"Hodní muži se zbraněmi zastaví zlé muže se zbraněmi, jinak to nefunguje“, uvedl izraelský expert k návrhu na odzbrojení evropských občanů

&quote;Hodní muži se zbraněmi zastaví zlé muže se zbraněmi, jinak to nefunguje“, uvedl izraelský expert k návrhu na odzbrojení evropských občanů
13 / 02 / 2016, 20:30

Reálně hrozí, že budou všichni evropští občané odzbrojeni a jejich zbraně budou "znárodněny". I o tom se diskutovalo na mezinárodní konferenci v Praze.

Centrum transatlantických vztahů Vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) uspořádalo
11. února mezinárodní konferenci věnovanou návrhu Evropské komise na zpřísnění regulace zbraní v reakci na teroristické útoky v Paříži.

O tomto vysloveně "pitomém" a především nebezpečném návrhu bruselských úředníků, kteří s ním přišli jen několik dnů (!) po teroristických útocích v Paříži 13. listopadu, jsme informovali na našem webu, např. v článku "Chcete si pořídit střelnou zbraň? Pospěšte si, Evropská komise utahuje šrouby."

Na konferenci, kterou moderoval bývalý ministr obrany Alexandr Vondra, vystoupila například poslankyně Jana Černochová (ODS), Milena Bačkovská z odboru bezpečnostní politiky MV ČR nebo profesot Itay Gil, izraelský expert na bezpečnost a boj proti terorismu. V další části konference potom například Jan Bartošek z odboru bezpečnostní politiky MV ČR, Jiří Hynek z Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, David Karásek ze sdružení na ochranu práv majitelů zbraní LEX nebo Lubomír Kovařík, generální ředitel České zbrojovky.

Zleva: Mgr. Jana Černochová - členka Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, prof. Itay Gil - Izraelský expert na bezpečnost a boj proti terorismu, Mgr. Milena Bačkovská - vedoucí odd. Obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství odb. bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR, Alexandr Vondra - ředitel PCTR a bývalý ministr obrany

Zleva: Mgr. Jana Černochová - členka Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, prof. Itay Gil - Izraelský expert na bezpečnost a boj proti terorismu, Mgr. Milena Bačkovská - vedoucí odd. Obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství odb. bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR, Alexandr Vondra - ředitel PCTR a bývalý ministr obrany

Všichni účastníci se shodli na tom, že úprava navrhovaná Evropskou komisí přinese spíše snížení bezpečnosti než její zvýšení. Kritizované byly zejména navrhované změny v kategorizaci zbraní a úplný zákaz nabývání a držení některých typů zbraní.

Opakovaně zazněla otázka, kdo skutečně a proč s tímto nesmyslným a populistickým návrhem přišel a komu má opravdu sloužit. Komise spěchala s "nějakým", především však "politickým" návrhem řešení, a to i přesto, že "teroristické útoky v Paříži byly spáchány nelegálně drženými zbraněmi, které byly nelegálně propašovány na území EU." Jak uvedl jeden z účastníků konference: "Komise štěká na nesprávný strom." Proč?

Rychlost, s jakou vyrukovali bruselští úředníci s tímto návrhem je až zarážející a svádí k domněnce o konspirační teorii, podle které si snad "kdosi z unijních lídrů" přeje úplné odzbrojení evropských občanů. Proč? 

Všichni účastníci se opakovaně shodli, že hlavním problémem nejsou legální držitelé zbraní dbalí zákona, ale rostoucí obchod se zbraněmi nelegálními. 

Evropskou komisi ani nezajímá, že stávající česká legislativa v oblasti prodeje a držení zbraní je dostatečně přísná a patří mezi nejpřísnější v EU.

Podle poslankyně Jany Černochové nepovede nadbytečná regulace ke zvýšení bezpečnosti a nebude znamenat snížení rizika terorismu. Naopak další regulace by mohla znamenat přesun mnoha zbraní do ilegálního držení.

Nejsme ale jediná země, která má s tímto návrhem stejné problémy, dalšími státy jsou například Slovensko, Finsko, Lotyšsko, Německo nebo Rakousko. Je třeba ale také uvést, že řada západoevropských států se raději nechce nijak kriticky vyjadřovat k tomuto návrhu, ačkoliv si velmi dobře uvědomují, že se jich toto opatření dotkne zcela zásadním způsobem. Proč se z těchto, kdysi pro nás "nositelů demokracie", stali takoví "přizdisráči"?

