Exkluzívně: Aktivní zálohy AČR v akci. Deník jednoho ze záložáků…(5)

Exkluzívně: Aktivní zálohy AČR v akci. Deník jednoho ze záložáků…(5)
Autor fotografie: kpt. Ladislav Košťák, velitel roty AZ hl. m. Prahy|Popisek: Včera, 18. dubna, proběhly cvičné střelby z organických zbraní pěší roty AZ, tedy samopalu vz. 58, lehkého kulometu vz. 59 a pistole vz. 82.
19 / 04 / 2016, 14:15

Ale jak vlastně takové cvičení probíhá? Co při něm záložáci skutečně zažívají? Jak plní bojové úkoly? Přinášíme exkluzivní reportáž…

Den 1 a 2: Exkluzívně: Aktivní zálohy AČR v akci. Deník jednoho ze záložáků…(1)
Den 3: Exkluzívně: Aktivní zálohy AČR v akci. Deník jednoho ze záložáků…(2)
Noc 3: Exkluzívně: Aktivní zálohy AČR v akci. Deník jednoho ze záložáků…(3)
Den 5: Exkluzívně: Aktivní zálohy AČR v akci. Deník jednoho ze záložáků…(4)

DEN 5: příprava na VIP návštěvu a připomenutí cvičných střeleb

Dnes, 19. dubna, byla činnost při ostraze a ochraně strategického objektu a prostoru odpovědnosti v terénu obohacena další situací: Do prostoru působení roty přijede zítra 20. dubna VIP osoba, významný politik, který se chce osobně seznámit se stavem plnění úkolů a celkovou situací. 

I tento námět cvičení je zcela realistický: Do zahraničních misí, kde jsou nasazeny kontingenty AČR, pravidelně jezdí delegace politiků na různých úrovních. Nejedná se o formalitu, ale o podstatnou část civilní kontroly ozbrojených sil. Tyto návštěvy je třeba po všech stránkách, zejména té bezpečnostní, zajistit a přitom dál plnit úkoly operace. V tomto článku se chci ale hlavně vrátit ke včerejší činnosti – cvičným střelbám.

Včera, 18. dubna, proběhly cvičné střelby z organických zbraní pěší roty AZ, tedy samopalu vz. 58, lehkého kulometu vz. 59 a pistole vz. 82. Tyto cvičné střelby si připravují a řídí přímo roty AZ, profesionální instruktoři pouze dohlíží na průběh a zasahují jen v případě potřeby.

Cvičné střelby mají dvě stránky: Jednak jde o prověření střeleckých kvalit jednotky i jednotlivých vojáků. Neméně důležitou stránkou je dobrá organizace střeleb a dodržování bezpečnostních pravidel.

Rota úkoly na střelbách splnila a k žádné nepříjemné události nedošlo. Když to trochu rozvedu, vojáci umí střílet a rota umí samostatně cvičení zorganizovat. To ale neznamená, že není co kritizovat a že na činnosti roty při cvičených střelbách není co zlepšovat (a to samozřejmě neplatí jen pro střelby, ale obecně).

Profesionální instruktoři vytkli naší jednotce zejména pomalý rozjezd v úvodní části tzv. nástřelu, kdy si vojáci zkouší, zda zbraň funguje v pořádku a má dobře kalibrovaná mířidla. Umění dobře provedených střeleb spočívá v dobré organizaci směn (týmů vojáků, kteří společně jdou na palebnou čáru odstřílet cvičení) a procesu střeleb u jednotlivých úloh. Při střelbách to má švihat, aniž by došlo k porušení zásad bezpečnosti. Velmi důležitou roli hraje řídící střeleb, který velí na jednotlivých stanovištích, kontroluje bezpečnost a k tomu ještě musí počítat s povinností okamžitě evidovat výsledky.

Je třeba vzít do úvahy, že tým lidí, kteří spolu cvičí jednou v roce, potřebují na začátku každé činnosti nějaký čas, aby si obnovily znalosti a zkušenosti z doby před 12 měsíci. Stačí ale velmi krátký čas, aby aktivní záložáci plnili úkoly na srovnatelné úrovni s profesionálními vojáky. Když se ještě vezme do úvahy zahuštěnost výcviku záložáků a postupující únava, výkonu vojáků naší roty na střelbách si velmi vážím.

Stejně tak si vážím i zpětné vazby od instruktorů a štábu cvičení, které se nám dostalo. Je to poprvé, kdy jsou cvičné střelby naší roty takto přímo hodnoceny profesionály od bojových jednotek. Na základě jejich zpětné vazby vím, že je třeba zlepšit přípravu řídících střeleb na úsecích a budeme na tom do příštího cvičení tvrdě pracovat.

V kontextu střeleb jedna zajímavost: Přestože základní zbraní jednotlivce – střelce v rotě AZ – je samopal vz. 58, některé úkony při střelbách se už upravují tak, aby odpovídaly použití generačně nové zbraně, české útočné pušky BREN. To dokazuje, že i v našem případě se počítá v ne zas tak daleké budoucnosti s přezbrojením na novou osobní zbraň, na kterou se záložáci, přes nesporné kvality a nadčasovost samopalu vz. 58, hodně těší.

Kpt. Ladislav Košťák, velitel roty AZ hl. m. Prahy

Psali jsme také:

Tagy článku