Institut pro energetiku: Nevadí vám příplatek 599 korun za každou MWh a zvyšování ceny elektřiny?

Institut pro energetiku: Nevadí vám příplatek 599 korun za každou MWh a zvyšování ceny elektřiny?
25 / 02 / 2020, 09:00

V roce 2013 musel každý odběratel elektřiny uhradit v každé faktuře 583 Kč (711 Kč s DPH) za každou odebranou MWh, jako příspěvek na podporované obnovitelné zdroje elektřiny (POZE). Odběratelé elektřiny v ČR zaplatili příspěvek na POZE 28,8 miliardy Kč. Od roku 2010 stagnuje výroba elektřiny z fotovoltaických elektráren, ale další nárůst výroby elektřiny a tepla z biomasy začal zvyšovat požadavky na výši příspěvku na POZE.

V rámci ochrany spotřebitelů proto již v roce 2014 musela prosadit tehdejší předsedkyně Energetického regulačního úřadu snížení a „zastropování“ výše příspěvku odběratelů na 495 Kč (599 Kč s DPH) za každou odebranou MWh, což platí dodnes. V roce 2014 proto klesl celkový výběr příspěvků na POZE na 26,3 miliardy Kč.

Spotřeba elektřiny v České republice od roku 2014 stále roste. Při pevné výši příspěvku na POZE 495 Kč/MWh se tedy musí zvyšovat rok od roku i celková částka vybraného příspěvku na POZE. Dle jednoduchých kupeckých počtů se zvýšení spotřeby elektřiny mělo promítnout do zvýšení výběru z 26,3 mld. Kč v roce 2014 až na cca 30 mld. Kč v roce 2018.

Přesto Ministerstvo průmyslu a obchodu vykazuje celkový výběr příspěvku na POZE za rok 2018 pouze ve výši 20,2 mld. Kč. V čem je chyba a kde je těch 10 mld. Kč, které měly být vybrány a o které mohl být snížen Váš příspěvek na POZE, který platí všichni odběratelé elektřiny? Opravdu chcete stále platit 495 Kč a k tomu DPH 104 Kč, které si nemůžete jako občan odečíst, za každou odebranou MWh?

Proč jsou již tradičně spotřebitelé elektřiny v České republice stavěni na druhou kolej a proč stále stoupá cena elektřiny? Přitom ochrana oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů je uvedena v zákonu jako první z důvodů, pro které byl Energetický regulační úřad (ERÚ) v roce 2001 založen. V rozporu s tím ale nové vedení ERÚ v rámci „úspor“, zcela bez náhrady, úplně zrušilo odbor kontroly nákladů, který kontroloval oprávněnost nákladů dodavatelů elektřiny, které se promítají do stále se zvyšujících cen elektřiny. I za další propuštěné odborníky, kteří v rámci regulace dlouhodobě stanovovali a kontrolovali ceny energií, není dnes v ERÚ žádná náhrada, stejně jako se nedaří obsazovat odborníky volná místa v oblasti regulace. Nová pravidla regulace se proto na ERÚ tvoří, v rozporu se zákonem, na objednávku s externími dodavateli a za přímé účasti pracovníků regulovaných subjektů a doslova pod jejich „taktovkou“. Tvorba regulace, zcela bez účasti zákazníků – spotřebitelů, opravdu nepůsobí jako snaha ERÚ splnit povinnost ochrany oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů dle energetického zákona.

Opravdu Vám nevadí, že cena elektřiny stále stoupá a bude dále stoupat? Že nezávislost ERÚ již prošetřuje i Evropská komise a že ERÚ si neplní všechny základní povinnosti, pro které byl zákonem zřízen?

 

Autor: Ivan Noveský, předseda Institutu pro energetiku

Tagy článku