Hendikepovaní jako ochranka ve Státní opeře Praha?

Hendikepovaní jako ochranka ve Státní opeře Praha?
Autor fotografie: VitVit; CC BY-SA 4.0|Popisek: Státní opera
15 / 09 / 2022, 12:00

V souladu se skončením stávající smlouvy vyhlásila Státní opera Praha tendr na bezpečnostní agenturu, která bude této instituci poskytovat služby ostrahy. Vyhrála neznámá firma Olman service s.r.o. s nabídkou 113,55 Kč na hodinu. Je tato cena adekvátní? A pokud není (k čemuž směřují výsledky naší analýzy), jaká bude kvalita poskytovaných služeb?

Tendru, který byl vyhlášen v průběhu roku, se zúčastnilo dohromady 15  společností. Z těch známějších se jedná například o Fenix, Indus, M2C a další. Tyto společnosti však svoje služby nacenily výše, což je automaticky vyřadilo z výběru. Firma Fenix například nabízela 163,5 Kč, Indus 131 Kč.

Podle Radka Zapletala, majitele společnosti Ritas, průměrná cena hodiny jednoho strážného v roce 2022 činí 185,80 Kč. Zaměstnavatel je nucen brát ohled na to, že minimální hodinová mzda zaměstnanců je 106,5 Kč, ale musí brát v potaz i nemocenské, kdy platí náhradníkovi a prvních 14 dní pracovní neschopnosti i nemocnému.

Navíc výše uvedená částka samozřejmě neobsahuje další nutné výdaje, jako jsou vybavení a vystrojení zaměstnance, pracovnělékařská služba, jeho školení jak v oblasti činnosti, tak v oblasti BOZP a PO. Co je však nejpodstatnější, takto nastavené respektive akceptované nacenění zakázek jde proti aktuálnímu vývoji dle ESG (enviromental social government), zkrátka proti sociální odpovědnosti mimo jiné i spočívající v adekvátním ohodnocení nad úroveň minimální zaručené mzdy.

Podnikatelský záměr firmy z Brna Olman service s.r.o. je velmi podivný již tím, jakým způsobem využívá hendikepovaných zaměstnanců k pobíraní státních příspěvků. Princip funguje na takzvaném náhradním plnění, kdy si firma drží 51 % a více postižených zaměstnanců. Firma tedy dostane od státu peníze za OZP a tím pádem je vyplatí ze státních peněz a z faktury si peníze ponechá, pouze odvede daně.

Zaměstnávání OZP je samozřejmě šlechetné a úctyhodné a nezpochybnitelně má svoje pozitivní sociální dopady, ale mělo by být úměrné  fyzické a psychické způsobilosti zaměstnanců, tedy např. na vrátnici. Vzhledem k neexistenci zákona o SBS nejsou nijak upravené nároky na fyzickou a psychickou způsobilost, což je z bezpečnostní hlediska špatně.

Většina zaměstnaných OZP má první nebo druhý stupeň invalidity, která je omezuje od 35 % až po 49 % v prvním případě a v druhém nad 50 %. Státní opera je přece jenom citlivým místem (výskyt tzv. měkkých cílů). V dnešní době je sice terorismus poněkud opomenut kvůli válce na Ukrajině, ale to neznamená, že skupiny plánující útoky na obyvatelstvo neexistují. Musíme vycházet i z minulosti, kdy víme, že zde byly případy spolupráce zaměstnanců SBS s teroristickými uskupeními. Na ochranu kulturních podniků nebo sportovních akcí by měli být zaměstnáváni jednoznačně pouze aktivního zásahu schopní strážní.

Bohužel pro objednavatele je nejnižší cena tím nejdůležitějším faktorem, ale z dlouhodobého hlediska je neustálé degradování ceny, a tudíž kvality strážných veliký problém. Od toho se odvíjí i neexistující motivace mizerně placených zaměstnanců zasáhnout respektive adekvátně reagovat v krizové situaci. V případě OZP se může jednat i o nemožnost zasáhnout kvůli jejich zdravotnímu omezení/znevýhodnění.

Zdroje:

//securityguide.cz/stav-trhu-soukromych-bezpecnostnich-suzeb-opravdu-dba-stat-na-ferovou-hospodarskou-soutez

//is.ambis.cz/th/l7bfw/Bakalarska_prace_Kristyna_Cupkova_39334.pdf


Autor: Adam Novotný

Tagy článku