Evropská komise zakáže legální držení poloautomatických zbraní. Jedinou obranu před teroristy a vrahy.

Evropská komise zakáže legální držení poloautomatických zbraní. Jedinou obranu před teroristy a vrahy.
Popisek: Zapomeňte na to, že se budete bránit poloautomatickou zbraní. Musíte jí zlikvidovat.
21 / 11 / 2015, 13:15

Omezení se týká majitelů legálně držených zbraní, kteří si je pořídili i pro svoji sebeobranu. Proč se evropští politici bojí řádných občanů se zbrojním průkazem, svých voličů?

Přetiskujeme v plném znění článek zveřejněný 20. listopadu 2015 Sdružením na ochranu práv majitelů zbraní, LEX z.s. Evropská komise, s odvoláním na nedávné teroristické útoky, požaduje bezprecedentní osekání práv majitelů střelných zbraní. A to i přesto, že teroristické útoky v Paříži byly provedeny nelegálně drženými automatickými zbraněmi, nikoli legálně drženými poloautomaty.

V exkluzivním rozhovoru pro ABC News řekl už 21. října 2013 bývalý generální tajemník Interpolu Ronald Noble, že existují jen dvě možnosti, jak bránit otevřené společnosti od útoků, jako byl ten ve Westgatském nákupním centru, kde se útočí na takzvané „měkké cíle“: buďto vytvořit bezpečností zóny okolo podobných míst nebo dovolit civilistům nosit své vlastní zbraně k obraně.

 

Otevřený dopis střelcům a majitelům zbraní

 

Vážení střelci a majitelé zbraní,
předevčírem, ve středu 18.11.2015 zveřejnila Evropská komise záměr novelizovat směrnici EU o střelných zbraní, které máme v rukou my, zákona dbalí občané členských států. Odkaz na oficiální tiskovou zprávu je zde -//europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6110_en.htm.

Obsahem Návrhu novely směrnice je mimo jiné:

 • Rozšíření zbraní kategorie A (zakázané) o samonabíjecí zbraně vyrobené úpravou ze zbraní samočinných a dále samonabíjecí zbraně, které mají vzhled zbraní se samočinným mechanismem, protože mají velkou palebnou kapacitu a představují velkou hrozbu pro bezpečnost - znehodnocené (deaktivované) zbraně kategorie A zůstávají stále zařazeny jako zbraně kategorie A
 • Zbraně kategorie A nesmí držet civilní osoby a tyto zbraně musí být zničeny
 • Instituce s kulturním a historickým zaměřením v oblasti zbraní si mohou zakázané zbraně kategorie A (které drží k datu nabytí platnosti směrnice) ponechat pouze za podmínky, že tyto zbraně budou znehodnoceny
 • Definice znehodnocené zbraně: „Znehodnocenou (deaktivovanou) zbraní se rozumí střelná zbraň s takovou úpravou, která ji učiní trvale nezpůsobilou ke střelbě, jejíž všechny hlavní části jsou trvale nepoužitelné a není možné je odstranit, nahradit nebo upravit v žádném případě zpět na střelbyschopnou zbraň.“
 • Rozšíření zbraní kategorie C o znehodnocené (deaktivované) zbraně kategorie B a dále o poplašné a signální zbraně, salutní a akustické zbraně a repliky zbraní

Tento návrh údajně reaguje na aktuální projevy organizovaného zločinu a terorismu, přičemž terorismus má mezinárodní charakter. Členské státy tuto problematiku podle mínění Komise tedy nemůžou uspokojivě řešit jen v rámci svých národních legislativ, a proto je nutné ho řešit jednotným unijním nařízením.

Návrh obsahuje i standardní mantry politické korektnosti o lepší výměně informací (které obsahovaly i dvě předchozí novely a které nezabránily převozu ilegálních zbraní z Černé Hory k teroristům do Paříže), lepší značení zbraní, apod.

Co to znamená pro nás z hlediska boje proti terorismu a lepší bezpečnosti občanů?
Samozřejmě nic. Teroristické útoky v Paříži byly provedeny nelegálně drženými automatickými zbraněmi, nikoli legálně drženými poloautomaty.

Proč s tím tedy Eurokomise přišla?

Protože nic jiného vlastně udělat nemůže. Neumí řešit problémy plynoucí z uprchlické krize, není občany evropských států schopna ochránit před nebezpečím terorismu (to je teď už zcela jasné), a už vůbec není schopna cokoli dělat s příčinou všech těchto problémů – Islámským státem. A zároveň si nemůže dovolit vypadat slabá. Protože ví, že jakmile občané pochopí, že je není schopna ochránit, bude konec. Státy se začnou starat samy o sebe, popřípadě spolupracovat vlastními silami, a křik bezmocného diktátora už nikdo nebude poslouchat. Evropská komise hledá obětní beránky a zástupné cíle, protože musí, prostě MUSÍ alespoň vypadat jako ochránce. Jedinou alternativou by bylo přiznat neschopnost, což by byl její konec.

