Exkluzívně: Aktivní zálohy AČR v akci. Deník jednoho ze záložáků…(4)

Exkluzívně: Aktivní zálohy AČR v akci. Deník jednoho ze záložáků…(4)
Autor fotografie: kpt. Ladislav Košťák, velitel roty AZ hl. m. Prahy|Popisek: Na několika strategických místech byla vybudována palebná postavení kulometů.
19 / 04 / 2016, 07:45

Ale jak vlastně takové cvičení probíhá? Co při něm záložáci skutečně zažívají? Jak plní bojové úkoly? Přinášíme exkluzivní reportáž…

Exkluzívně: Aktivní zálohy AČR v akci. Deník jednoho ze záložáků…(1)
Exkluzívně: Aktivní zálohy AČR v akci. Deník jednoho ze záložáků…(2)
Exkluzívně: Aktivní zálohy AČR v akci. Deník jednoho ze záložáků…(3)

DEN 5: Obnovení sil a budování ODOS

Pondělí 18. dubna. Pro veřejnost první pracovní den po víkendovém odpočinku, pro rotu AZ další intenzivní část výcviku. V podmínkách vojenského cvičení dělení na dny pracovní a nepracovní nemá význam. Den je časovou jednotkou, během které je třeba provést sled úkonů daný rozkazy a plány. Po vojensku se ostatně standardně označení dne v týdnu ani nepoužívá.

Dnes v pondělí ráno za deset minut půl osmé, kdy píšu tyto řádky, je po vojensku čas 18 0820 L APR 2016 (rozšifrování nechám na inteligenci čtenáře). Spánek, kterého v průběhu cvičení není moc, se navíc nenazývá odpočinkem, ale označuje se termínem „obnovení bojeschopnosti“ (pod to lze zahrnout i konzumaci potravin nebo třeba krátkou pauzu při pěším přesunu).

Vrátím se k věcnému popisu událostí cvičení pohledem naší roty. Včera, 17. dubna, rota v průběhu dopoledne odpočívala (správně obnovovala bojeschopnost) po náročném nočním přesunu (viz. předchozí článek). To zahrnovalo jídlo, hygienu, ošetření zablácené ústroje (hlavně obuv a kalhoty) a pár hodin spánku. Odpoledne od 13 hodin začala rota plnit své hlavní úkoly v rámci cvičení:

Jedna četa, která dostala úkol provádět ostrahu ochranu prostoru odpovědnosti (AOR), se vydala na místo určení a po jeho dosažení provedla rekognoskaci terénu. Terén v prostoru AOR je členitý a kopcovitý, značně nepřehledný. Velitel čety se rozhodl provádět v prostoru patrolu o síle osmi osob, která bude nepravidelnými obchůzkami zajišťovat ostrahu a ochranu. Četa cvičila postupy proti osobám, které by se dopustili nelegálního překročení státní hranice. Zbudovali jsme místo velení velitele (velitele čety). Potom proběhl nácvik patrolování.

Druhá četa dostala za úkol vybudovat ochranu strategického objektu (ve vojenském slangu tzv. ODOS - objekt důležitý pro obranu státu), v minulých článcích zmiňovaného zámečku. V praxi došlo k opevnění vjezdu (brány) prostřednictvím mobilního kontrolně-propouštěcího místa (KPM), což je systém zábran primárně určený pro vybudování checkpointu. Ploty okolo objektu byly opevněné žiletkovým ostnatým drátem - concertinou. Na několika strategických místech byla vybudována palebná postavení kulometů.

Přestože vyprávím o cvičení pohledem roty aktivních záloh, musím zmínit i činnost profesionálních vojáků, kteří cvičení zajišťují. Veškerý průběh cvičení, ubytování cvičících vojsk, stravování, techniku, zdravotní službu atd. zajišťuje štáb a jeho výkonné prvky pod velením důstojníka v hodnosti plukovníka. Zatímco záložní rota cvičí 10 dnů, štábní stroj, který cvičení zajišťuje, funguje na sto procent po dobu dvou měsíců na přelomu zimního a letního období v  podmínkách primitivního srubového tábora. Mám za to, že polní cvičení v této délce a intenzitě je v Armádě ČR spíše výjimečná záležitost. Že organizace cvičení takto funguje, si zasluhuje ocenění nejen od nás, cvičících záložáků, ale i od všech lidí, kteří mají trochu ponětí, o jak náročný úkol se jedná.

V průběhu dne nás čekají cvičné střelby. K těm se vrátím v dalším příspěvku.

Kpt. Ladislav Košťák, velitel roty AZ hl. m. Prahy

Psali jsme také:

Tagy článku

Diskuse