HISTÓRIA: Luftwaffe

HISTÓRIA: Luftwaffe
Autor fotografie: Autor: Bundesarchiv, Bild 183-1987-1210-502 / Hoffmann, Heinrich / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5424216|Popisek: Stuky nad Polskom 1939.
08 / 05 / 2016, 15:45

Luftwaffe je názov nemeckého vojnového letectva. To bolo založené v roku 1935 a jeho vrchným veliteľom sa stal Hermann Göring, ktorý ju vybudoval ako elitnú , po SS asi politicky najuvedomelejšiu vojenskú zložku nacistickej Tretej ríše.

História vzniku Luftwaffe
Na základe Versaillskej zmluvy z roku 1919 Nemecko nesmelo vlastniť vojenské letectvo, nesmelo ani stavať žiadne typy lietadiel. Toto obmedzenie bolo zmiernené v roku 1922, keď bola Nemecku povolená výroba malých civilných lietadiel. Toto opatrenie vlastne udržalo nemecký letecký priemysel pri živote.
V roku 1920 bol z podnetu ministerstva obrany založený Deutscher Luftsportsverband, aby podporoval záujem obyvateľstva, najmä mládeže, o lietanie.

Táto organizácia, vybavená väčšinou klzákmi, mala v roku 1929 už 50 000 členov- to bolo omnoho viac ako v iných krajinách, kde sa všetky druhy lietania považovali za výlučne záležitosť bohatých. Keďže bolo možné lietať na motorových lietadlách a klzákoch buď zdarma, alebo za podpory subvencií, nemecká mládež sa pre lietanie nadchla v oveľa väčšom merítku ako mládež v iných krajinách.
V roku 1924 priviedol Generál Hans von Seekt jedného zo svojich chránencov z Reichswehru na ministerstvo dopravy ako vedúceho Oddelenia civilného letectva. Ernst Brandenberg bol najskôr veliteľom England Geschwader a jeho vymenovanie znamenalo, že vývoj nemeckého civilného letectva bude riadené s predstavou budúcich vojenských potrieb.
Krátko po tom umožnila tajná zmluva so Sovietskym zväzom zriadenie tajnej vojenskej výcvikovej školy v Lipecku, asi 370 km južne od Moskvy. Ďalším pokrokom bolo vytvorenie štátnych aerolínií Deutsche Lufthansa v roku 1926. Aerolínie mali štyri letecké školy, a zatiaľ čo zdanlivo cvičili civilných pilotov, formovali taktiež utajované jadro vojenských letcov.
Keď sa v januári 1933 stal kancelárom Adolf Hitler, veci sa dali do pohybu. Jedným z prvých Hitlerových činov bolo vymenovanie Hermanna Göringa vrchným veliteľom nemeckého vojnového letectva. Göring, eso prvej svetovej vojny s 22 víťazstvami, bol charizmatická postava, ktorá zaručovala, že zaujme predstavivosť más. Aj keď bol Göring pozoruhodne činorodý a schopný, mal mnoho ďalších povinností. Úloha vybudovať novú Luftwaffe preto doľahla na jeho zástupcu Erharda Milcha, bývalého stíhacieho pilota a riaditeľa Lufthansy. (Mike Spick,1999,s. 11)

Vnútorná štruktúra Luftwaffe
Základnou taktickou jednotkou bola Rotte . Je to dvojica lietadiel, kde prvý letí veliteľ a za ním, kúsok stranou s určitým prevýšením jeho číslo, tzv. Kaczmarek. Ďalším stupňom bol Schwarm (roj), ktorý pozostával z dvoch Rotte.

Tri až štyri Schwarmi tvorili jednu Staffel (letka), ktorú tvorilo 12-16 lietadiel. Tri alebo štyri Staffel dohromady tvorili jednu Gruppe (skupina), ktorú tvorilo 36-68 lietadiel. Spojením troch až štyroch Gruppe vznikla najvyššia taktická bojová jednotka Geschwader (eskadra)- táto jednotka už mohla sídliť na viacerých letiskách, snahou ale bolo, aby najmenšou jednotkou na letisku bola Gruppe.

Označenie útvarov:
Stíhací - JG, Jagdgeschwader,
Nočný stíhací - NJG, Nachtjagdgeschwader,
Ťažký stíhací - ZG, Zerstörergeschwader,
Bombardovací - KG, Kampfgeschwader,
Strmhlavý bombardovací - StG, Sturzkampfgeschwader,
Bojový - SG, Schlachtgeschwader ,
Cvičný - LG, Lehrgeschwader,
Dopravný - TG, Transportgeschwader, (cs.wikipedia.org. citované 2011)

Zdroje: wikipedia, //www.ww2.dk/

Tagy článku