Jak je to s členstvím v Římském klubu? Drahoš nám odpověděl a „stáhl“ i Zemana

Jak je to s členstvím v Římském klubu? Drahoš nám odpověděl a „stáhl“ i Zemana
17 / 01 / 2018, 09:45

Redakce SM byla dotázána resp. požádána několika čtenáři nezávisle na sobě, abychom se prezidentského kandidáta profesora Jiřího Drahoše zeptali na členství v Římském klubu.

Informace, že Drahoš je členem Římského klubu, se bezprostředně po výsledcích prvního kola objevila na blogu člena KSČM Petr Cvalína na serveru Parlamentnílisty.cz. Další, kdo se veřejně dotázal Drahoše spojení s touto mocenskou institucí, byla kupříkladu blogerka Jiřina Holotová na serveru idnes.cz. 

Jiří Drahoš pro SM členství přiznal, nicméně uvedl, že se vliv Římského klubu přeceňuje. „Česká asociace Římského klubu byl a je to od samého počátku čistě diskusní kroužek, kde se debatuje o různých otázkách doby. Se zednáři nebo jakoukoli snahou ovládnout svět to nemá nic společného, to je naprostá hloupost. Vím to z přímé zkušenosti, po jistou dobu jsem České asociaci i předsedal. Zhruba od roku 2010 se činnosti již neúčastním,“ uvedl. Kandidát také připomněl, že jejím čestným předsedou byl kdysi Václav Havel, výkonným předsedou Valtr Komárek a mezi zakládajícími místopředsedy byl i Miloš Zeman, současný prezident ČR.

psali jsme: Jiří Drahoš je zatím ,,Panem nečitelným". A bez charismatu

Informace o činnosti Římského klubu se v médiích příliš neobjevují. V roce 2016 však tento think tank vydal zásadní knihu, kde shrnul své světonázory a doporučení s názvem Reinventing Prosperity. Managing Economic Growth to Reduce Unemployment, Inequality, and Climate Change“ (Obnova prosperity. Řízení ekonomického růstu ke snížení nezaměstnanosti, nerovnosti a změně klimatu. Svět by měl podle autorů knihy zpomalit ekonomický růst na pouhé jedno procento a podporovat politiku jednoho dítěte.

Požadavky Římského klubu na radikální změnu

1. Ekologické stimulační balíčky – větší financování nebo použití daní k zabránění změn klimatu

2. Zvýšení daní na fosilní paliva – jako je uhlí, za účelem podpory alternativní energie

3. Během ekologické transformace subvencovat profese přecházející na ekologickou formu

4. Reforma daňového systému: snížení daní z práce, naopak zvýšení daní ze spotřeby surovin. Například zdražení letenek a vytápění

5. Drastické zvýšení dědické daně za účelem snížení nerovnosti ve společnosti a zvětšení zisku státu

6. Prodloužení doby dovolené, aby pracující měli více volného času a ke zlepšení harmonizace práce

7. Povinný minimální základní příjem, především pro potřebné: starší občany, nemocné a nezaměstnané

8. Zvýšení odchodu do důchodu na sedmdesát let, aby lidé byli co nejdelší dobu schopní se sami o sebe postarat

9. Zvýšení daní pro bohaté a společnosti za účelem spravedlivějšího rozdělení zisku, zejména s ohledem na robotizaci

10. Politika jednoho dítěte k snížení počtu obyvatel Země

11. Zavést novou definici „placené práce“, která by v sobě zahrnovala také starost o členy rodiny

12. Posílení odborů za účelem zvýšení mezd a snížení nezaměstnanosti

13. Omezení obchodu v lokalitách, kde dochází k ohrožení pracovních míst. 

Zdroj: literárky.cz

 

Autor: Jan Blažek

 

 

Tagy článku