Hlídky šaría neporušují zákon, jen ho chtějí nahradit svým právem

Hlídky šaría neporušují zákon, jen ho chtějí nahradit svým právem
Autor fotografie: Flickr|Popisek: Sven Lau
22 / 11 / 2016, 20:00

KOMENTÁŘ

Okresní soud v německém Wuppertalu rozhodl o tom, že sedm mužů, kteří byli členy tzv. hlídek šaría, neporušilo zákon. Proto je osvobodil. 

Skandální rozsudek, který zcela ignoruje fakt, že pouze stát má právo a monopol na zřizování svých bezpečnostních složek, je dalším důkazem toho, kam až zašla zhůvěřilá politická korektnost.

Podle pražského advokáta Mgr. Zbyňka Kašpárka z Advokátní kanceláře Kašpárek by se činnost samozvaných hlídek šaría mohla v českých podmínkách vykládat jako trestný čin přisvojení pravomoci úřadu. V Německu ale zřejmě nikoliv.

Na každý pád německý soud in natura posvětil, že samozvané hlídky šaría, ale i jiné oddíly, které by si chtěly přisvojit zákonné povinnost policie, aniž by k tomu byly někým zákonně pověřeny, jsou zcela legální a nepodléhají jakémukoliv trestnímu postihu.

Zcela nepochopitelná je také skutečnost, že německý soud jednal tak bohorovně. Vůbec při svém rozhodování nekalkuloval s tím, že přispěje k dalšímu dílčímu vítězství radikálního islámu (resp. salafismu) v Německu, ale potažmo celé Evropě. Hlídky šaría nejenže mají za úkol právo šaría v Německu zavést, ale chtějí jím nahradit právo sekulární. 

Okresní soud, který v této věci vynesl rozsudek, tak bohužel popřel sám sebe a před právem šaría bohorovně vyklidil pole.

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.