"Evropa je ve válce, ale nechce si to přiznat," tvrdí izraelský expert na boj s terorismem

&quote;Evropa je ve válce, ale nechce si to přiznat,&quote; tvrdí izraelský expert na boj s terorismem
Autor fotografie: Ilustrace z islámistického časoopisu Rumiyah
04 / 10 / 2016, 11:00

EXKLUZÍVNĚ: Rozhovor s bezpečnostním expertem na terorismus Dakarem Eilatem z izraelského International Institute for Counter-Terrorism (ICT).

Na Konferenci bezpečnostního management 22. října v Praze jsme požádali o rozhovor Dakara Eilata z izraelského International Institute for Counter-Terrorism (ICT). V tu dobu jsme netušili, jak bude toto téma aktuální díky teroristickým útokům, ke kterým došlo o několik dní později, 13. listopadu v Paříži. Od té doby došlo k dalším několika desítkám útoků, včetně útoku v Nice nebo v Bruselu, útoků v německých vlacích, atd.

Pokládáte riziko teroristických útoků v Evropě za reálné?

Teroristické útoky na západní cíle byly dosud historicky „úspěšné“, a jedním z důvodů je fakt, že teroristé měli a mají vybudované bezpečné zázemí v západní Evropě. Například vůdce teroristických útoků v roce 2001 Muhammad Atta žil od roku 1992 v Německu, kam přijel studovat na univerzitu v Hamburku. On zajišťoval financování útoků a veškerou logistiku.

A v Evropě je dnes přes 54 milionů muslimů, a větší část z nich jsou už potomci původních přistěhovalců, kteří se dostali do Evropy jako levná pracovní síla po druhé světové válce. Naprostá většina radikálních islámistů se rekrutuje právě z druhé až třetí generace původních přistěhovalců.

Západoevropské státy akceptovaly vznik no-go zón, dlouhé roky se nikdo z politiků nezajímal o problémy této části obyvatel. Řada z nich se do společnosti neintegrovala, neumí jazyk, mají nízké vzdělání, je mezi nimi nezaměstnanost kolem 20 až 40 procent, jejich duchovním a kulturním centrem je mešita.

Tyto komunity budou čím dál více uzavřené a budou si sami regulovat vzdělání- duchovní i dnes tvrdí, že si chtějí své občany vzdělávat sami, současně požadují, aby muslimové dodržovali právo šaríja ve všech směrech, včetně oblečení nebo stravování.  Například Velká Británie umožnila od roku 2008 islámským „soudům“, aby samy posuzovaly chování svých stoupenců a trestaly je podle práva šaríja. Počet mešit se za 25 let zvýšil padesátinásobně.

Státy jako Francie, Švédsko, Velká Británie nebo Belgie úplně ztratily jakoukoliv kontrolu nad muslimskou komunitou. A to je obrovský bezpečnostní problém, který ještě posílil od roku 2010 arabským jarem a vznikem tzv. islámského státu. Nespokojení, frustrovaní muslimové odešli bojovat po boku IS do Sýrie a Iráku. Takže jednoznačně odpovídám ano, riziko teroristických útoků je vysoké. 

"Švédsko už není bezpečná země," říká švédský novinář. Na vině jsou přistěhovalci

Pokud evropské bezpečnostní orgány a zpravodajské služby o tomto riziku vědí, jsou na něj připraveny?

Bezpečnostní situace v Evropě se za posledních čtyři až pět let podstatně zhoršila. Tajné služby měly informace o radikalizaci muslimů v západní Evropě, věděly dokonce o tom, že řada evropských občanů odešla bojovat do Sýrie. Nicméně politici tomuto riziku nepřisuzovali větší význam. Evropské bezpečnostní složky v tomto smyslu opakovaně selhaly.

Tajné služby včas varovaly evropské politiky před teroristickými útoky.

Evropa je ve válce, ale nechce si to přiznat. A díky tomu podcenila řadu bezpečnostních rizik, od náboru nových radikálů z muslimských komunit v západoevropských státech, až po jejich vyzbrojování. Bezpečnostním složkám nedochází, že teroristé kromě relativně snadného přístupu ke střelným zbraním, mohou použít další „netradiční“ zbraně, se kterými policejní složky nemají vůbec žádnou zkušenost. Ať se jedná o tzv. „špinavé bomby“, biologické zbraně, nebo šíření nevyléčitelných nemocí nakaženými atentátníky. Na tato rizika nejste připraveni.

Stejně tak nejste připraveni na teroristické útoky na „soft target“ – na nákupní centra, nádraží, na hromadnou dopravu nebo kulturní akce. Ani nepočítáte s rizikem, že by útok mohl přijít od vlastních zaměstnanců. 