Není náhoda, že se komise zaměřila právě na tyto zbraně. Za prvé, jde o salámovou metodu – nejsou to zbraně užívané pro olympijské sportovní disciplíny, nejsou používané k lovu, státní složky jistě budou mít výjimku, takže Komise počítá s tím, že sportovci, myslivci, policisté a další si řeknou „proč by mi měl vadit zákaz něčeho, co nepotřebuji“. Doufám, že ti si uvědomí, že současná situace kolem zbraní v Anglii (žádné krátké, žádné dlouhé samonabíjecí, schvalovací proces, oprávnění policie ke vstupu do obydlí atd.) také začala před třiceti lety právě zákazem samonabíjecích pušek vojenského vzhledu, a dojde jim, že ty zbraně, které nepotřebují, jsou „nárazníkovou zónou“ mezi Evropskou komisí a těmi jejich zbraněmi.

Za druhé, tyhle zbraně nejsou jen pro zábavu. Jejich hlavním společenským přínosem je zvyšování obranyschopnosti státu. Díky přítomnosti těchto zbraní ve společnosti je mezi obyvatelstvem neustále mnoho lidí, které v případě potřeby umějí zacházet s vojenskou zbraní. Kdo umí střílet z civilního samonabíjecího SA-58, ovládá i ten automatický vojenský. V současné době bezpečnostní krize, kdy navíc ministerstvo obrany má peníze sotva na provoz profesionální armády a na výcvik obyvatelstva nic nezbývá, by si stát měl vážit lidí, kteří se na obranu země připravili sami, za vlastní peníze, a obvykle i mnohem lépe, než by je to dokázala naučit armáda na vojně. Nemluvě o tom, že mnozí z nich sami či ve spolupráci a armádou pomáhají s tímto tréninkem i dalším. Jenže pokud Evropská komise chce vypadat jako ochránce, pak potřebuje, aby státy byly spíše slabé.

Je celkem zřejmé, že doba, kdy jsme si mohli alespoň vybrat mezi svobodou a bezpečím, už dávno minula. Teď už musíme bránit svou svobodu i svou bezpečnost. Poslechneme-li rozkaz z Bruselu, přijdeme o obojí.

Co tedy můžeme dělat?

 • Kontaktování všech našich evropských partnerů (to se děje průběžně) a domluva na dalším postupu (to se děje v tuto chvíli) - na stránkách našich evropských partnerů již zpráva EK visí a z ohlasů se zdá, že ji "přivítali" stejně jako my.
 • Oslovit parlament ČR, vládu a příslušná ministerstva a evropské instituce - toto si bere LEX a partnerské organizace v ČR na starost - nicméně žádáme členy a příznivce, aby nám poskytli součinnost v případě, že mají známého poslance, europoslance, ministra či odpovědného úředníka (sami máme poměrně dost kontaktů, ale nové rozhodně neuškodí).
 • Případné petiční akce a projevy občanské angažovanosti - prosíme vás o maximální pomoc, je to v zájmu nás všech, ovšem aby to mělo efekt, pak musíme jednat koordinovaně a ne každý na vlastní pěst. O všech chystaných akcích vás budeme samozřejmě předem informovat. Co se týká poslanců a europoslanců, pak vám dáváme volnou ruku je oslovovat individuálně. Čím víc ohlasů dostanou, tím dříve pochopí, že doba schvalování zakřivenosti banánů je pryč.
 • Stížnost k Evropské komisi - Tuto možnost ponecháváme v záloze. Ohlas na aktivity EK "nastartoval" sdružení na ochranu práva na zbraně v celé Evropě. Je tedy možné, že se EK nakonec lekne a předloží něco politicky korektního. Pokud ne, pak se možná podaří Evropské komisi stvořit evropský lid, ovšem jinak než předpokládali.
 • Petice Evropskému parlamentu - V Evropě jsou v tuto chvíli desítky miliónů majitelů zbraní. A k zákonodárné iniciativě stačí získat pouhý milion v celé EU. Vzhledem k monstróznosti celé akce je ovšem potřebná dokonalá organizace. Proto prosíme trpělivost. Včas vám dáme vědět, pokud se to rozjede.
 • V krajním případě se připravit na občanskou neposlušnost, tento rozkaz Evropské unie prostě ODMÍTNOUT a dotyčné zbraně nevydat. Jsem přesvědčen, že zdaleka nebudeme jediným státem, který se v té situaci takto zachová.

Za sdružení LEX

Ing. Tomáš Trávníček
prezident LEX z.s. - Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní

Tagy článku