Evropská komise věděla o uprchlické krizi ještě před jejím vypuknutím

Evropská komise věděla o uprchlické krizi ještě před jejím vypuknutím
11 / 10 / 2016, 12:30

Komise léta sčítá statisíce nelegálních migrantů, Řecko a Maďarsko šetřila za jejich nevpouštění do EU.

Zajímavou informaci včera zveřejnil server ceska-justice.czOdvolává se na dva roky starou pololetní zprávu o fungování schengenského prostoru, ve které je popsána situace na vnějších hranicích Schengenu v období od 1. listopadu 2013 do 30. dubna 2014.

Z dokumentu je zřejmé, že nejen Evropská komise, ale i další unijní orgány věděly v dostatečném předstihu o probíhající uprchlické krizi, o problémech na vnejších hranicích EU i o problémech s identifikací migrantů. Ve zprávě se například uvádí:

  • V porovnání s obdobím listopad 2012–únor 2013 se však počet osob odhalených při neoprávněném překročení hranice zvýšil o 96 %, na 25 936 zaznamenaných případů.
  • V období listopad 2013–únor 2014 bylo nejvíce osob zadrženo v Itálii, Řecku, Maďarsku, Španělsku a Bulharsku. Celkem bylo v roce 2013 zaznamenáno 107 365 případů neoprávněného překročení hranice, tj. tento počet byl o 48 % vyšší než v roce 2012.
  • Pokud jde o národnosti osob odhalených při neoprávněném překročení hranice (za celý rok 2013), jednalo se nejčastěji o Syřany, Eritrejce, Afghánce a Albánce.
  • Ačkoli v listopadu 2013 byl počet osob odhalených při neoprávněném překročení hranice nižší než v roce 2012, v prosinci 2013 byl v porovnání se stejným měsícem roku 2012 téměř pětkrát vyšší a obdobně byl za leden 2014 tento počet 58krát vyšší a za únor 2014 byl 61krát vyšší než ve shodných měsících předchozího roku.
  • V roce 2013 byla hlavní používanou trasou oblast centrálního Středomoří, která v porovnání s rokem 2012 zaznamenala téměř čtyřnásobný nárůst (na více než 40 000 zaznamenaných případů). Druhou nejčastěji používanou trasou bylo v roce 2013 východní Středomoří. Třetí nejpoužívanější trasou byla západobalkánská trasa, na níž bylo v roce 2013 v porovnání s rokem 2012 zaznamenáno více než třikrát více případů neoprávněného překročení hranice.
  • Výsledky ukazují, že většina nelegálních migrantů po překročení vnějších hranic svou cestu nekončí, nýbrž cestuje dále do jiných míst určení v schengenském prostoru.
  • ...některým migrantům nejsou odebrány otisky prstů, jak stanoví nařízení o Eurodacu...V těchto případech je však třeba migrantům jasně vysvětlit, že jsou ze zákona povinni nechat si otisky prstů odebrat a že odmítnutí může mít určité právní důsledky. Skutečnost, že odmítli odevzdat otisky prstů, může naznačovat jejich pravděpodobný úmysl se skrývat, což by mohlo být důvodem k jejich zajištění (v návaznosti na individuální posouzení situace jednotlivých migrantů).

Jaká opatření Evropská komise v letech 2013 – 2014 učinila?

Konstatovala, že "je třeba situaci sledovat pro eventuální řešení". Komise rovněž připravila „doporučení“: „V každém z prvních čtyř měsíců vykazovaného období však byl zaznamenán vyšší počet osob odhalených při neoprávněném překročení hranice na trase ve východním Středomoří než o rok dříve. Je třeba sledovat, bude-li tento trend přetrvávat a budou-li k řešení vzniklé situace zapotřebí dodatečná opatření. Komise připravuje doporučení Bulharsku a Itálii, které povede ke spuštění mechanismu pro včasné varování, připravenost a řešení krizí na základě článku 33 nařízení Dublin III, s cílem podpořit tyto členské státy při přípravě na zvládání tlaku, jemuž čelí, ukázat solidaritu a pomoci žadatelům o azyl, kteří jsou v nouzi."

Evropský systém ostrahy hranic EUROSUR, satelitní snímkování...

Ve zprávě se uvádí: "Dne 2. prosince 2013 začal v devatenácti členských státech Schengenu na jižních a východních vnějších hranicích fungovat Evropský systém ostrahy hranic. EUROSUR zvýší schopnost členských států sdílet a koordinovat zdroje a reagovat na incidenty a situace, k nimž dojde na vnějších hranicích. Všechny členské státy, které se v roce 2013 připojily k EUROSURu, plně zprovoznily národní koordinační centra. Agentura Frontex připojila tato centra na komunikační síť EUROSURu a v roce 2014 připojí centra ostatních jedenácti zemí. Agentura Frontex začala rovněž spolupracovat s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost (EMSA) a Satelitním střediskem EU při poskytování služeb a informací na úrovni EU, jako jsou systémy hlášení lodí a satelitní snímky."

A také vyšetřovala Řecko a Maďarsko kvůli navracení migrantů

Ze zprávy rovněž vyplývá, že EU má velmi přesné informace o tom, kde se hromadily migrující osoby. „Agentura Frontex začala rovněž spolupracovat s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost (EMSA) a Satelitním střediskem EU při poskytování služeb a informací na úrovni EU, jako jsou systémy hlášení lodí a satelitní snímky.“

Řecko bylo vyšetřováno za odmítání přijímat přistěhovalce a za jejich vracení. „Při plnění svých povinností musí pohraniční stráže plně respektovat lidskou důstojnost a jednat zcela v souladu s Listinou základních práv a příslušným mezinárodním právem, včetně přístupu k mezinárodní ochraně a zásady nenavracení. V prosinci 2013 zahájila Komise šetření týkající se Řecka s ohledem na údajné případy velmi špatného zacházení během operací souvisejících s ostrahou hranic a praktiky týkající se nuceného navracení na vnějších hranicích. V únoru 2014 navázala Komise obdobně kontakt s Bulharskem s cílem posoudit tvrzení o údajných praktikách bulharských orgánů týkajících se nuceného navracení."

Původní článek je zde.

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Pátá pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru 1. listopadu 2013 – 30. dubna 2014 /* COM/2014/0292 final */ 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace