Horká půda Súdán – frakční konflikty a porobování zde existovaly po staletí

Horká půda Súdán – frakční konflikty a porobování zde existovaly po staletí
Autor fotografie: VOA, Wikimedia Coomons, volné dílo|Popisek: Ilustrační obrázek
04 / 05 / 2023, 11:00

V současnosti se rozhořel v Súdánu další z mnoha konfliktů, jimiž je tato země zmítána od nepaměti. Nejdéle a nejvíce se zapsaly do historie konflikty náboženské, pak dobyvačné snahy a též rozpory mezi vládními silami a různými povstalci. Súdán si prodělal zotročení, násilnou islamizaci i kolonizaci, občanské války i genocidu. Současný vývoj v Súdánu, tedy mocenský boj mezi súdánskou armádou (SAF – Sudanese Armed Forces) a Silami Rychlé Podpory (RSF – Rapid Support Forces). SAF podporuje současnou vládu a změny, RSF se snaží nepřijít o svůj vliv a moc. RSF měla být integrována do SAF, čímž by velitel RSF generál Mohamed Hamdan Dagalo, známý též jako Hemedti, stal podřízeným generála Abdela Fattaha al-Burhana, jenž je de facto hlavou státu.

Súdán, spíše království na území dnešního Súdánu, byl od roku 350 n.l. křesťanský. Ve 14.-15. století byla velká část Súdánu osídlena arabskými kočovníky, kteří po uchopení moci a kontroly začali v 16. století s násilnou islamizací a arabizací. Vrcholem islamizace „tvrdého jádra“ bylo zavedení práva šaría. K tomu došlo celkem pozdě, až v roce 1983, a bylo zrušeno v roce 2020. Náboženské rozpory a především již zmíněné právo šaría, vedly k občanské válce a rozdělení Súdánu, kdy sever je islámský a arabský a jih křesťanský a černošský. Náboženské rozpory a občanská válka vedly k vypuknutí konfliktu mezi etniky a náboženskými skupinami v Darfuru, kde došlo ke genocidě. V mnoha zemích Afriky v době otrokářství byla Británie velmi aktivní v dodávkách otroků z Afriky do svých kolonií v Americe, dnes USA. Arabské kmeny „lovily“ černošské obyvatelstvo a výhodně je zpeněžovaly. A tyto rány a animozity se hned tak nezacelí. Zrušení obchodu s otroky a vláda egyptských chedivů (panovníků) byly pro tehdejší súdánskou ekonomiku obrovskou ranou.

Po letech válek, lokálních konfliktů a násilí všeho druhu je súdánská ekonomika v troskách, přitom je to země bohatá na přírodní zdroje jako ropa, chrom, zlato a sůl. A přitom je značná část obyvatelstva na permanentním úprku ze země. Kdo tedy je u moci, světské či náboženské, má zdroje financí i potravin. Při migraci obyvatelstva je velmi jednoduché vyvolat nenávist poukazováním na to, že přistěhovalci, menšiny, jiná náboženství snižují již tak malé zásoby jídla, vody nebo možnosti bydlení.

Řešení věcí různými milicemi, tedy nevládními, ale často vládou zřízenými a financovanými polovojenskými jednotkami, nebo financovanými z církevních zdrojů, je v Africe a speciálně v Súdánu běžné. Země navíc zasahuje do pásma Sahelu. Co se milicí týče, operuje zde již zmíněná RSF, především v súdánském Dárfúru, východním Čadu a pravděpodobně i Jemenu působí súdánská arabská milice Janjaweed, jež je úzce spojena s RSF, vliv mají zahraniční uskupení jako Wagnerova skupina či bojůvky z válčících států Eritrea a Etiopie, na západním pobřeží rozvíjí aktivity Polisario Front. Dále jsou zde více či méně zastoupeny teroristické organizace typu Al-Káida, Islámský stát, Boko Haram, Ansar Dine a další.

Súdán byl ovládán Egyptem, jenž však byl ovládán Británií, o vliv usilovala i Francie a Belgie. Nyní jsou ve hře i širší geopolitické zájmy, kdy Rusko, USA, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty se přetlačují o vliv v Súdánu. Válčící, rozpadající se, nestabilní a terorismem ohrožované státy v sousedství situaci jen zhoršují. Otázkou je, zda v oblasti mocenských bojů jsou vlivové entity i domácí frakce dostatečně silné na to, aby došlo k dalšímu štěpení Súdánu na náboženské a zájmové zóny. Velitel RSF získal obrovské bohatství z ilegálních zlatých dolů a protlačil se na nejvyšší místa súdánské politické scény. Na druhé straně plán na civilní demokratickou vládu neměl plnou podporu ani v súdánské armádě, jež vlastní velmi lukrativní zemědělské podíly, podíly v obchodu a průmyslu které měly přejít pod civilní kontrolu. Zisky z těchto nevládních příjmů umožňovaly armádě dělat špinavou práci cizíma rukama, tedy provádět outsourcing k plnění nekalých úkolů regionálními milicemi.

Dá se říci, že pozitivní perspektivy Súdánu skončily se zablokováním přechodu k civilní vládě. Nyní se jedná jen o to, jak moc špatně vše bude směřovat. Ve hře je vliv nad geostrategicky důležitou oblastí se značnými přírodními zdroji. Též se jedná o boj proti islámskému fundamentalismu, extremismu a terorismu a omezení či zablokování vlivu Ruska, jež již má dohodu o námořní základně v Port of Sudan s velmi strategickou pozicí v Rudém moři, kudy prochází trasa pro značnou část světového obchodu. V oblasti je mnoho vycvičených bojovníků, kteří neznají nic jiného než válku, přebytek zbraní a munice a žádná akceptovatelná autorita.

 

Zdroj: theguardian.com, aljazeera.com, acaps.org, wikipedia.org

Tagy článku