Exkluzivně: první rozhovor s novým předsedou Energetického regulačního úřadu Janem Pokorným

Exkluzivně: první rozhovor s novým předsedou Energetického regulačního úřadu Janem Pokorným
Popisek: Jan Pokorný
13 / 05 / 2019, 17:30

Vláda České republiky rozhodla v průběhu měsíce dubna o změnách ve vedení Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Novým členem Rady ERÚ se stal Ladislav Havel, bývalý dlouholetý pracovník Ministerstva průmyslu a obchodu. Novým předsedou s účinností od 1. května 2019 vláda jmenovala dosavadního člena Rady ERÚ, Jana Pokorného. Security magazín přináší exkluzivně první rozhovor s novým předsedou Energetického regulačního úřadu.

Od 1. května 2019 jste novým předsedou Energetického regulačního úřadu. Jaké budou Vaše první kroky?

Během svého předsednictví chci kolegům zajistit potřebný klid na práci, kterého se nám v poslední době ne vždy dostávalo v přiměřené míře. Důležité je vnímat, že předseda na ERÚ je dnes předsedou Rady, nikoliv úřadu samotného, jak to bylo před nástupem Rady do roku 2017. Proto jsem nejdříve zamířil za kolegy radními a domluvili jsme si fungování Rady jako celku.

Vzápětí jsme se setkali se zaměstnanci. Zní to jako klišé, ale bez nich by ERÚ byla jen prázdná schránka. Regulace je velmi specifický obor, který se učí spíš v praxi než ve škole a vyzná se v něm velmi omezený okruh lidí. O to víc si musíme vážit těch, kteří potřebné znalosti mají, a navíc se o ně dělí s novými kolegy.

Energetický regulační úřad zatím povedete pouze tři měsíce. Co se dá za takto krátký čas stihnout, jaké budou Vaše priority? Je předpoklad, že byste s ohledem na stabilitu vedení úřadu pokračoval od srpna v předsednické funkci?

Tuto otázku jsem čekal. Je logická, ptá se mnoho lidí, nakonec i já sám. Co se dá stihnout za tři měsíce? Energetický regulační úřad nyní pracuje na zásadních dokumentech, ať už jde o přípravu na páté regulační období, změnu tarifní struktury, cenová rozhodnutí nebo další. Bez výjimky jde o pravidla, kterými se bude česká energetika řídit po mnoho dalších let.

Ptáte-li se, co bude v létě, budete si muset na odpověď počkat do srpna. O jmenování radních se nerozhoduje na ERÚ, ale na vládě. Radě budu předsedat, jak nejlépe umím, povedu ji pevnou, ale uvážlivou rukou. Věřím, že je to cesta, kterou vláda očekává už od mého současného mandátu. Jestliže po ní vykročíme a tři měsíce půjdeme, může to být dost dlouhá doba na to, aby podpořila mé znovujmenování, nerad totiž odcházím od rozdělané práce, které je na ERÚ dost a dost.

Jaké jsou podle Vás silné stránky Energetického regulačního úřadu? Na čem můžete stavět?

Vrátím se k prvnímu dotazu, kde už odpověď částečně zazněla. Stavět můžeme na lidech. Jistě, kvalitních pracovníků není nikdy dost, ale na důležitých místech sedí povolaní odborníci. V poslední době si jich přitom vážím ještě víc. Kromě odbornosti vnímám jako velkou přednost mnoha mých kolegů jejich nadšení pro práci. Třeba to ve spojení se státní správou zní jako nonsens, ale není to tak. Podívejte se například na ochranu spotřebitele, co se v posledním roce povedlo. Ono to sice vypadá, že trh a spotřebitele stíhají větší a větší problémy, ale to není úplná pravda. O problémech se také víc mluví a píše. To je dobře. Z energetických šmejdů se i s naší pomocí podařilo udělat důležité téma, které se řeší nejen v médiích, ale také na úrovni iniciativy zákonodárců. Zároveň otevřená debata pomáhá při prevenci, lidé si dávají větší pozor a ptají se. I to je jeden z důvodů, proč jsme loni řešili na linkách třináct a půl tisíce podání. Takový posun by se bez autentického zápalu pro věc nepodařil. Zvlášť když si uvědomíte, že jsme neutráceli nad rámec běžných provozních výdajů, obešli jsme se bez reklam nebo jiného placeného PR.

