejnovějších technologií i lidské vynalézavosti v práci pro klienty ve více než 120 zemích. Díky síle změn vytváříme hodnoty a zvyšujeme úspěšnost našich klientů, lidí, akcionářů, partnerů i celé společnosti. Navštivte nás na www.accenture.com nebo //www.accenture.com/cz-en/about/company/newsroom.

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.