Generálové ve výslužbě varují francouzské politiky před občanskou válkou - vyzývají k obraně civilizačních hodnot, kultury a tradic

Generálové ve výslužbě varují francouzské politiky před občanskou válkou - vyzývají k obraně civilizačních hodnot, kultury a tradic
Autor fotografie: Pixabay
22 / 04 / 2021, 15:00

Francouzský magazín Valeurs Actuelles přinesl pozoruhodný dopis dvaceti francouzských generálů ve výslužbě adresovaný politické reprezentaci republiky. Z iniciativy Jean-Pierre Fabre-Bernadaca, bývalého důstojníka četnictva a kriminalisty, podepsalo dvacet generálů a stovky dalších důstojníků emotivní výzvu politické třídě, aby se "navrátila ke cti a k povinnosti." Přinášíme český překlad a seznam signatářů.

Pane prezidente,

Dámy a pánové ve vládě,

Dámy a pánové v parlamentu,

doba je těžká, Francie je ohrožena, ohrožuje ji několik smrtelných nebezpečí. My, kteří, i když jsme ve výslužbě, zůstáváme francouzskými vojáky, nemůžeme za současných okolností zůstat k osudu naší krásné země lhostejní.

Naše tříbarevné prapory nejsou jen kusem látky; napříč věky symbolizují tradici těch, kteří bez ohledu na barvu pleti nebo víru sloužili Francii a obětovali pro ni své životy. Na těchto praporech vidíme zlatými písmeny slova „Čest a Vlast“. Naše čest nás tedy dnes vede k odmítnutí rozpadu, který naši vlast zasahuje.

- Rozpadu, který má prostřednictvím jistého antirasismu jediný cíl: vytvořit na našem území špatné vztahy a dokonce nenávist mezi komunitami. Někteří dnes hovoří o rasových, domorodých a dekolonizačních teoriích, ale skrze tyto výrazy chtějí tito zastánci nenávisti a fanatici vést rasovou válku. Pohrdají naší zemí, jejími tradicemi, její kulturou, a chtějí vidět, jak se rozpustí tím, že jí uzmou její minulost a její dějiny. Napadají tak oklikou přes sochy a rozebíráním výroků starých několik staletí starou vojenskou i občanskou slávu.

- Rozpad, který spolu s islamismem a bandami z předměstí vede k odtrhávání četných národních území a přeměňuje je na teritoria podřízená dogmatům, jež jsou v rozporu s naší ústavou. Každý Francouz, jakékoli víry nebo nevíry, je však v Hexagonu doma všude. Nemůže a nesmí existovat jediné město, jediná čtvrť, kde by zákony republiky neplatily.

- Rozpad, protože nenávist má přednost před bratrstvím, a to během demonstrací, kde moc užívá pořádkových sil jako svých zástupců a obětních beránků proti Francouzům ve žlutých vestách vyjadřujícím svou beznaděj. A to zatímco různá maskovaná individua v kapucích plení obchody a tytéž pořádkové síly ohrožují. Ty však jen postupují podle směrnic, často protichůdných, které vydáváte vy, vládnoucí.

Nebezpečí přibývá, násilí roste ze dne na den. Kdo by před deseti roky předpověděl, že bude jednoho dne učiteli před vchodem do jeho školy uříznuta hlava? My, kteří jsme sloužili národu, a kteří jsme byli vždy a až do konce své služby připraveni nasazovat svou kůži  - jak to vyžadoval náš vojenský stav, však nemůžeme zůstat před takovými jevy pasivními pozorovateli.

Je tak nezbytné, aby ti, kdo řídí naši zemi, našli k vymýcení těchto hrozeb nezbytnou odvahu. Často k tomu stačí aplikovat bez slabosti ty zákony, které již existují. Nezapomínejte, že, tak jako my, i velká většina našich spoluobčanů je vaším kličkováním a mlčením potvrzujícím vaši vinu rozhořčena.

Jak říkal kardinál Mercier, primas Belgie: "Když je opatrnost všude, odvaha není nikde." Tedy dost otálení, dámy a pánové, doba je těžká, práce obrovská; neztrácejte čas a vězte, že jsme připraveni podporovat politiky, jež budou brát ohled na obranu národa.

Naproti tomu, nebude-li nic podniknuto, laxnost se bude dál neúprosně šířit společností, a nakonec povede k výbuchu a zásahu našich kamarádů v aktivní službě, v nebezpečné misi na ochranu našich civilizačních hodnot a ochrany našich spoluobčanů na národním území.

Je vidět, že již není čas na odklady, jinak tento narůstající chaos ukončí občanská válka, a mrtví, za něž ponesete odpovědnost, budou počítáni na tisíce.

Podepsáni

 • général de Corps d’Armée (ER) Christian PIQUEMAL (Cizinecká legie),
 • général de Corps d’Armée (2S) Gilles BARRIE (Pěchota),
 • général de Division (2S) François GAUBERT, bývalý vojenský guvernér Lille,
 • général de Division (2S) Emmanuel de RICHOUFFTZ (Pěchota),
 • général de Division (2S) Michel JOSLIN DE NORAY (Námořní jednotky),
 • général de Brigade (2S) André COUSTOU (Pěchota),
 • général de Brigade (2S) Philippe DESROUSSEAUX de MEDRANO (Trén),
 • général de Brigade Aérienne (2S) Antoine MARTINEZ (Letectvo),
 • général de Brigade Aérienne (2S) Daniel GROSMAIRE (Letectvo),
 • général de Brigade (2S) Robert JEANNEROD (Jezdectvo),
 • général de Brigade (2S) Pierre Dominique AIGUEPERSE (Pěchota),
 • général de Brigade (2S) Roland DUBOIS (Spojovací vojsko),
 • général de Brigade (2S) Dominique DELAWARDE (Pěchota),
 • général de Brigade (2S) Jean Claude GROLIER (Dělostřelectvo),
 • général de Brigade (2S) Norbert de CACQUERAY (Generální ředitelství vyzbrojování),
 • général de Brigade (2S) Roger PRIGENT (Lehké letectvo pozemních sil),
 • général de Brigade (2S) Alfred LEBRETON (Komisariát pozemních sil),
 • médecin Général (2S) Guy DURAND (Zdravotní služba armád),
 • contre-amiral (2S) Gérard BALASTRE (Národní námořnictvo).

Tagy článku