Milena Bačkovská k návrhu Komise řekla, že v případě zákazu některých typů zbraní hrozí ve velké míře jejich neodevzdání. „Neodevzdanou zbraň přitom její majitel už nikdy neprodá člověku bez kriminálních pohnutek, komu jinému by zbraň bez papíru nevadila,“ dodala.

Na tom se shodli i další přítomní. "Naše zbraně se nepovedlo sebrat nacistům ani komunistům. Nepovede se to ani byrokratům z EU." A co přijde potom? Budou všechny zbraně "ukradeny" nebo "ztraceny"? 

V posledním návrhu Komise je zmíněno, že "znárodnění" těchto zbraní bude provedeno za úplatu, ale nikdo nebyl dosud schopen alespoň přibližně stanovit částku, kterou zaplatí stát držitelům těchto zbraní. Nicméně se může jednat až o miliardy korun. Ty ale zaplatí daňoví poplatníci, tedy my všichni.

Ze slov účastníků konference byla jasná jedna věc. Úředníci této Komise nejsou odborně zdatní, aby vůbec pochopili věcné připomínky ze strany ČR, a jednak zřejmě ani nedokážou posoudit, co je považováno za zbraň, protože podle nich "všechno, co má zásobník ve tvaru banánu, je kalašnikov." Tito úředníci se omezují při rekategorizaci zbraní "pouze na to, zda vypadají jako zbraně a posuzují je pouze podle vzhledu." A jak kdosi poznamenal "Politicky jsou zdatní a odbornost se časem naučí".

Není bez zajímavosti, že na konferenci byli opakovaně zváni zástupci právě této Evropské komise, nicméně se jí nezúčastnili. Odmítají komunikovat s odbornou veřejností? Nemají argumenty? Proč? 

Dlouholetý aktivní člen izraelských speciálních jednotek a bezpečnostní expert profesor Itay Gil se pak podělil o zkušenosti ze své země. I podle něj je hlavním problémem nelegální obchod se zbraněmi, protože AK-47 použité při nedávných teroristických útocích v Paříži se „v obchodě neprodávají“. Dodal, že v Izraeli je většina teroristických útoků zastavena dobře vycvičenými ozbrojenými civilisty, kteří mnohdy slouží jako dobrovolní policisté.

Izraelské obyvatelstvo se vyzbrojuje. Denně až pět tisíc žádostí o zbrojní průkaz

Důležitý je podle něj tedy především výcvik: „Trénovaní lidé dělají svět bezpečnějším,“ dodal. Důkladný výcvik zacházení se zbraněmi podle profesora Gila také snižuje riziko nehody. „Pokud bude svět absolutně bezpečné místo bez zlých mužů se zbraněmi, není důvod držet zbraně legálním způsobem, svět však takové místo bohužel není. Hodní muži se zbraněmi zastaví zlé muže se zbraněmi, jinak to nefunguje“, konstatoval Gil.

"Evropa je ve válce, ale nechce si to přiznat," tvrdí izraelský expert na boj s terorismem

Druhou část konference tvořila panelová diskuse, která se návrhu Evropské komise věnovala konkrétněji. Diskutovány byly zejména ekonomické dopady přijetí navrhované legislativy. Generální ředitel České zbrojovky Lubomír Kovařík odhadl, že pokud by návrh platil, snížila by se ekonomická aktivita České zbrojovky zhruba na polovinu.

Zleva: Mgr. Ing. Jan Bartošek - poradce odd. Obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství odb. bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR, RNDr. Jiří Hynek - prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP), David Karásek - člen představenstva sdružení LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, kriminolog a novinář odborných novin, Ing. Lubomír Kovařík - předseda představenstva a generální ředitel České zbrojovky a. s.

Zleva: Mgr. Ing. Jan Bartošek - poradce odd. Obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství odb. bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR, RNDr. Jiří Hynek - prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP), David Karásek - člen představenstva sdružení LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, kriminolog a novinář odborných novin, Ing. Lubomír Kovařík - předseda představenstva a generální ředitel České zbrojovky a. s.