Ministerstvo vnitra kvůli hrozbě teroristických útoků přijímá opatření na ochranu měkkých cílů

Spatřujete v uprchlické krizi bezpečnostní problém?

Zcela jednoznačně. Je nutné si uvědomit, že tito lidé přicházejí z válkou postižených oblastí, z naprosto jiného sociálního, kulturního a náboženského prostředí. Ano, většina z nich opravdu utíká před ozbrojeným konfliktem. Ale současně je nutné si přiznat, že je mezi nimi řada extrémních radikálů.

Pokud jste umožnili, aby se do Evropy dostalo zcela bez kontroly, bez registrace, dokonce s falešnými cestovními pasy tisíce uprchlíků, potom musíte počítat s tím, že nastanou problémy. Izrael se potýkal s podobným problémem zhruba před dvaceti roky, když do země začali proudit ekonomičtí imigranti z Afriky. Vláda se rozhodla přijmout restrikce poté, co se začaly objevovat první problémy s jejich integrací. S jejich neochotou nebo neschopností začlenit se do naší společnosti. Izrael díky podstatnému zpřísnění imigračních pravidel už tento problém nemá.

Muslimský radikalismus v Evropě je časovaná bomba. A bude hůř....

Jakou budoucnost má Evropa v souvislosti s uprchlickou krizí?

Evropa má jeden velký problém – je příliš liberální a chce být multikulturní a moderní. Evropští politici zapomínají nebo nechtějí vědět o tom, že se muslimové řídí především fatwami a podle fatwy egyptského imáma mohou muslimové „jít do Evropy a ovládnout ji, nikoliv vojensky (mečem), ale nábožensky. Až se islám vrátí znovu na svět, vyhlásí chalífát.“

Musíte si uvědomit, že převzetí moci proběhne prostřednictvím náboženství a nikoliv násilnou formou. Dalším velkým problémem je to, že Evropa je paralyzovaná strachem z války. Žijete s heslem „zabíjet a zraňovat je špatné“ a to se vám vymstí. Byl jsem svědkem toho, když se dvacet dozorců ubránilo tisícovce vzbouřených vězňů. Jak myslíte, že můžete zvítězit? Jedině tvrdým a nekompromisním postupem. 

Tvrdá kritika Izraele na adresu Belgie a Evropy. Zavřete hranice!

Proti komu útočí islámský stát především?

Je důležité připomenout, že úhlavním nepřítelem radikálních muslimů je umírněný islám. Pro islámské radikály jsou cílem číslo jedna především Šíiti, na druhém místě všichni umírnění muslimové, na třetím jsou to tzv. „křižáci“ – tedy nejen křesťané, ale i ateisté (vesměs občané na Západě) a na dalším místě Židé.

Extrémisté nejsou muslimové, jenom islám zneužívají. Ať se to týká muslimských imámů nebo islamistických skupin. I v Izraeli žijeme pospolu v naprosté shodě s Araby, mám mezi nimi řadu přátel. 

Jak je možné, že Izrael nemá takový problém s islámskými radikály jako současná Evropa?

My s nimi samozřejmě problém máme, především s palestinskými radikály. Naučili jsme se ale všichni žít s hrozbou každodenních teroristických útoků. Navíc dáváme zcela jasně najevo, že všechny pokusy o naše napadení tvrdě ztrestáme. Je pravdou, že IS má z Izraelců strach, a nejen islámský stát. Vždyť jsme malá země se šesti miliony obyvatel a našimi sousedy jsou muslimské státy s nejméně 250 miliony obyvatel. Přesto spolu dokážeme existovat a žít vedle sebe bez větších problémů.

"Evropa letos zažije svoje jedenácté září." Experti se obávají rozsáhlého teroristického útoku IS.

Dakar Eilat se i letos zúčastní Mezinárodní konference bezpečnostního managementu KBM 2016, která se koná 3. listopadu od 9 hodin v konferenčních prostorách budovy Autoklubu ČR, Opletalova 1337/29 na Praze 1 pod názvem ASSET PROTECTION.

Dakar Eilat na KBM 2015

Dakar Eilat - zástupce Mezinárodního institutu pro boj s terorismem  ICT Herzlya, který působí v izraelských bezpečnostních složkách již 25 let jako velitel týmu pohraniční policie, důstojník zpravodajské služby Police National H.R.T., velitel jednotky vězeňské izraelské služby „Masada“ ve věznicích Hdarim a Gilboa, získal magisterský titul v oboru politických věd na University of Haifa a rovněž v Middle East Studies a Arab World na Tel Aviv University.  

 

 

Článek byl zveřejněn v 6. vydání SECURITY magazínu v prosinci loňského roku.

Tagy článku