Intenzivní boj českých občanů o ústavní právo na zbraň jde do další fáze

Intenzivní boj českých občanů o ústavní právo na zbraň jde do další fáze
06 / 06 / 2019, 11:00

Dne 5. června 2019 se v Senátu Parlamentu ČR konala další nanejvýše důležitá událost pro české majitele legálních soukromých zbraní, která bezesporu pomůže ochránit jejich práva před hrozícími bruselskými zákazy, dále zásadní měrou přispěje k bezpečnosti našeho státu a také zvýší právní jistotu velkého množství našich občanů. Pro vybranou skupinu senátorů (napříč celým politickým spektrem) se zde totiž konal již druhý tzv. kulatý stůl organizovaný občansko-právní platformou LIGA LIBE, která zastřešuje na statisíce petentů obou petic proti nesmyslnému odzbrojení ze strany EU. Jde o jedno z nejmasivnějších protestních hnutí, ke kterému se svým podpisem (mimo dalších známých osobností společenského i politického života) připojil dokonce i prezident našeho státu se svou manželkou, jakož i premiér ČR a například také předseda Poslanecké sněmovny PČR.

Cílem tohoto druhého kulatého stolu „pro ústavní právo na zbraň“ byla již konečná finalizace návrhu nové úpravy, která by měla být do budoucna vložena přímo do Listiny základních práv a svobod. Tím by byly ústavní formou ochráněny nejen naše dosavadní vysoce funkční zákony (v současnosti akutně ohrožené vlivem implementace zákazové direktivy Evropské unie), ale také by se na vyšším stupni zákona podepřela možnost práva na osobní obranu našich občanů a na legální použití zbraně v krajních případech.  

Po úvodním projevu prezidenta LIGY LIBE se k dané problematice postupně vyjadřovali zmínění politici, přičemž vesměs velice kladně,  a dále pak se vyjádřil ústavní právník doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.,  který ve svém projevu (coby uznávaná ústavně-právní kapacita) potvrdil eventuální společenskou přínosnost takového "dodatku" i jeho naprostou právní legitimitu.

liga libe

A navíc, na toto jednání bude v Senátu PČR hned v následujícím týdnu, tedy 12. června 2019 navazovat odevzdání Nové petice proti odzbrojení jejím výborem (který je součástí platformy LIGA LIBE), čímž dojde k vyjádření masivní podpory občanů právě k výše uvedenému návrhu nové ústavní legislativy. Podpora to bude skutečně veliká, neboť jde o rovných 100 tisíc podpisů českých občanů (pozn.: ne elektronických, ale papírových, které jako jediné coby platné uznává náš zákon), a jde tedy o petici v rozsahu, jakou zřejmě ani Senát PČR v celé své historii nepamatuje. A proto i k této události se upíná nemalá pozornost a naděje komunity sportovních střelců, myslivců a všech zodpovědných občanů, kteří si legálně pořizují zbraň nebo jakýkoliv sebeobranný prostředek na ochranu svou a svých nejbližších.

Více na: www.ligalibe.cz, www.peticezbrane.czwww.facebook.com/LIGA.LIBE/

Tagy článku

SECURITY magazín je ve své tištěné podobě první a jediný český odborný časopis o komerční bezpečnosti a vychází od roku 1994. SECURITY magazín se orientuje především na profesionály v přímém výkonu služby v soukromých bezpečnostních agenturách a ve firmách, které poskytují technické bezpečnostní služby. Je určen také manažerům, kteří uvedené služby prodávají a řídí a bezpečnostním specialistům, kteří bezpečnostní služby nakupují v soukromém i státním sektoru. Zkušenosti a informace v SECURITY magazínu jsou ale určeny i laické veřejnosti, potenciálním zákazníkům, kteří o bezpečnosti velmi často mluví a ne vždy jí rozumí nebo chápou její specifika. SECURITY magazín chce tradiční spoluprací s akademickým prostředím a experty v oboru dokázat, že komerční bezpečnost je multioborová disciplína, úzce propojená požadavky norem a předpisů a je v mnoha ohledech založena na moderních vyspělých technologiích, které mohou instalovat a provozovat pouze vzdělaní specialisté.