Existuje v právním státě větší zločin proti spravedlnosti, než je vytvoření falešných důkazů nejvyšším státním zástupcem?

Existuje v právním státě větší zločin proti spravedlnosti, než je vytvoření falešných důkazů nejvyšším státním zástupcem?
10 / 04 / 2019, 12:00

Dodržování zákonnosti chrání v ČR několikastupňový systém státních zástupců. Na samém vrcholu celorepublikové pyramidy státních zastupitelství je Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ). V čele NSZ stojí nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

V lednu 2018 Vrchní soud v Olomouci osvobodil bývalou předsedkyni ERÚ Alenu Vitáskovou, která byla ve vykonstruovaném procesu soudcem Krajského soudu v Brně Alešem Novotným, zcela bez jakýchkoliv důkazů, odsouzena na 8,5 roku vězení. Alena Vitásková se v očích hrabivých politiků a dalších, velmi vážně provinila tím, že když v roce 2011 nastoupila do Energetického regulačního úřadu (ERÚ), začala ohrožovat nezákonný tunel solárních dotací a hlavně zastavila schválení perfektně připraveného biometanového tunelu ze státního rozpočtu.

Tím se Alena Vitásková stala, „nepohodlnou osobou“ zavedeného systému. Stála v cestě „penězovodů“ tak důmyslně připravovaných organizovanou skupinou politiků a jejich spojenců. „Ona“ stála v cestě jejich dalšího pohádkového zbohatnutí z veřejných financí a to v řádech stovek miliard, možná i 1 bilionu (tj. 1 000 miliard) korun.

Oficiálně byla proto bývalá předsedkyně ERÚ Alena Vitásková obviněna v roce 2013 za to, že v roce 2012 neporušila zákon a nezasáhla do správního řízení a tím nezajistila odebrání licencí udělených v roce 2010 skupině Zdenka Zemka. Asi nemá cenu zdůrazňovat, že ti, kteří v roce 2010 za udělení těchto licencí odpovídali a kteří byli rovněž spolupachateli solárního tunelu, se v letech 2015 - 2016 chodili k soudu „bavit“, většinou pouze jako svědci.

Vrchní soud v Olomouci Alenu Vitáskovou sice osvobodil, ale nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman podal dovolání. Asi „musel“. NSZ Pavel Zeman „vyrobil“ falešné důkazy s jediným cílem Vitáskovou odsoudit alespoň k podmíněnému trestu. Vyrobení falešných důkazů těmi, kdo mají chránit zákon, je v každém právním státě zločinem, postaveným téměř na roveň hrdelnímu zločinu. Kdo a čím nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana k tomu ohavnému činu přinutil, to se možná brzy dozvíme.

Pro českou spravedlnost je ale smutnou skutečností, že se NSZ Pavel Zeman zoufale pokusil, jako jediný nový důkaz v celém dovolání, vytvořit "ex post" ucelený řetěz nepřímých důkazů svědčících o vině Aleny Vitáskové pomocí lži.

Důkaz vytvořený NSZ Pavlem Zemanem: "Stejně tak ve věci týchž společností činný svědek Ing. Mgr. Jaroslav Vítek, ředitel odboru licencí, zastávající obdobný odborný názor jako svědek Mgr. Antonín Panák, byl ze své funkce odvolán a nahrazen spoluobviněnou Ing. Michaelou Schneidrovou;", je ale velmi, opravdu velmi, neprofesionální lží, která měla přesvědčit soud, že tento krok byl prováděn s úmyslem jmenovat Schneiderovou, aby mohla v dané věci ve správním řízení rozhodovat.

Jak je níže uvedeno, funkce ředitele odboru licencí byla dlouhodobě neobsazena a zodpovědný pracovník, přímo nadřízený Antonín Panák se snažil tuto skutečnost před předsedkyní ERÚ Vitáskovou zatajovat. Proto kryl i „podvodné“ jednání pana Vítka, který se v některých úředních dokumentech za ředitele odboru pouze vydával, přestože ředitelem odboru nebyl. Pozdější TO na toto podvodné jednání bylo státními zástupci zametáno pod koberec. Proč asi?

I další tvrzení nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana v dovolání vyplývá z jeho neznalosti zákonů, nebo účelovým nepravdám, které měly vést k poškození Aleny Vitáskové a oklamání Nejvyššího soudu.

Proč asi státní zastupitelství opakovaně odmítala řešit trestní oznámení (TO) podávaná Energetickým regulačním úřadem ve věci podvodného jednání Ing. Mgr. Vítka? Tato TO byla opakovaně řádně doložena listinnými důkazy o odvolání Ing. Mgr. Vítka z funkce ředitele odboru licencí ze dne 29. 7. 2011, tj. před nástupem Aleny Vitáskové do funkce předsedkyně ERÚ. Stejně jako byl státním zastupitelstvím opakovaně ověřován doklad o jmenování Ing. Schneidrové do dlouhodobě neobsazené funkce ředitelky odboru licencí ke dni 1. 12. 2011.

Proč nejvyšší státní žalobce tak zoufale lže, přestože má všechny tyto důkazy na svých státních zastupitelstvích, je zcela mimo jakékoliv chápání.

Stejně tak je nepochopitelné, že státní zastupitelství téměř všechna TO podaná ERÚ i přímo předsedkyní ERÚ Alenou Vitáskovou, i stížnosti proti odložení tzv. "zahrály do autu"! Stejně jako další TO v roce 2013 na solární tunel v řádu desítek miliard korun (státní zástupce Radek Mezlík).

Na selhání ERÚ (v té době v čele s předsedou Josefem Fiřtem, místopředsedou Blahoslavem Němečkem, právníkem Antonínem Panákem, vedoucím odd. obnovitelných zdrojů Rostislavem Krejcarem a dalšími) upozornil všechny poslance a vládu ČR tehdejší ministr MPO Jan Mládek. Ani tímto významným sdělením ministra se státní zastupitelství vedené NSZ Pavlem Zemanem nezabývalo, přestože mu podnět ERÚ znovu podal.

Naštěstí Nejvyšší soud ČR, stejně jako Vrchní soud v Olomouci, zjevně, na rozdíl od státních zastupitelství a nejvyššího státního zástupce pana Zemana, čte a respektuje zákony a považuje důkazy za podstatnou součást trestního řízení. Bývalá předsedkyně ERÚ Alena Vitásková se tak v prosinci 2018 konečně dočkala alespoň základní spravedlnosti.

Důvěru veřejnosti v instituci státních zastupitelství podlomují právě sami státní zástupci, kteří mezi sebou trpí neschopné nebo všehoschopné kolegy. Základní otázkou pro české občany však je, zda se i státní zastupitelství dočká vedení, které nelže a nevytváří falešné důkazy.

Personální ozdravení státních zastupitelství totiž může být právě tím rozhodujícím základním krokem při obnově právního státu.

 

Institut Aleny Vitáskové z.s. Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Tagy článku