Imigrační vlna bude stát EU i ČR miliardy.

Imigrační vlna bude stát EU i ČR miliardy.
30 / 07 / 2015, 11:15

Na středečním jednání vlády dne 29. července 2015 byla schválena Strategie migrační politiky České republiky. Na území ČR je legálně 458 229 cizinců, tj. 4,3% populace.

Strategie stanovuje sedm zásad, které jsou řazeny prioritně a představují základní tematické okruhy v oblasti migrace – tedy bezpečnost jako průřezový element, integraci cizinců, nelegální migraci a návratovou politiku, mezinárodní ochranu (azyl), vnější dimenzi migrace, legální migraci, volný pohyb osob v rámci Evropské unie a schengenského prostoru a provázanost se společnými politikami Evropské unie.

Zásady jsou v textu dále rozpracovány v návaznosti na stanovené cíle, kterých chce vláda v oblasti migrace dosáhnout na národní i evropské úrovni. Kompletní dokumenty lze stáhnout zde.

Při nelegální migraci na území České republiky bylo v 1. pololetí 2015 zjištěno celkem 3 018 osob. V porovnání se stejným obdobím roku 2014 došlo k výraznému nárůstu, a to o 990 osob (tj. +48,8 %). Z celkového počtu bylo 2 903 osob (tj. 96,2 %) odhaleno při nelegálním pobytu (nejčastěji šlo o občany Ukrajiny, Sýrie a Kosova) a 115 osob zjištěno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici ČR (nejčastěji šlo o občany Ukrajiny, Ruska a uprchlíky dle Konvence 1951).

MV ČR- Základní data o migraci v ČR

Pozn. redakce: Pokud se zaměříme na to, jakým způsobem chce vláda naplňovat zmíněnou Strategii, tak se bude jednat především o:

- projekty a regionální centra na podporu integrace cizinců
- posilování státní administrativy 
- humanitární a rozvojovou pomoc
- programy a projekty legální migrace....

Za všemi podobnými projekty a opatřeními se ukrývá zatím blíže nespecifikované množství peněz, které bude nutné získat v rámci státního rozpočtu a na úkor jiných aktivit.

MV ČR- Strategie migrační politiky ČR

Zdroj, autor: © 2015 Ministerstvo vnitra České republiky

Tagy článku