Kuník (SECURITAS ČR): Jediným konkurenčním nástrojem na trhu bezpečnostních služeb je cena

Kuník (SECURITAS ČR): Jediným konkurenčním nástrojem na trhu bezpečnostních služeb je cena
Autor fotografie: SECURITAS ČR s.r.o.|Popisek: Monitorovací systém RVS
17 / 12 / 2015, 12:45

EXKLUZIVNĚ / "Trh bezpečnostních služeb je v zoufalém stavu, protože jediným konkurenčním nástrojem je stále cena a jediným beneficientem cenové války, která v současnosti zuří, je zákazník," říká mimo jiné v rozhovoru Michal Kuník.

O problémech, se kterými se v současnosti potýká sektor komerční bezpečnosti, i o budoucnosti tohoto podnikání jsme hovořili s jedním z nejpovolanějších – Michalem Kuníkem,  jednatelem a CEO  bezpečnostní agentury SECURITAS ČR s.r.o., která je dceřinou společností švédské společnosti Securitas AB.

Obor komerční bezpečnosti nemá v tuzemsku v současné době téměř žádnou regulaci, jak vnímáte připravovaný zákon o SBS?

Společným jmenovatelem veškerých diskusí, které se v současnosti vedou, je připravovaný zákon o soukromých bezpečnostních službách (SBS). Vzhledem k faktu, že o tomto tématu bylo napsáno už mnoho, nechtěl bych se k němu příliš podrobně vyjadřovat. Neodpustím si jen následující poznámku.
Na trhu fungují firmy, kterým nevadí, že se připravuje nový zákon. Bohužel, je více takových, které se ho bojí. Já osobně pevně věřím, že nový zákon o SBS stanoví funkční pravidla, která umožní oddělit zrno od plev a která poskytnou seriózním podnikatelům v oboru možnost dále se rozvíjet a prosperovat. Smutné bude, pokud připravovaný zákon bude bezzubý a přinese pouze administrativu, která zvýší náklady nás všech. Proto podporuji snahu těch, kteří vidí v připravovaném zákonu šanci, jak zprofesionalizovat trh bezpečnostních služeb tak, aby se zlepšila jeho image a reputace.
Musím s lítostí konstatovat, že v současnosti je trh bezpečnostních služeb v zoufalém stavu. Je to proto, že jediným konkurenčním nástrojem je stále cena a jediným beneficientem cenové války, která v současnosti zuří, je zákazník. Ale pouze zdánlivě. Dostane sice bezpečnostní služby za nejnižší ceny, rozhodně ale nebudou v kvalitě, kterou požadoval a už vůbec ne v kvalitě, kterou by měl dostat. Takže vzniká začarovaný kruh, který začíná u špatně zkalkulovaných cen za bezpečnostní služby nebo u zneužívání dotací na částečně invalidní zaměstnance, zejména v oblasti fyzické ostrahy, a končí v kvalitě lidí, ve schopnosti nás všech nabrat kvalitní zaměstnance a v neposlední řadě v pošramocené image oboru. 

Jak se podle vás bude vyvíjet trh komerční bezpečnosti v následujících letech?

Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Podnikatelské prostředí je totiž velmi turbulentní, a to i ve státech západní Evropy, kde můžeme hledat inspiraci, pokud chceme odhadnout vývoj. Ukazuje se, že Česká republika tak, jak se zvyšují náklady na pracovní sílu, bude řešit stejný problém, který řeší např. severské země. Fyzická ostraha bude velmi drahá. Věřím, že se to projeví na její profesionalitě, že se podaří přitáhnout do oboru středoškoláky a vysokoškoláky, že se budou nabízet služby s vyšší přidanou hodnotou.
Na druhé straně lze zcela jistě očekávat pokles počtu zaměstnanců v našem oboru, tak, jak je tomu i v jiných oborech. I ve službách jsou lidé nahrazováni nejrůznějšími technologiemi. Tomu nahrává jejich snižující se cena spolu se zvyšující se cenou lidské práce. Klíčová proto v budoucnu bude schopnost firem nabídnout zákazníkovi vysokou přidanou hodnotu v nabízených službách. Tudíž jedinou cestou, která může do budoucna uspět, jsou integrovaná řešení a komplexní bezpečnostní řešení nebo vysoce specializované bezpečnostní služby či řešení. 

Jak se vypořádáte se zvýšením minimální a zaručené mzdy?

