Hrozí Praze světelný kolaps?

Hrozí Praze světelný kolaps?
26 / 10 / 2016, 09:00

Osvětlení ulic v Praze už osmnáct let provozuje firma Eltodo. Od nového roku 2017 by ale měl provozovat osvětlení v hlavním městě někdo jiný...

Pražský magistrát dva měsíce před koncem roku dává najevo, že osvětlení nesvěří nikomu ze silných zájemců jako je PRE nebo ČEZ a město si prý bude lampy provozovat a udržovat samo. Tuhle variantu prosazuje nejvíc radní Karel Procházka z ANO. Už kvůli tomu sondoval u stoprocentní městské společnosti Trade Center Praha (TCP), jestli by vůbec takovou zakázku zvládla. Autor: Václav Dolejší, seznam.cz

Server ParlamentníListy.cz zveřejnil 24. října rozhovor s Monou Sandescu, šéfkou společnosti ELTODO, která má osvětlení nejen v Praze už od roku 1998 na starost a která se vyjádřila i k údajným aktivitám pražského radního.

Proč jste se rozhodla napsat zástupcům Magistrátu hlavního města Prahy?

Je to jednoduché – z důvodu ochrany investice. Jako předsedkyně představenstva společnosti ELTODO a.s. a jednatelka společnosti ELTODO – Citelum s.r.o. jsem ze zákona povinna se o společnost starat s péčí řádného hospodáře. Materiál TCP vnímám jako útok na majetkovou podstatu společnosti. Současně s dopisem, který jsem poslala radním a zastupitelům Magistrátu, jsem také svolala valnou hromadu společnosti ELTODO – Citelum, a informovala jsem dozorčí radu. Myslím, že zastupitelé města o tom, že se něco takového děje, ani nevěděli. Hlavni město Praha je náš zákazník, a do doby, než se objevily tyto dokumenty, probíhala naše spolupráce bez jakýchkoli problémů.

V analýze, kterou připravilo Trade Centre  Praha a.s., se v podstatě uvádí, že TCP by mělo převzít společnost ELTODO – Citelum. Pochopili jsme to správně?

Omlouvám se, ale termín „převzetí“ se mi zda naprosto nevhodný. Hodilo by se možná lépe použít odcizení duševního a technického vlastnictví a rozvrácení organizační struktury společnosti ELTODO – Citelum. V květnu 1994, v rámci privatizace Fondu narodniho majetku, ELTODO nakoupilo majetek společnosti ELEKTROPODNIK Praha s. p. včetně jejího know-how, za což jsme zaplatili. To podle mě znamená „převzetí“.
Po rozpadu východního bloku, ve všech bývalých komunistických státech, docházelo k prodejům řady podniků za různé ceny. Některé tyto obchody dnes vyvolávají rozpaky.
Nikdy jsem ale neslyšela, že někdo získal od státu celý podnik tak, že by přetáhl zaměstnance spolu s know-how i s technikou a stát nedostal vůbec nic. V našem případě, poté, co ELTODO společně s ostatními akcionáři vybudovalo ELTODO – Citelum, se TCP rozhodlo zmocnit se veškerého majetku společnosti a tím de facto poškodit společnost ELTODO – Citelum a její akcionáře.

Radního Procházku slova Sandescu o znárodnění rozčílila, podle něho o žádnou krádež soukromé firmy městem nejde. „Vůbec to není pravda. Mně nezbyde nic jiného než žádat omluvu po paní ředitelce. Vzhledem k tomu, že to napsala všem zastupitelům, to nemůžu nechat jen tak ve vzduchu. Jde o jasnou pomluvu. Pokud se nedočkáme omluvy, zvážíme právní kroky,” dodává Procházka. Autor: Václav Dolejší, seznam.cz

V dopise uvádíte, že již k nějakým aktivitám došlo, respektive, že Bohdan Urban, mimo jiné předseda Pražské energetiky Holding a.s., člen představenstva PRAHA 10 – Development, a.s. a údajně také poradce radního Karla Grabeina Procházky (ANO) pro oblast správy majetku, majetkových podílů a podpory podnikání, nabízel generálnímu řediteli společnosti ELTODO – Citelum zaměstnání v TCP. Vysvětlil pan Urban, proč vašemu generálnímu řediteli práci nabízí? Z jakého titulu? Jestli například jedná jménem pana Procházky? Nebo snad PRE?

Nevysvětlil. Já pana Urbana ani neznám, nikdy jsme se nepotkali. Když oslovil našeho ředitele s nabídkou zaměstnání, tak se představil jako poradce radního pro oblasti správy majetku. O koho se skutečně jedná, tedy že pracuje pro skupinu PRE, což je mimochodem jeden z účastníků veřejné soutěže na zakázku na správu veřejného osvětlení v Praze, jsem se dozvěděla až z obchodních registrů.

Ve zprávě TCP se dále uvádí, že společnost nejenže nemá dostatečný počet zaměstnanců, ale dokonce nemá ani technické zázemí. I tady dle dokumentu plánují převzetí od společnosti ELTODO – Citelum. A to tak, že převezmou vaše závazky u leasingové společnosti a techniku tak získají levněji. Zaznamenali jste již nějaké kroky ze strany TCP v tomto směru?

Tato fáze převzetí firmy zatím, zdá se, nenastala. Ze zprávy TCP ale jasně vyplývá, že nás má společnost velmi dobře přečtenou. Jak se k těmto informacím dostali, to skutečně nevíme. Strašně mi na tom ale vadí ta naprostá neúcta k duševnímu vlastnictví. Ono vlastně nic nestojí, jsou to jen nějaké pracovní postupy a odborné znalosti. Že to v konečném důsledku může vést ke státem řízené likvidaci soukromé firmy jakoby nikoho netrápilo. Navíc, ELTODO – Citelum vykonává správu veřejného osvětlení ve více než 350 lokalitách po celé České republice, takže tyto kroky (odcizení našich zaměstnanců i techniky) by se velmi negativně projevily i v jiných zakázkách, které realizujeme.

Dokument (kompletní PDF ZDE), který popisuje plán na krádež zaměstnanců společnosti ELTODO - Citelum. Za ním má stát TRADE CENTRE PRAHA a.s., stoprocentně vlastněná hlavním městem Prahou. Zdroj: ParlamentníListy.cz

Veřejné osvětlení spravujete pro Prahu již od roku 1998, před dvěma lety jste vyhráli výběrové řízení na správu světel se společností ELTODO Osvetlenie. Měli jste nejnižší nabídnutou cenu. Jak tedy situace vypadá teď? Byla smlouva nakonec uzavřena? V dopise totiž píšete, že nabídka stále platí. Takže to vypadá, že k uzavření smlouvy vůbec nedošlo.

Rada hlavního města Prahy rozhodla o výběru nového správce již koncem roku 2014. To rozhodnutí je stále platné a my jsme připraveni smlouvu uzavřít. Město se ale v tomto směru odvolává na 3 roky staré předběžné opatření vydané antimonopolním úřadem, které mu to zakazuje. Faktem ale je, že město o zrušení předběžného opatření nikdy nepožádalo. To je konečně také důvodem, proč se TCP chopilo příležitosti a byl tedy vypracován plán jak odcizit majetek společnosti ELTODO – Citelum, která zajišťuje osvětlení Prahy již 18 let, a tento vložit do organizační struktury TCP.
Čemu ale stále nerozumím, jsou detaily toho plánu. Je přece naprosto zřejmé že TCP není schopno provádět údržbu veřejného osvětlení sama, což TCP samo potvrzuje. Nabídka naší společnosti byla zároveň vybrána jako nejvýhodnější ve veřejné soutěži, která dosud nebyla uzavřena. Mysleli si, že až si stanoví harmonogram jak vy říkáte „převzetí“, zruší Praha tuto veřejnou soutěž? Pravda je, že jsem zaslechla, ze toto je patrně hlavním cílem několika jednotlivců pracujících pro TCP. To se už ale pouštíme do čirých spekulací.

TCP uvádí, že by správu osvětlení prováděl za 115-125 milionů, přičemž ELTODO Osvetlenie nabídlo cenu necelých 92 miliónů. Proč je podle vás Praha ochotna platit za správu o tolik více?

Do takových spekulací se nechci pouštět. TCP, kromě správy veřejného osvětlení, uvádí navíc ve svém dopise i další částky – například vstupní investice nebo náklady spojené s nutnou obnovou soustavy. V principu se dnes vytvořil obecný zájem na tom, aby se některé činnosti přenášely na městské společnosti. Argumentuje se přitom mimo jiné úsporou nákladů nebo kvalitněji odvedenou prací. Tyto ušlechtilé důvody potom tvoří takovou neprostupnou skořápku, že se k realitě, která už tak vznešená není, ani nedostanete.

TCP dále v dokumentu uvádí, že od roku 2014 nedošlo v oblasti veřejného osvětlení v Praze k žádné modernizaci. Můžeme se tedy zeptat, z jakého důvodů? Na modernizaci by TCP potřebovalo 500 miliónů, které žádá po Praze. Jak podle vás na tuto částku společnost přišla?

Tak za prvé je třeba uvést, že modernizaci si město již tři roky, tedy od roku 2014, řeší samo. Od správy veřejného osvětlení, kterou vykonává ELTODO – Citelum, to bylo rozhodnutím MHMP odděleno. Jak na tuto částku TCP přišlo, je mi záhadou.


 

 

 

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.