Globální průzkum Trend Micro potvrdil problémy v komunikaci mezi bezpečnostními a vývojovými týmy při přechodu k DevOps

Globální průzkum Trend Micro potvrdil problémy v komunikaci mezi bezpečnostními a vývojovými týmy při přechodu k DevOps
13 / 07 / 2019, 07:30

Společnost Trend Micro, celosvětový lídr v oblasti bezpečnostních řešení, zveřejnila výsledky svého nejnovějšího průzkumu, který ukázal, že navzdory prokazatelným přínosům přístupu DevOps má většina IT lídrů za to, že je nutné zlepšit komunikaci mezi bezpečnostními a vývojovými týmy.

Průzkum provedla přední nezávislá analytická firma Vanson Bourne s cílem zjistit aktuální postoje k DevOps. A to jak u velkých podniků, tak i u malých a středně velkých firem. Dotazování proběhlo mezi 1 310 IT manažery s rozhodovacími pravomocemi v organizacích napříč celým světem. Oslovené firmy se v době konání průzkumu nacházely v různých fázích zavádění DevOps – od počáteční integrace vývojových, bezpečnostních a provozních týmů až po již dosažené zvýšení bezpečnosti životního cyklu tvorby aplikací a jeho zkrácení. 

Tři čtvrtiny respondentů (74%) sice uvedly, že důležitost aktivit spojených s DevOps v loňském roce vzrostla, ale ještě větší počet účastníků průzkumu konstatoval, že je nutné zlepšit komunikaci v rámci IT oddělení.

Přibližně 89% respondentů má za to, že vývojové a bezpečnostní týmy musí být v těsnějším kontaktu a pokud k této dvojici doplníme i provozní týmy, tak uvedený názor zastává 77% dotázaných. Třetina účastníků průzkumu dále uvedla, že právě nedostatky spojené s tradičním rozdělením rolí jednotlivých týmů způsobují i problémy při zavádění DevOps do jejich podnikové informační architektury.

„Historie vývoje softwaru ukazuje, že za nejvýznamnějšími a nejlepšími vylepšeními tohoto procesu nikdy nestojí nejcennější proměnné. Ty představují lidé, kteří jsou uzavření v tradičních způsobech myšlení a kulturním kontextu,“ řekl Steve Quane, výkonný viceprezident společnosti Trend Micro pro ochranu sítí a bezpečnost hybridních cloudů. „Organizace věnují zavádění principů DevOps veškeré úsilí, nicméně nesmí přitom zapomenout na problematiku bezpečnosti.“

Účastníci průzkumu také uvedli, jaké jsou dle nich nejlepší cesty pro úspěšné zavedení DevOps. První místo s 61% patří podpoře větší integrace mezi jednotlivými týmy následovaná definováním společných cílů (58%) a sdílením zkušeností napříč týmy (50%). Přes 78% IT manažerů konstatovalo, že v těchto oblastech musí dojít ke zlepšení.

Za společnou a sdílenou zodpovědnost vývojových a IT provozních týmů považuje DevOps pouze třetina (33%) organizací, což jen po potvrzuje výše uvedené problémy spojené s komunikací mezi týmy. Výsledky průzkumu ukazují, že zodpovědnost za zavedení DevOps je ve skutečnosti na jednotlivých odděleních.

Navzdory nadšení z DevOps – tento přístup již do svých procesů zahrnulo nebo na zavedení pracuje 81% organizací –  je jedním ze zásadních problémů, že téměř polovina (46%) organizací zpracovala strategii pro DevOps pouze částečně. Dotázaní IT lídři potvrdili, že nejvyšší prioritu má při zavádění DevOps zlepšení kybernetické bezpečnosti (46%). 

„Bez ohledu na to, v jaké etapě zavádění DevOps se organizace nachází, může využít nástroje, které rozšiřují vývojový proces o tolik potřebnou bezpečnost, automatizují zabezpečení v rámci nasazování nových verzí, snižují rizika a usnadňují dodržování předpisů,“ uvedla Pavlína Volková, Regional Account Manager společnosti Trend Micro.

 

O společnosti Trend Micro
Společnost Trend Micro Incorporated, světový lídr v kyberbezpečnostních řešeních, napomáhá tomu, aby byl svět bezpečný při výměně digitálních informací. Věří také, že toho lze dosáhnout pouze vzájemnou spoluprací napříč obory. Naše inovativní řešení pro spotřebitele, podniky a vlády poskytují vrstvenou bezpečnost datových center, cloudových prostředí, sítí a koncových bodů. Všechny naše produkty spolupracují na bezproblémovém sdílení informací o hrozbách a poskytují spojenou obranu proti hrozbám centralizovaným zveřejňováním a vyšetřováním, což umožňuje lepší a rychlejší ochranu. S téměř 6000 zaměstnanci Trend Micro ve více než 50 zemích světa umožňuje organizacím zajistit jejich propojený svět. Další informace naleznete na adrese www.trendmicro.com.

 

 

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.