Patříme mezi firmy, které platí své zaměstnance v souladu s platnou legislativou. Vypořádat se s dopadem minimální a zaručené mzdy je samozřejmě jednou z našich priorit.
Bohužel, v roce 2014 se nám nepodařilo promítnout zvýšení minimální mzdy do cen a ani v průběhu roku 2015 nejsme dostatečně úspěšní, abychom refundovali zvýšené náklady. Díky velkému tlaku konkurence na naše zakázky jsme byli v řadě případů nuceni naše služby spíš zlevnit než zdražit.
Dostali jsme se do stádia, kdy jsme některé zakázky museli vypovědět, protože jsme nebyli schopni ani ochotni poskytovat služby za nepřiměřeně nízkou cenu, která nám nedovolí platit naše zaměstnance odpovídajícím způsobem.Na druhou stranu jsme takové zakázky nahradili novými kontrakty se zákazníky, kteří akceptují zvýšené náklady, chápou cenu lidské práce a jsou připraveni zaplatit férovou cenu.
Osobně zvyšování minimální mzdy podporuji, jelikož mzdy v našem oboru jsou velice nízké. Zároveň se mi ale nelíbí, že někteří zákazníci, dokonce ani stát, nejsou u svých zakázek ochotni akceptovat zvýšení nákladů a jeho promítnutí do cen za služby.
Zvyšováním minimální mzdy má ještě jeden nepříjemný aspekt, a to snižování prostoru pro odměňování těch schopnějších, protože těm méně schopným je nutné dát více, než by si v existujícím poměru zasloužili. 

Čím se SECURITAS odlišuje od konkurence?

SECURITAS se od konkurence odlišuje zejména svou velikostí. Začínal jsem u firmy v roce 1992. Mohu proto posoudit rozdíl v řízení firmy o stu a o několika tisících lidech. My, na rozdíl od řady konkurentů, máme dobře zvládnuté procesy a kontrolní mechanismy i systém komunikace.  Hlavní rozdíl je v ekonomické síle, ve schopnosti financovat velké projekty z vlastních zdrojů a v nejlepším pojištění odpovědnosti za škodu na trhu, což zvyšuje důvěru zákazníků v naší společnost.
Největší konkurenční výhodou, kterou Securitas disponuje, je schopnost přenášet know-how z více než 50 zemí prostřednictvím globálně fungujících kompetenčních center a sofistikovaného komunikačního nástroje jménem My Securitas, který umožňuje komunikovat s kýmkoli v rámci Securitas po celém světě v reálném čase a získat tak zkušenosti a řešení, ke kterým se lokální poskytovatel nemá de facto šanci dostat.
Toto platí i pro systém referencí a přenášení standardů u našich globálních zákazníků.
Velmi dobře funguje také nadnárodní program Securitas Management Training, do kterého je zařazen každý vrcholový manažer Securitas. Během něj si účastníci vyměňují know-how v globálním měřítku a jeho absolvování zahrnuje mimo jiné i zpracování úspěšného projektu, samozřejmě v angličtině.
V neposledním řadě Securitas disponuje portfoliem komplexních služeb, které jsme schopni nabídnout bez ohledu na velikost zákazníka. 

Jaké novinky přinášíte svým zákazníkům? Proč si vybrat právě Vás?

Řada novinek v Securitas vzniká právě díky kompetenčním centrům a manažerským programům. Mezi ty hlavní, které nás odlišují, patří RVS – Remote Video Solution. Jde o inteligentní kamerový systém, který umožňuje jednomu operátorovi sledovat až stovky kamer. Vyvinula ho Securitas společně se svými partnery a nabízí ho na globální úrovni.
Další novinkou je sofistikovaný obchůzkový systém označovaný v Securitas jako GRS – Guard Reporting System. Byl vyvinut ve spolupráci se zahraničními partnery a zákazníkovi umožňuje online přehled o tom, co se děje v jeho objektu, může komunikovat se strážným a ad-hoc měnit pokyny pro jeho práci. Prostřednictvím internetové aplikace zprostředkovává GRS v reálném čase informace a denní hlášení o stavu chráněných objektů. To umožňuje Securitas proaktivně komunikovat se zákazníkem a pružně přenášet pokyny na své zaměstnance, například i při mimořádných událostech.
V neposlední řadě musím jmenovat mobilní služby, ve kterých je Securitas lídrem. Disponujeme vozidly vybavenými technologiemi, od vozidel s kamerovými systémy až po specializovaná vozidla s psovody na testování a na dohled nad provozy zákazníků.
Vše je zastřešeno tzv. SOC – Securitas Operation Centre, které má přehled o všech operacích a dění v celé firmě. V České republice má Securitas více než 13 000 zákazníků, kteří jsou do tohoto centra napojeni.

Děkujeme Vám za rozhovor.

 

Michal Kuník, SEO Securitas ČR s.r.o.Michal Kuník

  • vystudoval sdělovací elektrotechniku
  • před rokem 1992 pracoval v telekomunikacích
  • od roku 1992 dodnes pracuje v oboru bezpečnostních služeb, kde prošel řadou manažerských pozice v operativě, v interním auditu a v managementu jakosti
  • od roku 1998 je jednatelem a generálním ředitelem SECURITAS ČR, odpovědným i za SECURITAS SK
  • je zakládajícím členem a v současnosti prezidentem sdružení zaměstnavatelů v bezpečnostním průmyslu registrovaného pod názvem Security Club
  • je dlouholetým členem České manažerské asociace a České společnosti pro jakost
  • v roce 2006 v rámci soutěže Manažer roku získal titul Manažer odvětví zaměstnavatelů v bezpečnostním průmyslu.

Autor: Radek Václavík, Botticelli

Článek byl zveřejněn v 6. vydání SECURITY magazínu.

Tagy článku