G4S sází na ekologii, nově pořídila vozy Škoda Citigo na plyn

G4S sází na ekologii, nově pořídila vozy Škoda Citigo na plyn
Autor fotografie: G4S |Popisek: Firma zařadila do provozu několik vozidel Škoda Citigo na CNG
05 / 02 / 2016, 03:45

Společnost G4S dlouhodobě realizuje globální program ochrany životního prostředí s názvem „The Climate Action Programme“.

Praha, 4. února 2016 – Společnost G4S, přední poskytovatel komplexních bezpečnostních řešení, dlouhodobě realizuje globální program ochrany životního prostředí s názvem „The Climate Action Programme“. Česká pobočka G4S potvrzuje pozitivní přístup k ekologii a ekologickým technologiím pořízením vozidel na alternativní paliva. V současné době firma zařadila do provozu několik vozidel Škoda Citigo na CNG. Jejím zamýšleným cílem je přechod na alternativní paliva u co největšího počtu osobních vozidel. G4S navíc podporuje zaměstnance, kteří do práce jezdí na kole. Letos se firma zúčastní projektu Do práce na kole, který pořádá sdružení Auto*Mat.

„Úkolem globálního programu G4S ‚The Climate Action Programme‘ je monitorovat a účinně snižovat produkci CO2, k níž dochází v důsledku používání provozních vozidel a budov. Proto jsme nákup vozidel na CNG zvažovali již delší dobu. Při jednání se společností E.ON, od které jsme vozy Škoda Citigo na CNG pořídili, jsme se této možnosti věnovali do větších detailů. Kromě ekologických aspektů jsme vzali v potaz i ekonomické důvody, a to 50% úsporu provozních nákladů na pohonné hmoty,“ uvádí Josef Svoboda, Managing Director G4S Česká republika.

Nové škodovky jsou určeny pro divizi Cash Solutions, konkrétně k zabezpečení servisních zásahů na bankomatech. Automobily se pro tento účel velice osvědčily a v rámci obměny stávajících osobních vozidel budou postupně přibývat další. Nespornou výhodou je již zmíněná minimalizace negativních dopadů na životní prostředí a nižší provozní náklady.

Zároveň se G4S dlouhodobě snaží skloubit své náročné provozní podmínky s proekologickým přístupem všech svých zaměstnanců. Firma vytváří vhodné zázemí pro to, aby mohli zaměstnanci jezdit do práce na kole. Organizačně i finančně podporuje mimopracovní cyklistické aktivity těch, kteří mají zájem zapojit se do cyklistického týmu G4S. Letos se firma zúčastní také projektu Do práce na kole, který pořádá sdružení Auto*Mat.

Společnost G4S využívá ekologické technologie i v ostatních oblastech provozu. Např. třídění odpadu je pro firmu samozřejmostí nejen v oblasti kancelářských odpadů, ale i v případě velkých provozních pracovišť, jako jsou střediska zpracování hotovosti, kde vzniká enormní množství odpadu z obalových materiálů. Standardem je již také využití úsporných žárovek a upřednostňování elektronické korespondence před papírovou. Dalším opatřením byl přechod na elektronické faktury u všech klientů. V neposlední řadě je divize G4S Secure Solutions držitelem certifikátu ISO za absolvování procesu systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2005.

O společnosti G4S

G4S je světovou jedničkou v poskytování komplexních bezpečnostních řešení. Specializuje se na outsourcování podnikových procesů, hodnotí současná i budoucí rizika a navrhuje bezpečná řešení vedoucí k minimalizaci jejich dopadu. G4S má strategicky rozmístěné pobočky ve více než 125 zemích, zaměstnává 657 000 pracovníků a je tak významným poskytovatelem řízení rizik a ochrany podnikatelských i vládních subjektů. V České republice se G4S zaměřuje zejména na bezpečnostní služby v oblasti ochrany majetku a osob (divize G4S Secure Solutions (CZ), a.s.) a cashové služby spojené s manipulací hotovosti (divize G4S Cash Solutions (CZ), a.s.).

www.g4s.cz

Tagy článku