Fotogalerie: Likvidace Aralského jezera sovětským plánováním

Fotogalerie: Likvidace Aralského jezera sovětským plánováním
Autor fotografie: NASA|Popisek: Aralské jezero - vlevo rok 2014, vpravo rok 2000
22 / 05 / 2016, 13:30

Původně obrovské slané jezero, dávající obživu statisícům lidí v Kazachstánu a Uzbekistánu. Vodu do něj přiváděly dvě obrovské řeky Amudarja a Syrdarja, které ale začal SSSR využívat pro závlahu bavlníkových polí a to byl začátek konce čtvrtého největšího jezera na světě.

Na konci 50. let 20. století začala hladina klesat v souvislosti se širokým využíváním vody Amudarji a Syrdarji na zavlažování zemědělských ploch s bavlnou vytvořených v poušti a v 90. letech se tento pokles ještě zrychlil.

Sovětští plánovači se patrně domnívali, že "řeka se nedá vyčerpat" a tady jsou dokonce dvě...

Old Aral Sea tins

Spolu se snižujícím se přítokem klesala nadmořská výška hladiny (z 53,4 m v roce 1960, přes 38,2 m v roce 1990 na 31 m v roce 2003), objem vody (z 1 083 km3 v roce 1960, přes 323 km3 v roce 1990 na 112,8 km3 v roce 2003) a stejně tak rozloha (z 68 900 km2 v roce 1960, přes 36 800 km2 v roce 1990 na 18 240 km2 v roce 2003). Do roku 2003 tak ztratilo 80 % objemu, 2/3 rozlohy a 22 metrů nadmořské výšky.

V roce 2014 zcela vyschla východní část...

Slanost vzrostla až 20krát. Břehy postoupily o 150 km a nechaly za sebou 45 000 km2 mořského dna, z jehož povrchu je každoročně rozfoukáno 100 Mt (sto mliónů tun) prachu. Aby nebylo dost zastavením přívodů vody, sovětská armáda zde testovala zcela volně i biologické zbraně. Voda v jezeře se změnila v jed.

Z rybářského průmyslu zbyly stovky lodí válejících se na poušti, jak ukazuje naše galerie.

Vissersboot

Aral Sea (Kazakhstan) - Naval Cemetery

uzbekistan -aral sea-

Ship cemetary, Aral Sea

Earth from above

Ghost Aral Sea XII

Aral Sea (lost again)

Oude conservenfabriek

Aral Sea ship cemetery

Zdroj: Wikipedie

 

Tagy článku