Exposlanec Chalupa: Senát se pohybuje v otázce legálních držitelů zbraní na ostří nože

Exposlanec Chalupa: Senát se pohybuje v otázce legálních držitelů zbraní na ostří nože
09 / 02 / 2018, 10:00

Legální držitelé zbraní, kteří získali oprávnění držet zbraň podle doposud platné legislativy svrchovaného státu Česká republika mají plné právo požadovat od svého státu, státu kterému mimo jiné odvedli příslušné poplatky, absolvovali dobrovolně jedno z nejpřísnějších občanských bezpečnostních prověření, plnou ochranu jejich naprosto legálně získaného majetku a práv k němu.

Stát se má postarat i o to, aby nebylo možné, aby EU prostřednictvím EK toto právo jakkoliv zpochybnila, zpochybnila by tak naší výsostně národní kompetenci k těmto zcela suverénním národním pravomocím. Také jsem zvědav - a samozřejmě odsuzuji takový postup - co se bude dít, když si držitel zbraně, aby ji nemusel uložit u policie, nahlásí její ztrátu či krádež - jestli nám těch 40 000 policistů bude stačit, aby to všechno dokázali evidovat a vyšetřovat, nemluvě o tom, kam bude policie odevzdané zbraně ukládat, jak je bude hlídat a ošetřovat a kolik nás to bude stát...

Mimochodem - nevím jestli si Senát, respektive pan Láska a spol. uvědomili eventuální dopady svého politického postoje a rozhodnutí na morálku české veřejnosti, dopady na vztah k hodnotě, jíž zveme "vlastenectví" a pokud se snížíme na tu nejnižší materiální úroveň - pak se akceptování šílené ambice EU (odzbrojení obyvatelstva) rovná v podmínkách ČR o náklady ve výši miliard Kč!!!, jen tak vyhozených oknem kvůli rozhodnutí EK, která nejenom nezkoumala jiné možnosti (třeba například naši legislativu), ale naopak jde zcela arogantně proti našim národním tradicím a našim historickým zkušenostem s "pomocí" jak z východu tak ze západu. Nevím, zda Senát zvážil dostatečně a odpovědně i dopady na obecnou obranyschopnost země v případě jejího ohrožení. V tomto ohledu a kontextu se nebojím prohlásit, že Senát se pohybuje na ostří nože - ostří vlasteneckého a vlastizrádného postoje.

A v uvedených souvislostech bude jistě zajímavé pozorovat, jak intenzivně budou příslušná ministerstva a zákonodárný sbor pracovat na institucionalizace (obnovy) Svazu brannosti (dekret prezidenta Beneše, 1947) - a vzhledem k nátlaku a spěchu EU moc času nemáme!!! a na zavedení (obnovy) Branné přípravy do škol jako povinného předmětu (zákon o Branné výchově, Beneš 1937).

A na závěr dodávám - EU v žádném případě nespí, EP prostřednictvím EK připravuje, pro jistotu, i směrnici o likvidaci olova jako materiálu používaného pro výrobu střeliva - a světe div se, důvodem je ochrana životního prostředí!

Páni zákonodárci, páni poslanci a senátoři (...slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti geologie, psychologie, theologie, nemocí zhoubných, nemocí zjevných, nemocí latentních, vynálezcové věcí patentních, magnificence, zkrátka inteligence :-) ) - osobně nemám nic proti ochraně životního prostředí, ale v případě ozbrojeného konfliktu má pro mne význam ochrany života občanů a zejména těch, kteří budou schopni a ochotni se se zbraní v ruce postavit agresorovi (a vše co s tím souvisí) nesrovnatelně vyšší hodnotu....pro vás ne?

Ing. Bohuslav Chalupa

Nepřehlédněte na Security magazínu: Defence - tanky, lodě,  letadla, obrněné vozy. Jaké jsou nejnovější trendy ve zbrojním a obranném průmyslu? S námi víte více

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.