Exkluzivně: O nástrahách kyberprostoru, virtuálního světa a fake news v nové knize Vadima Petrova Načítání

Exkluzivně: O nástrahách kyberprostoru, virtuálního světa a fake news v nové knize Vadima Petrova Načítání
Popisek: Vadim Petrov
15 / 11 / 2018, 09:15

V těchto dnech vychází nová kniha Vadima Petrova ,,Načítání", která se zabývá aktuálními tématy kyberterorismu, fake news a virtuálních životů. Stranou Petrovova zájmu nezůstávají ani sociální sítě, ,,horliví" aktivisté i boj proti autoritám.

Publikace přináší několik příběhů lidí, jejichž osudy jsou spojené právě s virtuálním světem a kyberprostorem. Jak vlastně může virtuální prostor měnit osudy lidí?

Adam představuje typického představitele internetové generace. Je to hacker, který je přesvědčen o tom, že stávající společenská pravidla musí skončit a nahradit je jiná, která by konvenovaly jemu a jeho kolegům.

To Daniel je pravým opakem Adama. Je to člověk, který odešel právě do důchodu a snaží se ještě nějak pracovně uchytit. Nicméně svět se z jeho pohledu drasticky proměnil a doba a pracovní trh si žádá takové lidi, kteří jsou schopni ,,bez mrknutí oka" přepínat mezi virtuálním a skutečným životem zcela automaticky.

Poslední příběh pojednává o Wangovi, kterému životní tragédie změnila pohled na svět.

SM přináší exkluzivní ukázku z knihy ,,Načítání":

Černé GMC prudce zabočuje k Russian Hill. Řidič ve zpětném zrcátku sleduje tři motorkáře, kteří se drží v závěsu. Zabočí na hlavní třídu a GMC zahne do úzkých uliček, na rohu ho dva motorkáři předjedou, postaví se mu do cesty, řidič prudce strhne řízení na Lombard Street a řítí se na zahloubaného Daniela. Řidič San Francisco asi moc nezná, jinak by věděl, že se Lombard Street rychle projet nedá. Jeho GMC se do serpentin vřítí rychlostí daleko vyšší, než aby mohl zabránit tomu, co následuje. GMC hned první zatáčku nevybere a hromada sofistikovaného železa a nejnovějších technologií v hodnotě osmdesát tisíc dolarů se převrátí a cestou z kopce demoluje betonové obrubníky, strhává živé ploty a ryje brázdu v udržovaných záhoncích. 

Turisté po stranách Lombard Street zapomenou fotografovat a jen se tisknou k domkům, aby je auto nesmetlo. Také motorkáři zastaví na hraně ulice a dívají se, jak se neovladatelné GMC řítí na nic netušícího Daniela stoupajícího se sluchátky iPodu na uších po jedné ze stran ulice. Když Daniel nebezpečí zaznamená, ve zlomku vteřiny odhadne dráhu auta a uskočí do bezpečí borovic. GMC ztratí kinetickou energii, prorazí plot ze železných trubek lemující postranní schůdky, pár metrů se po nich se skřípotem sveze, zohýbá zábradlí a zastaví se nedaleko pod místem, kde Lombard Street přetíná ulička Montclair Terrace. Ne dále než dva metry od nic nechápajícího Daniela. Po předcházejícím ohlušujícím lomozu nastane tíživé ticho. Daniel vylézá ze křoví a prohlíží si nehybnou kupu pomačkaného plechu. Černý Yukon GMC 4WD Denali leží na střeše jako obrovský mrtvý brouk. Ticho prolamují výkřiky lidí. Utíkají směrem k nehodě, ti duchapřítomnější volají policisty a zdravotníky. Skoro každý si scénu natáčí na mobil. Zřejmě pod tlakem různých sil a pnutí se u GMC otevřou dveře a poprvé je vidět řidiče. Asiat. Z hlavy mu crčí krev. Přivřené oči a pohybující se rty. Daniel se nakloní k němu a slyší, jak něco šeptá. Daniel mu nerozumí ani slovo. Asiat pohne rukou. Drží v ní harddisk vytržený z notebooku. Asiatovy prsty zmrtví a ruka bezvládně spadne přes horní rám dveří a tak nějak nepatřičně zůstane trčet z vozu. Daniel harddisk zachytí dříve, než dopadne na zem. 

K autu dobíhají lidé, jeden z nich Daniela odstrčí. „Pusťte mě, jsem lékař.“ „Zavolejte sanitku, policii…“ ozývají se hlasy. Daniel jim uvolňuje cestu. Zvedne hlavu a dívá se na horizont. Stojí tam tři motorkáři v černém a lehce túrují motorky. „Je mrtvý,“ konstatuje lékař. Lidé odstupují od auta. V dálce je slyšet zvuk přibližujících se sirén. Daniel sáhne do kapsy a otře zakrvácený disk papírovým kapesníkem. Mačká a zahazuje kapesník. Harddisk dává pod bundu. Daniel vtáhne hlavu mezi ramena a zamíří původním směrem. Splynout se svou úlohou. 

 

Vadim Petrov, hudebník, manažer, pedagog, mediální konzultant, kouč, facilitátor a syn známého hudebního skladatele, přichází se svou druhou knihou. První, „Muž, který nevrhá stín“ byla o divokých devadesátkách, druhá, „Načítání“ o neméně divokém současném světě, kdy ten virtuální začíná přebírat vládu nad tím skutečným. Více o autorovi na www.vadimpetrov.cz

 

 

 

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.