Insolvenční správce OKD žaluje NWR, Bakalu a Kadase, chce 12 miliard

Insolvenční správce OKD žaluje NWR, Bakalu a Kadase, chce 12 miliard
Autor fotografie: Pixabay|Popisek: Ilustrační obrázek
12 / 05 / 2017, 15:15

Insolvenční správce OKD Lee Louda podal odpůrčí žalobu na dřívějšího majitele OKD New World Resources N. V. (NWR), firmy BXR Group Limited a CERCL Mining B. V. a podnikatele Zdeňka Bakalu a Petera Kadase, kterým firmy patřily. Žádá po nich, aby vrátili OKD více než 12 miliard korun, které si v letech 2011 a 2012 vyplatili jako dividendy.

Louda žádá soud, aby rozhodl, že rozhodnutí o schválení dividend je právně neúčinné. Vyplývá to z údajů zveřejněných v insolvenčním rejstříku. Soud dnes přezkoumal dalších pět pohledávek za OKD celkem za více než 4 mld. Kč. Správce uznal jen pohledávku Technické univerzity v Košicích za 10.814 Kč.

NWR byla od 7. září 2006 do 7. října 2014 jediným akcionářem OKD. Jako jediný akcionář rozhodla o rozdělení zisku a výplatě dividend za účetní období od roku 2006 až 2011 v celkové výši více než 65 miliard korun. Celkový zisk OKD v tomto období přitom dosáhl jen 33,5 miliardy korun a nerozdělený zisk z předchozích let činil 7,2 miliardy."Uvedené masivní vyplácení dividend bez ohledu na skutečnou výši zisku, který byl Dlužník (OKD) schopen v uvedeném období generovat, bylo jednou z hlavních příčin následného úpadku Dlužníka," uvedl v žalobě Louda.

Insolvenční správce v těchto dnech podal celkem 12 odpůrčích žalob. Žalovanými jsou mimo jiné zdravotní pojišťovny nebo finanční úřad, Louda chce, aby vrátily OKD desítky milionů korun. Šlo například o zdravotní pojištění zaměstnanců, které společnost OKD zaplatila v době, kdy už byla v úpadku, ale týkaly se doby ještě před prohlášením úpadku. Podle Loudy to není možné takto udělat, ale pojišťovny se o své peníze měly přihlásit v insolvenčním řízení.

Louda žaluje i společnost Asental Land, která vlastní mimo jiné bývalé nemovitosti OKD a kterou ovládá Bakala. OKD a Asental uzavřely v roce 2014 kupní smlouvu a směnnou smlouvu týkající se pozemků a nemovitostí v Karviné. Podle žaloby ale šlo o právní úkon bez přiměřeného protiplnění, který byl učiněný ve prospěch osoby, jež byla s OKD v koncernu (OKD a Asental tehdy měly stejného majitele), a v době, kdy už firma byla v úpadku. Louda proto žádá soud, aby smlouvy prohlásil za právně neúčinné. Kromě toho by Asental měl vyplatit OKD více než 19 milionů korun.

Insolvenční správce v nynější žalobě uvedl, že z prostého porovnání nemovitostí, jichž se týkala směnná smlouva, je zřejmé, že společnost Asental získala směnou lukrativnější pozemky než OKD. Asental získal například pozemky uprostřed golfového hřiště Lipiny nebo v plánované rekreační oblasti takzvaného Darkovského moře, zatímco OKD nabylo například zanedbaný areál zámku v Doubravě.

OKD je v úpadku od loňského května. U soudu přes 550 věřitelů přihlásilo pohledávky za více než 24 miliard korun, insolvenční správce však uznal jen pohledávky za necelé tři miliardy. I s dodavatelskými firmami nyní v dolech pracuje přes 10.000 lidí. Firma už udělala řadu úsporných opatření. Jedním bylo v březnu ukončení těžby v Dole Paskov. Postupně se mají zavírat i ostatní doly, poslední z nich pravděpodobně v roce 2023.

Soud přezkoumal další pohledávky za OKD, správce většinu popřel

Krajský soud v Ostravě dnes přezkoumal další pohledávky za společností OKD, která je od loňského května v úpadku. Dnešní řízení se týkalo pěti pohledávek dohromady za více než čtyři miliardy korun. Insolvenční správce Lee Louda z nich uznal jedinou: pohledávku Technické univerzity v Košicích, která se týkala 10.814 korun, což je neuhrazená cena za kalibraci defektoskopu. Správce popřel například pohledávku společnosti Veolia Průmyslové služby za 3,6 miliardy korun, což měla být náhrada škody za neplnění rámcové smlouvy za období až do roku 2029.

Dnešní přezkumné řízení by mělo být posledním, soud už přezkoumal všechny pohledávky za OKD. "Nemůžeme nikdy vyloučit, že přijde ještě nějaká přihláška. Buď bude odmítnuta pro opožděnost, anebo by to mohla být nějaká zapomenutá přihláška zahraničního věřitele ze zemí EU, která by musela být zohledněna, a případně by mohl být ještě nějaký zvláštní přezkum. Ale spíš to vylučuji," řekl ČTK Louda.

Věřitelé podali k soudu celkem více než 570 přihlášek a žádali po OKD dohromady přes 24,3 miliardy korun. Insolvenční správce ale většinu popřel, uznal jen pohledávky za zhruba 2,8 miliardy korun. Věřitelem OKD s největšími uznanými pohledávkami je skupina Advanced World Transport (AWT), která přihlásila pohledávky za více než 460 milionů korun.

Věřitelem s největšími neuznanými pohledávkami je banka Citibank, která přihlásila pohledávky za více než deset miliard korun. Jde o dluhopisy, které vydala v roce 2014 společnost New World Resources (NWR) jako majitel OKD, a společnost OKD za ně ručila. Citibank držitele dluhopisu zastupuje. Mezi držiteli jsou i investiční fondy sdružené v neformálním uskupení Ad Hoc Group (AHG), které je majitelem většiny hlasovacích práv v NWR.

Nejdůležitějším datem nyní pro OKD a všechny věřitele firmy bude 15. červen, kdy se bude schůze věřitelů, kteří na ní budou schvalovat reorganizační plán. "Všichni věřitelé budou mít šanci se k tomu vyjádřit, ať už přímo na schůzi, nebo prostřednictvím hlasovacích lístků, a tím by se měl jasně dál odvíjet osud OKD buď pro reorganizaci, jak všichni doufáme a předpokládáme, nebo jiným způsobem, to znamená případně konkurzem," řekl Louda.

Pokud věřitelé reorganizační plán schválí, bude OKD dál fungovat a řídit se tímto plánem. Znamenalo by to, že OKD koupí za 80 milionů korun státní podnik Prisko, který se postará o další provoz dolů. Konkurz by znamenal zánik podniku, rozprodej jeho majetku a bezprostřední propouštění.

OKD se dostalo do úpadku kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti. Věřitelé pak firmě povolili reorganizaci. V OKD nyní i s dodavatelskými firmami pracuje víc než 10.000 lidí. Firma už udělala řadu úsporných opatření. Jedním z hlavních bylo v březnu ukončení těžby v Dole Paskov. Postupně se mají zavírat i ostatní doly, poslední z nich pravděpodobně v roce 2023.

Zdroj: ČTK

Tagy článku