Institut Aleny Vitáskové: ministr Havlíček by měl za nezákonné jednání odvolat členy Rady ERÚ

Institut Aleny Vitáskové: ministr Havlíček by měl za nezákonné jednání odvolat členy Rady ERÚ
Popisek: Alena Vitásková
03 / 04 / 2020, 17:00

Energetický regulační úřad (ERÚ) v rozporu se zákonem požadoval po regulovaných subjektech předložení konkrétních návrhů úprav cenových rozhodnutí. Tyto regulovanými subjekty navržené ceny se pak měly promítnout do cen energií. ERÚ tak rezignoval na své vlastní kompetence a chtěl v rozporu se zákonem přijímat pokyny od těch, které má regulovat. Regulované subjekty tento postup ERÚ důrazně odmítly. Security magazín přináší komentář Aleny Vitáskové, předsedkyně Institutu Aleny Vitáskové a bývalé předsedkyně ERÚ k novému počínání ERÚ.

Stav nouze, který je vyhlášen vládou ČR, neopravňuje porušovat zákony, energetický zákon nevyjímaje. Dokonce se může porušování zákonů v době stavu nouze hodnotit podstatně vyššími tresty, než ukládá běžný trestní zákoník. Je to celkem logické, pokud nechceme připustit anarchii a kolaps státní správy.

Nouzové opatření vlády k zvládnutí pandemie v naší vlasti si vyvolalo a vyvolá celou řadu dalších restrikcí a opatření, nejen pro občany, živnostníky, firmy. Všichni, kteří z tohoto titulu nemohou mít příjmy a musí hradit fixní náklady (energie nevyjímaje), přivítali nabídku energetických, plynárenských a možná i teplárenských firem, které posečkají s platbou záloh, či posunou zálohy za energie na základě dohod s jednotlivými klienty.

Energetické, plynárenské firmy přišly se vstřícnou nabídkou, jak pomoci v nouzi. Jsou to firmy, které budou mít možná jeden z největších dopadů na své hospodaření a budou samy řešit své zásadní ekonomické problémy. Přitom musí být zcela funkční, bez ohledu na to, že jim spotřeba klesá a není to způsobeno jen teplou zimou. V této souvislosti se dá očekávat hluboký ekonomický propad, právě z důvodu neodebrání nasmlouvaného množství energií a plynu, rezervovaných kapacit atd., v důsledku opatření stavu nouze a výpadku výroby s tím související. Jejich kolaps, či dokonce black out by znamenal válečný stav. Je to strategické odvětví, stejně jako voda.

O to více roste obava z nezákonného jednání Energetického regulačního úřadu, který prokazatelně vyzval regulované subjekty, aby si připravili do 31. 3. 2020 „konkrétní návrh úprav příslušných CR ERÚ“ (pozn. cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu). ERÚ naprosto v rozporu s Energetickým zákonem požádal subjekty, které má regulovat, aby si sami připravili úpravy příslušných cenových rozhodnutí ERÚ. Rada ERÚ rezignovala na svoji činnost a požaduje pokyny od regulovaných subjektů.

O to více roste obava spotřebitelů a ostatních účastníků energetického trhu, když ve stavu nouze začne selhávat státní instituce. Regulátor rezignuje na svoji činnost a vyžaduje konkrétní návrhy cenových rozhodnutí od regulovaných subjektů, nad kterými má dohled. Dochází ke zjevné manipulaci na energetickém trhu ze strany ERÚ. Rozpad státní správy pak znamená anarchii. V tak složité době kdy probíhá boj s pandemií, a jsou ohroženy lidské životy, není možné mít nefunkční, či kolabující státní správu.

Požadavek na nezákonné kroky ze strany regulátora nemohou přijmout ani regulované subjekty, pokud za manipulace s cenami energií nechtějí být stíhány.

Toto závažné selhání Rady ERÚ v době nouzového stavu je neakceptovatelné. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček je politicky odpovědny za členy Rady ERÚ, které navrhoval vládě k jmenování do úřadu. Byl to ministr Karel Havlíček, který navrhoval odvolat členy Rady ERÚ (srpen 2019) za údajné pochybení a poškození energetického trhu a navrhl za ně stávající členy Rady. Doposud se nám nepodařilo zjistit, jak byl trh a spotřebitelé v této kauze poškozeni a kdy budou odškodněni. Jelikož ministr Karel Havlíček nepodal dostatečné vysvětlení občanské veřejnosti, kdy jsme podle zákona o svobodném přístupu k informacím o informace žádali, podal Institut Aleny Vitáskové (IAV) počátkem letošního roku dvě žaloby k Městskému soudu Praha.

Občanská veřejnost požaduje, aby ministr Karel Havlíček přijal stejná opatření jako v červenci 2019, kdy členy Rady ERÚ za porušení Energetického zákona odvolal. Požadujeme, aby postupoval ministr Karel Havlíček stejně i u těchto členů Rady ERÚ, kteří hrubým způsobem porušili energetický zákon, když vyžadují od regulovaných subjektů konkrétní návrhy úprav cenových rozhodnutí a ohrožují tímto stabilitu energetického trhu, a to dokonce ve stavu nouze.

 

Autor: Ing. Alena Vitásková, předsedkyně Institutu Aleny Vitáskové

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.