Jen v případě České zbrojovky je odhadován propad daňových odvodů ve výši nejméně třičtvrtě miliardy korun ročně. S tím samozřejmě souvisí i propouštění a růst nezaměstnosti. 

Vzhledem k navrhovanému zákazu držení některých typů zbraní by musela být výroba přesunuta mimo Evropskou unii, čímž by ovšem došlo ke snížení bezpečnostních schopností země. Podobná situace by pravděpodobně nastala i v dalších členských zemích, protože výroba palných zbraní probíhá ve 14 z nich.

I přesto, že návrh Evropské komise víceméně likviduje výrobce zbraní na území EU, sami výrobci ani zástupci sdružení v západní Evropě proti němu nevystupují a neprotestují. Jsou tedy natolik servilní a loajální vůči bruselskému molochu? Jsou tak svázaní pravidly a poslušností, že si ani neuvědomují rizika spojená s tímto bezprecedentním zákazem? Jedním z mála aktivních a bojujících států je především Česká republika.

Byli úředníci nebo politici v Bruselu podplaceni teroristickou skupinou Islámský stát? Protože jinak si nelze vysvětlit takové hazardování s bezpečností v Evropě.

Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiří Hynek uvedl: „Výrobci nebudou chtít v Evropě vyrábět a tím se ztratí schopnost vyrábět věci, které budeme potřebovat v případě ozbrojeného konfliktu nebo dalšího zhoršení bezpečnostní situace.“

Dotazy z publika i od moderátora konference ředitele PCTR Alexandra Vondry směřovaly zejména na případnou možnost odmítnutí návrhu Evropské komise. Podle Jiřího Hynka je klíčové získat pro odmítnutí podporu dalších zemí, což je obtížné. Podle Lubomíra Kovaříka totiž nikdo nechce být mediálně spojován s blokováním legislativy, která má jako deklarovaný cíl snížení rizika terorismu.

Pokud se nepodaří přesvědčit Evropskou radu o nesmyslnosti celého návrhu, je jasné, že bude poslanci Europarlamentu schválen. Kdo z nich by totiž v dnešní době chtěl "bojkovat" nebo dokonce nesouhlasit s protiteroristickými opatřeními? Ať jsou sebeblbější? A ruku na srdce, europoslanci nejsou žádní "Lumenové", až na několik vzácných výjimek.

Podle Davida Karáska ze sdružení LEX je problematická i situace v Evropském parlamentu, kde probíhá zákopová válka mezi poslanci s touhou získat snadné politické body a těmi, kteří se snaží o řešení skutečných problémů.

Interpol: dovolit občanům nosit na veřejnosti zbraně je nejefektivnější prevence teroristických útoků

Další dotazy směřovaly na motivaci Evropské komise k prosazení návrhu. Podle Jana Bartoška z Ministerstva vnitra ČR je za tím především obecná snaha ukázat nějakou aktivitu v boji proti terorismu. Podle Jiřího Hynka ovšem tímto návrhem ukázala tato instituce svou nekompetentnost a on sám by jejím v čele raději viděl osobnosti, u kterých má jistotu, že budou bezpečnostní problém řešit.


 

Poznámka redakce: Původní tiskovou zprávu jsem okomentoval svými postřehy a názory, se kterými nemusí čtenář souhlasit. Předem upozorňuji, že nejsem držitelem zbrojního průkazu, ale zcela zásadně odmítám podobné nesmyslné a nebezpečné kroky unijních byrokratů. Stejných, kteří rok od vypuknutí uprchlické krize nebyli schopní učinit žádná smysluplná bezpečnostní opatření, aby ochránili evropské občany. Takovou EU nepotřebuji a jsem přesvědčen, že nejsem sám.
Jan Čihák, šéfredaktor 

 Foto: CEVRO Institut

CEVRO Institut je soukromou vysokou školou práva, politologie, mezinárodních vztahů, ekonomie a bezpečnostních studií, která na českém vysokoškolském trhu působí již téměř deset let. CEVRO Institut nabízí elitní vzdělání, individuální přístup a špičkový pedagogický sbor. Přednáší zde elitní profesoři a docenti, mladí nadějní učitelé i experti přicházející z praxe justice, veřejné správy a světa podnikání. Více na

 

 

Tagy článku