Exkluzivně pro Security magazín vojín M. shrnul třetí týden kurzu základní přípravy AZ AČR

Exkluzivně pro Security magazín vojín M. shrnul třetí týden kurzu základní přípravy AZ AČR
Autor fotografie: Aktivní zálohy AČR
15 / 08 / 2016, 22:00

Již polovinu mají za sebou vojíni kurzu základní přípravy AZ.

Ostré střelby, granáty, přežití

Dle očekávání pozvolný začátek na učebnách vystřídala zaměstnání převážně venku. Třetí týden začal hned z "ostra" první ostrými střelbami. Pro mnohé z nás to bylo úplně poprvé, co se dostali k použití střelných zbraní.

Střílelo se ze samopalu vz. 58, nastřelovala se útočná puška CZ 805 BREN, tak aby měl každý na své zbrani seřízená mířidla, na kratší vzdálenost probíhaly střelby z pistole CZ vz. 82 a opět jsme také cvičili házení ručních granátů F 1.

Ostré střeby z útočné pušky CZ 805 BREN

Po ukončení střeleb jsme se pěšky přesunuli na místo určené k přenocování. Zde jsme vybudovali dle pokynů instruktorů ve skupinkách přístřešky a plnili další přidělené úkoly jako např. nalézt nedaleký rybník z něj nabrat vodu a tuto nepozorovaně a co nejrychleji neznámým terénem přinést zpět. Celé pondělí bylo nabité činností. Všichni byli nadšení a plní energie.

Přístřešek

V úterý ráno jsme se celá četa samostatně podle mapy přesunuli blíže ke kasárnám, kde byla naplánována další zaměstnání. Cvičili jsme zde taktiku - pohyb po bojišti, plazení a zacházení s vysílačkou RF 13. Zde se kolegům z čety přihodila nemilá událost, kdy si v nestřeženém okamžiku nechali instruktorem odnést zbraně. Za což samozřejmě nebyli pochváleni.

Od té doby si všichni už svěřené zbraně hlídáme. Trestů za excesy jako pozdní příchody  a opomenutí přibývá. Jedním z nich bylo i v rámci zvyšování fyzické připravenosti a sounáležitosti jednotky také asi 2 km přesun raněného na nosítkách, kdy se střídala téměř celá četa. Všichni makali na 100 %!

Ve středu pro velký úspěch/ nebo neúspěch :-) těžko říci, jsme měli střelby znovu. A mohu říci, že to bylo zapotřebí. Někomu jde střelba, jakoby samo od sebe, jiný se trápí. Osobně jsem ze SA 58 neměl problém trefovat na 100 ani 200 m, ale u BRENu jsem na 100 m trefoval jen sporadicky, na 200 m to už pak také šlo. No snad bude ještě čas to procvičit před závěrečným střeleckým cvičením.

Čtvrtek pak byl vyplněn dalšími nácviky pohybu po bojišti okořeněný střelbou slepými náboji a zdravověda. Instruktor na zdravovědu (absolvent kurzu CLS) pojal tuto instruktáž zábavnou formou, kdy jsme se rozdělili na skupiny a soutěžili, kdo raněného ošetří nejrychleji a nejlépe. Jak to tak v životě bývá, nejrychlejší nakonec nebyli nejlepší. Fixace zlomené nohy nad kolenem se přes stehno prostě dávat nemá (i když figurant proti tomu nic nenamítá :-)

Plazení

Intenzita výuky stále stoupá a informace se nabalují. Příští týden máme jít na překážkovou dráhu a rozšiřovat se bude zejména taktická příprava.

Také nás čeká nejoblíbenější činnost a tou je zakopávání. Někdo večer už brousil na pokoji lopatku (nic jiného takový hluk vydávat nemohlo!).

Počasí nám zatím více méně přeje a zranění se většině z nás vyhýbá - až na mozoly na nohou, ale to k tomu patří. V tomto týdnu nás už opustili 2 kolegové z čety. Třetí je na tom špatně zdravotně, má teploty a zřejmě angínu. Snad se mu to podaří vyležet.


 

Výše popsaný  výcvik je identický s dobrovolným cvičením, na které je možné se přihlásit vyplněním registračního formuláře (dobrovolné cvičení je novinka, kterou umožňuje nová legislativa). Výcvik den po dni naleznete v denících, které si vedou další účastníci výcviku.

„Za měsíc červenec vyplnilo registrační formulář už 543 zájemců o dobrovolné cvičení a přihlásilo se nám 407 zájemců o službu v aktivní záloze. To je celkem 950 zájemců o dobrovolné převzetí branné povinnosti podle legislativy platné od 1.7.2016

"Považujeme to velký úspěch“ řekl nám Ludvík Cimburek, poradce NGŠ AČR pro AZ a velitel roty AZ 601.skss. a dodal „Vždyť na Slovensku kampaň na dobrovolný vojenský výcvik trvala půl roku a přihlásilo se jen 129 zájemců a nastoupilo jich 37." (Zdroj: tyden.cz)


Polovinu ze šestitýdenního kurzu základní přípravy AZ má již za sebou více než 70 mužů a žen ve Vyškově. Tento výcvik je identický s dobrovolným cvičením, na které je možné se přihlásit vyplněním registračního formuláře (dobr. cvičení je novinka kterou umožňuje nová legislativa viz rozhovor s poradcem NGŠ AČR Ludvíkem Cimburkem.) Zdroj: armyweb.cz

Pohled na právě skončený den výcviku můžete s jednodenním zpožděním sledovat zde. Pokud jste nestihli některý z předchozích článků, podívejte se do historie deníku účastníka KZP.

TAG: AKTIVNÍ ZÁLOHY

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.