Nejste na ERÚ nováčkem. Působil jste už jako místopředseda ERÚ, od 1. srpna 2017 jste byl členem Rady Energetického regulačního úřadu. Jak vnímáte změny na ERÚ v čase?

Všechno má svůj čas a vývoj. Žádná etapa na ERÚ nebyla zbytečná a každá měla svoji problematiku, se kterou se musela vypořádat. Z každého období si zaměstnanci vzali ponaučení a zkušenosti. Pokud se někdy udělali chyby, tak ty jako v každém jiném životě, by měly sloužit k tomu, abychom si z nich vzali ponaučení a na úspěších by se mělo stavět.

Ředitelé, a vlastně všichni zaměstnanci, museli převzít větší díl odpovědnosti. Už se nemohou schovávat za jedinou autoritu, která jejich rozhodnutí posvětí a v některých případech je k němu dokonce dovede za ruku. To je změna, o které se nikde explicitně nepíše, interně ale byla pro úřad zásadní a zásadně pozitivní.

Jakým největším problémům dnes ERÚ čelí?

Osobně bych problémy přejmenoval na výzvy, se kterými se ERÚ v nejbližší době bude muset vypořádat. Jak jsem již uvedl, čeká nás implementace různých nařízení a směrnic EU odvíjející se od posledního balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“. Všechno to bude mít za následek úpravu energetické legislativy, která bude mít dopad také do regulace energií. Úkolem ERÚ by mělo být to, aby tyto změny měly co nejmenší dopad do cen energií pro konečné spotřebitele, což nebude jednoduchý úkol.

Co čeká ERÚ v tomto roce?

Jako každý rok je to vydávání cenových rozhodnutí, dokončení příprav na 5 regulační období a v neposlední řadě také Změna tarifní soustavy. Vše je v plném proudu a jsem přesvědčen, že vše se zvládne včas a bez problémů.

Vypíchl bych cenové rozhodnutí pro teplárenství, a to nejen proto, že jsem se teplárenství věnoval dlouho před nástupem na ERÚ. Centrální zásobování teplem (CZT) je v Česku velmi důležitým tématem, málokde byste našli tak rozsáhlé soustavy „CZT“, málokde je na něm tedy závislých tolik domácností a podniků. Cenové rozhodnutí letos pro teplárenství představí řadu novinek, obsáhne i novou metodiku. Debatu o teplárenství ale vnímám jako mnohem širší a chci, aby v ní ERÚ nejen pod mým vedením hrál aktivní roli.

Vrcholí také příprava na pátou regulační periodu. Současnou čtvrtou jsme po nástupu Rady prodloužili tak, abychom do páté mohly zohlednit nové trendy a předpisy, které energetiku ovlivňují, lépe řečeno proměňují od základu. V září budeme spouštět veřejný konzultační proces. Musíme si být jistí, že připravené materiály budou stoprocentní. Energetika se novými principy bude řídit několik dalších let právě v době, kdy dochází k principiálním změnám.

Nakonec se vrátím ke spotřebitelům. Loni v květnu jsme odstartovali kampaň za vyčištění trhu od nekalých praktik.  Na trhu bují problémy, nebo se situace přinejmenším nelepší, jsme věděli a potřebovali na to upozornit. Málokdo z kolegů ale čekal, že společná konference s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou obchodní inspekcí odstartuje maraton článků, reportáží a přednášek, který běžíme dodnes, a vše nakonec bude mít také dopad na úpravu legislativy.

 

Ing. Jan Pokorný vystudoval Vysokou školu báňskou Ostrava, Fakultu strojní a elektro. Po dokončení studií nastoupil do Krajského střediska Centrálního zásobování teplem. V práci v teplárenství pokračoval od roku 1990 v Moravskoslezských teplárnách, a.s., kde po necelých deseti letech končil coby vedoucí oddělení marketingu. V Severomoravské energetice, a.s., Energetice Vítkovice, a.s., a ČEZ Energetických službách, s.r.o., zastával mezi lety 1999 až 2008 vyšší manažerské pozice. Od roku 2008 do roku 2015 vedl na Ministerstvu průmyslu a obchodu oddělení teplárenství. S ERÚ spolupracoval už jako člen poradního týmu KVET od roku 2012, v roce 2016 se stal místopředsedou úřadu.

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.