František Matějka: Palná zbraň legálně bez zbrojáku

František Matějka: Palná zbraň legálně bez zbrojáku
09 / 12 / 2016, 11:15

Policie by možná aktuálně poradila, abyste u sebe nosili krabičku cigaret i v případě, že nekouříte. Já radím, abyste se legálně ozbrojili a naučili se žít se zbraní stejně přirozeně, jako si čistíte zuby nebo vykonáváte potřebu.

Vlastnit legální palnou zbraň pro sebeobranu zdaleka neznamená, že musíte mít zbrojní průkaz. Osobně jeho získání doporučuji, protože kromě zisku znalostí práva, manipulace se zbraní nebo první pomoci, získáte také volnou ruku k následnému pořízení zbraně. Zbrojní průkaz kategorie E, tedy pro ochranu života, zdraví a majetku (ano, milí odpůrci, i majetku) umožňuje vlastnit palné zbraně rozličných druhů, velikostí a ráží. Od malých pistolí do dlaně až po brokovnice či pušky a není na polici, aby zkoumala co, kolik kusů a proč si pořizujete. Nerozhoduje o tom, jen registruje.

Málokdo ale ví, že je u nás možné vlastnit palnou zbraň i bez zbrojního průkazu. Jde o tzv. zbraně perkusní, tedy nabíjené klasickým černým prachem, olověnou střelou a iniciované perkusní zápalkou.

A jelikož přirozenou obranu člověka, jeho života, zdraví a majetku, staví někteří naštěstí stále ještě nad snahu sociálních idealistů ochránit lidi mezi sebou psaným slovem (zákonem), neboť vědí, že to v nouzi prostě opravdu nefunguje, jsou moderní perkusní palné zbraně už v takových velikostech a provedeních, že snesou i pohodlnou manipulaci při obraně. Mají jediné omezení, musí být jen na dvě rány. Já osobně, pokud bych nebyl držitelem zbrojního průkazu, bych takovou příležitost k možnosti bránit se v dnešní době opravdu využil. Tyto typy zbraní jsou volně prodejné od 18 let (zbraň kategorie D) a nepodléhají registraci.

Pro sociální idealisty uvádím, že toto je legální způsob, jak zvýšit své šance. Je lepší mít ji a nikdy ji nemuset využít, než jednou nemít a přemýšlet někde v rohu, jestli přijede záchrana dřív, než z Vás vyteče krev. To raději ať vyteče z útočníka a Vás pak soudí, než aby soudili jeho, zatímco Vy už tu nebudete.

Nebojte se bránit a nenechte ze sebe dělat onuci těmi, kteří na Vaše práva kašlou. Platí, že „je lepší být souzen dvanácti, než nesen šesti.“ (americké přísloví). Jde totiž primárně o to, že „dobří nebyli poraženi proto, že byli dobří, ale proto, že byli slabí.“ (Bertolt Brecht). Jak pravil Sigmund Freud, „strach ze zbraní je znakem sexuální a emocionální nedospělosti.“ Nenechte se proto zmást idealistickými odpůrci držení zbraní, kteří měli zpravidla jen tolik štěstí, že se nestali oni nebo jejich blízcí cílem útoku agresorů. Jejich pohled na ryze Váš postoj je zcela irelevantní. Řada z nich nakonec změnila pohled na věc, když se to stalo i jim. V neposlední řadě nezapomeňte, že lidé si nikdy nebyli, nejsou a nebudou rovni. Jednu z mnoha přirozených nerovností, založených přírodními zákony, pak napravil Samuel Colt a doprovodil to památnou větou. „Bůh stvořil muže silné a muže slabé, a já jsem ten rozdíl vyrovnal.“

Zdroj: František Matějka

Tagy článku